Archyvas

Kategorijos ‘Testai ir užduotys 11- 12 klasėms’ archyvas

2019 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų užduotys

Justino Marcinkevičiaus „Mažvydas“

Užklasinio skaitymo aptarimo užduotys

Medžiaga iš interneto:

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (2019 m.) užduotys ir atsakymai

Kolegė Joana Gutmanienė dalijasi olimpiados užduotimis: Kolegė Vilija Urbonaitė dalijasi atsakymais:

PASKUTINIS ŠŪVIS. Privalomų literatūros kurso autorių konspektas

Abiturientės sudarytas privalomų literatūros kurso autorių konspektas. Medžiaga iš interneto.

Viktorina „Šimtmečio mįslės“

Kolegė Genė Godliauskienė dalijasi gerąja patirtimi (pateiktis rengė mokiniai):

Literatūros epochų kartojimas. Apibendrinamoji pamoka (IIIg kl.)

Medžiaga iš interneto:

A. Mickevičius, A. Baranauskas, Maironis (testas)

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: ttestas mick, bar, mair

Kalbos kultūra ir vartojimas (12 kl.)

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: KALBOS KULTŪRA IR VARTOJIMAS 12 kl.

Interpretuok ir įvertink. Įvairios užduotys 12 kl.

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: 12 kl uzduotys INTRPRETUOK IR ĮVERTINK