Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘pateiktys’

Justinas Marcinkevičius

Aidas Marčėnas

Mokinių parengtos skaidrės:

Marcelijus Martinaitis

Česlovas Milošas

Jonas Basanavičius

Mokinio parengtos pateiktys:

Vincas Kudirka

Moksleivio rengtos skaidrės:

Sigitas Geda

Tomas Venclova

Maironis

Mokinio rengtos skaidrės:

Myliu Lietuvą gimtinę

Medžiaga iš interneto: