Archyvas

Kategorijos ‘Konkursai’ archyvas

Rašinių konkursas „Ar gera būti lietuviu?“

Konkurso organizatorius – VšĮ Šiaulių universiteto gimnazija.

Konkurse kviečiami dalyvauti respublikos progimnazijų ir gimnazijų mokiniai.

Rašinio konkursas 2018

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos: ,

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas (2018 m.)

Šalies moksleivius Pasaulinė pašto sąjunga (PPS) ir Lietuvos paštas kviečia dalyvauti tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse. Viso pasaulio vaikai šiemet kviečiami pasvarstyti, kokią žinią gali nešti laiku keliaujantis laiškas. 47-ą kartą PPS rengiamo jaunimo epistolinio rašinio konkurso šių metų tema: „Įsivaizduok, kad esi laiškas, keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?“ „Nobelio literatūros premijos laureatas Thomas […]
Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos: ,

Respublikinė gimtosios kalbos ir literatūros konferencija

PATVIRTINTA

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. V-308

 

RESPUBLIKINĖS GIMTOSIOS KALBOS KONFERENCIJOS

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Respublikinės gimtosios kalbos ir literatūros konferencijos nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą.
 3. Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
 4. Konferencijai teikiami kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai.

 

 1. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gimtąja kalba, literatūra, etnokultūra.
 3. Konferencijos uždaviniai:
  • Ugdyti mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, humanitarinę kultūrą.
  • Sudaryti sąlygas nekonkursinėje aplinkoje keistis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

 

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

 1. Konferencija vyks 2018 m. kovo 22 d. 10.00 val. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje (Tilžės g. 137, Šiauliai).

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI IR REGISTRACIJA

 1. Dalyviai 9–10 (I–II) ir 11–12 (III–IV) klasių mokiniai.
 2. Kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai siunčiami el. paštu nordaiv@gmail.com iki 2018 m. kovo 2 d. (penktadienio).
 3. Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 523 375 (ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė).

 

 1. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
 2. Konferenciją organizuoja ir vykdo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.
 3. Konferencija vyksta kas dveji metai kovo mėnesį.
 4. Reikalavimai mokinių darbams:
  • Darbe turi būti nurodytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, savivaldybė, mokyklos pavadinimas, klasė, konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė.
  • Tekstas rašomas A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių. Antraštiniame puslapyje autoriaus pavardė ir darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas.
  • Teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “).
  • Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo numeris nerašomas) ir baigiant priedais. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios paraštės dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.
 5. Darbui pristatyti skiriama iki 15 min.

 

 1. KONFERENCIJOS FINANSAVIMAS
 2. Dalyviai į renginį atvyksta savo lėšomis.
 3. Mokytojams, konsultavusiems mokinius, bus išduodamos metodinės veiklos pažymos.

Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Regioninės grožinės literatūros konkursas

Ieškomas Hemingvėjus! Ieškoma Žemaitė! Rašai esė, eilėraščius ar apsakymus? Pasidalink savo talentu! Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos rašytojų sąjunga kviečia dalyvauti REGIONINĖS GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSE. Konkurso informacinis partneris – „Lietuvos žinios“.

 • Konkurso tikslas – kiekvienoje Lietuvos apskrityje atrasti talentingus kūrėjus, sugebančius meniškai papasakoti, kad jų mieste, miestelyje ar kaime gera mokytis ir dirbti, mylėti ir patirti nuotykių, kurti ir įgyvendinti savo svajones.
 • Ieškome vilties, šviesos ir sėkmės istorijų Lietuvos apskrityse. Tikimės sulaukti kūrinių, galinčių grožinės literatūros pagalba atkreipti gyventojų, investuotojų ar turistų dėmesį į Jūsų tėviškę. Įpinkite savo originalų siužetą į Jūsų gyvenamąją aplinką. Galbūt Jūs esate naujieji axeliai munthes ar nikosai kazantsakiai, sukuriantys vietos legendą?
 • Kviečiame teikti trumpus savos kūrybos esė, eilėraščius, apsakymus ar kitų formų kūrinius iki 2017 m. rugsėjo 21 d. el. paštu: regionai@vrm.lt.
 • Konkurso komisija atrinks ir apdovanos geriausius kūrėjus kiekvienoje apskrityje. Nugalėtojus paskelbsime 2017 m. spalį.
 • Atrinkti kūriniai bus paskelbti viešai.

Regionines grozines literaturos konkursas

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos: ,

Rašinio (esė) konkursas „Kaip supranti žodžius „Kalba yra kultūros pagrindas“?

MOKINIŲ RAŠINIO ARBA ESĖ KONKURSO

„KAIP SUPRANTI ŽODŽIUS „KALBA YRA KULTŪROS PAGRINDAS?”,

SKIRTO BALANDŽIO 15-AJAI — PASAULINEI KULTŪROS DIENAI — PAMINĖTI,

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Mokinių rašinio arba esė konkursas (toliau – konkursas) rengiamas siekiant švietimo įstaigose atkreipti didesnį dėmesį į Balandžio 15-ąją —Pasaulinę kultūros dieną.
 3. Konkurso tikslas – padėti mokiniams suvokti, kas yra tikroji kultūra.
 4. DALYVIAI
 5. Konkurse kviečiami dalyvauti 5-6 kl.; 7-8 kl.; I-II gimn. kl., III-IV gimn. kl. mokiniai.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOSE

 1. Kviečiame į rašinio arba esė rašymą įtraukti visų aukščiau nurodytų klasių mokinius.
 2. Iš aukščiau nurodytų klasių koncentrų atrenkami 1-2 gražiausi darbai. Rašto darbų vertinimo kriterijai: temos atitikimas, mąstymo gilumas, rėmimasis patirtimi, originalumas, raštingumas.
 3. Gražiausius darbus atrenka sudaryta komisija arba lietuvių k. mokytojų metodinė grupė.
 4. Rašto darbo apimtis — iki 1 A4 formato puslapio 12 šriftu.
 5. Rašto darbus, rašytus ranka, pateikti skanuotus.
 6. RAŠTO DARBŲ PATEIKIMAS
 7. Rašinio arba esė konkurso nugalėtojų vardą, pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, mokyklos adresą, mokytojo vardą, pavardę, kontaktus (telefoną arba el.pašto adresą) bei rašto darbus prašome siųsti iki 2017 m. balandžio mėn. 6 d. el. adresu: taikvelkom@gmail.com
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 9. Visi savo mokyklose laimėjusieji ir rašto darbus su nurodytais duomenimis atsiuntę mokiniai ir jų mokytojai bus apdovanojami Taikos vėliavos komiteto, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto NVO prie JT padalinio Lietuvoje padėkos raštais.

KVIETIMAS

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos: ,

Atgarsiai. Tekstų skaitymai „Šatrijos Ragana: vakar ir visados“

2017 m. kovo 8 d. Chaimo Frenkelio viloje vyko Šiaulių universiteto Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros, Menų katedros ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus organizuoti tekstų skaitymai „Šatrijos Ragana: vakar ir visados“, skirti rašytojos 140-osioms gimimo metinėms. Šiaulių universitetas įvairių klasių moksleiviams, studentams gerokai prieš renginį organizavo kūrybinių darbų konkursą „Šatrijos Raganai – 140“. Konkurse sėkmingai  dalyvavo ir Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos vienuoliktokai. Jie lankėsi Užventyje, filmavo, rinko nuotraukas ir sukūrė videoimpresiją Šatrijos Raganos kūrinių motyvais „Dėl ko tavęs čia nėra?“ Konkursui buvo atsiųsta virš 80 įvairių žanrų kūrybinių darbų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Vienuoliktokų Karolinos Lasauskaitės, Viktorijos Eitutytės, Deimantės Kelpšaitės, Ievos Overlingaitės, Pauliaus Kaspučio bei Roberto Baltučio sukurtas filmukas laimėjo III vietą. Sveikiname laureatus!

Videoimpresiją galima peržiūrėti čia:

„Dėl ko tavęs čia nėra?“

Akimirkos iš renginio:

***

 

 

Kategorijos: Konkursai, Laisvalaikiui Žymos:

VII nacionalinė moksleivių ir studentų konferencija, skirta rašytojos Ievos Simonaitytės metams

Literatūrologė Žydronė Kolevinskienė kviečia:

Maloniai kviečiame skaityti pranešimus, kuriuose būtų nagrinėjama kalbotyros, literatūrologijos, tautosakos, didaktikos problematika. Laukiame pranešimų įvairiomis Jūsų rašomų darbų (kūrybinių, tiriamųjų, kursinių, bakalauro, magistro) temomis.

Numatoma pranešimų trukmė – 15 min.

Daugiau informacijos:

KONFERENCIJA IEVOS SIMONAITYTĖS METAMS

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Šatrijos Ragana: vakar ir visados

Labai dėkojame už aktyvų dalyvavimą Šatrijos Raganai atminti skirtų kūrybinių darbų konkurse ir maloniai kviečiame į Rašytojos gimtadienį – baigiamąjį konkurso renginį Šiaulių Chaimo Frenkelio muziejuje. Šventės nuotaiką kurs aktoriaus skaitymai, Šatrijos Raganos tautinio kostiumo pristatymas. Žinoma, vyks ir geriausiųjų dailės, inscenizacijų, fotografijų, literatūros darbų apdovanojimas; dėmesio sulauks ir kiekvienas dalyvis.

Labai Jūsų lauksime. Prašytume pranešti, kas negalėsit atvykti.

Su pagarba
Milda Mikalonytė,
Šiaulių universiteto 
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto
Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros administratorė
Tel. (8 41) 59 57 85

 

 

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Konkursas „Švari kalba – švari galva“

Puikios žinios norintiems patikrinti, ar jų kalba dar netapo istorija!
Kovo 1 dieną prasidėjo lietuvių kalbos konkurso „Švari kalba – švari galva“ registracija! Šis, jau tradicija tapęs konkursas, šiais metais vyksta jubiliejinį – dešimtąjį kartą!
5–10 klasių moksleiviams organizuojamu konkursu siekiama ne tik išsaugoti lietuvių kalbos unikalumą, bet ir skatinti jaunąją kartą elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir taisyklingą lietuvių kalbą.
Pirmas konkurso etapas vyks kovo 20–24 dienomis.
Antras etapas ir apdovanojimų ceremonija bus balandžio 5 dieną LR Seime. Kviečiame registruotis!
Daugiau informacijos apie konkursą rasite svetainėje ŠVARI KALBA arba „Facebook“ paskyroje 

Pagarbiai,

Domantė Dovidonytė

ŠVITA konsultantė

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos: