Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘pateiktys’

Bernardas Brazdžionis

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Bernardas Brazdžionis

Lietuvių tautosaka

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Tautosaka_Nr_

V. Kudirkos „Tautiška giesmė“

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Kudirkos giesmė

XX a. vidurio katastrofų literatūra

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: XX-a-vid.-katastr.lit_

Klasės tėvų susirinkimui

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Tėvų susirinkimui

Klasės tėvų susirinkimas

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: TĘVŲ SUSIRINKIMAs

Klasės tėvų susirinkimas

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Tėvų susirinkimui

Apsaugota: Seminarų „Lietuvių kalba ne tik egzaminui“ ir „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ medžiaga [Seminarų dalyviams]

2018.10.20 Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį.
Ištraukos nėra, nes čia apsaugotas įrašas.

V. Mačernio „Metų sonetai“

Kolegė Deimantė Rutkauskaitė dalijasi gerąja patirtimi: V. Macernis_Metu sonetai

Nuo Sokrato prie Platono

Kolegė Deimantė Rutkauskaitė dalijasi gerąja patirtimi: SokratasPlatonas