Archyvas

Kategorijos ‘Skelbimai’ archyvas

Viktorina „Pavasario balsams“ – 125!

„Pavasario balsai“ – vienintelė Jono Mačiulio-Maironio eilėraščių knyga, kurią jis koregavo ir pildė visą gyvenimą. Šiemet minime 125-erius metus, kai dienos šviesą išvydo pirmasis eilėraščių knygos „Pavasario balsai“ leidimas – tai nedidelė, 78 puslapių knygelė, kurioje buvo publikuoti 44 eilėraščiai ir libretas „Kame išganymas“, išleista autoriaus lėšomis Tilžėje (kiti leidimai pasirodė 1905 m. Peterburge, 1913 m. Kaune, 1920 m. Tilžėje ir 1927 m. Kaune išleistas „Raštų“ I tomas, pavadintas „Lyrika“). Šia proga Maironio lietuvių literatūros muziejus kviečia skaityti, tyrinėti „Pavasario balsus“, atsakyti į viktorinos klausimus ir laimėti puikų prizą – 2020 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus parengtą ir išleistą „Pavasario balsų“ leidimą, kuriame sudėti visi poeto eilėraščiai! Sėkmės!

Viktorina „Pavasario balsams“ – 125!

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Nuotolinis seminaras „Mokymo mokytis kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose“

Kviečiame gruodžio 2 ir 3 d. nuo 14 iki 17 val. pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus dalyvauti nuotoliniame 6 akad. val. seminare „Mokymo mokytis kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose“ per https://zoom.us/.  

Seminare bus nagrinėjamos temos:

      –  kompetencijos sąvoka, mokėjimo mokytis aktualumas;

 –  mokėjimas mokytis – svarbiausia savivaldaus mokymosi sąlyga;

 –  mokymas sisteminti ir klasifikuoti žinias (grafinės tvarkyklės, minčių žemėlapiai);

 – įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių siejimas su nauja mokymo medžiaga;

 –  indukcinio ir  dedukcinio mokymo praktika;

 –  mokymas(is) planuoti tolimesnį mokymąsi naudojantis įsivertinimo duomenimis;

 –  grupinio darbo organizavimo strategijos;

 –  mokinių aktyvumą skatinančios ugdymo strategijos, metodai.

Lektorė – Audronė Šarskuvienė, NŠA mokyklų veiklos išorės vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Registruotis arba atšaukti registraciją iki lapkričio 25 d.

Nesusidarius klausytojų grupei, seminaras bus atšaukiamas, o užsiregistravusieji informuojami el. paštu iki lapkričio 26 d.  Prisijungimą prie  Zoom platformos atsiųsime prieš 1 dieną, kurioje prašome pasivadinti savo vardu ir pavarde.

     Seminaro kaina vienam klausytojui – 14,00 Eur.

Dalyviams bus išduoti Trakų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai bei išrašytos sąskaitos mokykloms ar asmeniškai. Smulkesnė informacija teikiama  el. p. centras.trakai@gmail.comarba tel. Nr.  8528 55413

Registracijos nuoroda https://bit.ly/3njJD0u

Seminaro organizatoriai: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Violeta Greičiūnienė ir Irmanta Valošinienė, 

Smulkesnė informacija teikiama el.p. irmanta.valosiniene@gmail.com

Kategorijos: Seminarai Žymos:

Edukacinė paskaita „Mano puikioji atmintis: kaip pagerinti atmintį“

2020- 11- 12 d. nuo 14 val. kviečiame dalyvauti tiesioginėje edukacinėje paskaitoje „Mano puikioji atmintis: kaip pagerinti atmintį“

Dr. Ilvija Pikturnaitė, Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė.

Transliaciją stebėkite čia:
https://youtu.be/TNRBkVm95lg

Su geriausiais linkėjimais! 

Klaipėdos rajono švietimo centro komanda

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Seminaras „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“

Spalio 28 d. 14 val. kviečiame į virtualų mokslinį seminarą „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Dr. Aistė Kučinskienė skaitys pranešimą tema „Literatūros užkulisiai lietuvių rašytojų laiškuose (XIX a. pab. –XX a. pr.)“.

XIX a. pab.–XX a. pr. dalis lietuvių literatūrinio gyvenimo procesų vyko epistolinėje terpėje: laiškais siųsta kritika, juose aptarti spaudos leidiniai, planuoti tekstai, derėtasi dėl atlygio, klostėsi autorinės ambicijos ir pan. Kodėl atakuotas įtakingas literatūros tarpininkas Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas, kokias alternatyvas tautai ir jos literatūrai siūlė Juozapas Albinas Herbačiauskas, dėl ko nuogąstavo Jonas Biliūnas, ką apie literato kasdienybę pasakojo Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, kaip laiškai charakterizuoja tuo metu populiarius, o dabar primirštus Motiejų Gustaitį, Mykolą Vaitkų, Kazį Puidą ir kt.? Pranešime bandoma punktyriškai aptarti XIX a. pab.–XX a. pr. literatūros užkulisius, kurių duris šiek tiek praveria rašytojų ir kritikų korespondencija.

Seminaras vyks adresu https://zoom.us/j/91639030728…, įėjimo slaptažodis: 850282.

Kategorijos: Seminarai Žymos:

Nuotolinis pleneras ir tarptautinė praktinė konferencija „Baltų ir kitų tautų ženklai etnokultūroje“

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Konferencija „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“

Spalio 23 d. LR Seime vyks Lietuvių literatūros instituto su partneriais (ŠMSM, NŠA, Seimo Švietimo ir mokslo komitetu) organizuota konferencija „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“. Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Bus diskutuojama ir apie literatūrinį kanoną mokykloje.Antroji konferencijos diena – spalio 24 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Daugiau informacijos:

Konferencijoje bus svarstoma, kaip būtų galima naujai skaityti sovietmečio ir išeivijos literatūrą mokyklose

Kategorijos: Skelbimai Žymos: ,

Nuotolinis kursas „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“

Kviečiame registruotis į NAUJĄ nuotolinį kursą „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas„, programos akreditacijos kodas 211000893
Nuotolinis kursas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius, aptariant pamokas netradicinėje aplinkoje ar integruojant kelis dėstomuosius dalykus. Taip pat tinka ir pradinių klasių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes metodus galima labai kūrybiškai pritaikyti prie savo dėstomo dalyko arba veiklos. Pateikiama pavyzdžių, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliąją kalbą.
Mokytojams bus pasiūlyta įvairių pamokų pavyzdžių.
Iki spalio 23 d. (penktadienio) registracija internetu http://www.tinklas.lt/kursas/naujas-nuotolinis-kursas-mokiniu-kurybingumo-ir-saviraiskos-ugdymas-programos-trukme-40-valandu/

Dalyvio mokestis 32 Eur.Baigusiems kursą išduodamas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.Siunčiamas el.paštu automatinis pranešimas su sąskaita – faktūra.Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt
Paskaičiuokime. VšĮ „Švietimo tinklas“ akredituotų nuotolinių kursų kaina 32 EUR už 40 val. (0,8 EUR/val.)


Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

2020 m. dienoraščio konkursas „švies@.aš“

Kada jaučiatės laimingesni – kai rašote, ar kai jau parašėte?

2020 metų tema „švies@.aš“ kaip ir metai nenuspėjama. Gal todėl, kad išbandymų metas ir pasaulis susikėlė į skaitmenų debesis. Žmonės dangstosi kaukėmis, rečiau susitinka, bet nenustojo rašyti. Rašykite, kaip kad žmonės rašė vakar, rašo šiandien ir rašys rytoj. Rašykite pagal temą, bet visaip. Rašykite taisyklingai ir originaliai. Kviečiame kurti dienoraštį ir šviesias mintis / mintis apie šviesą / mintis šviesoje išsakyti šviesiai, nes šviesa galbūt ir yra AŠ.

Kategorijos: Konkursai Žymos:

Žaidimas Mokytojų dienos proga. Laimėk sau ir kolegai kvietimą NEMOKAMAI dalyvauti nuotoliniuose kursuose

VšĮ „Švietimo tinklas“ kviečia visus mokytojus dalyvauti žaidime.Mokytojai galės laimėti 6 kvietimus NEMOKAMAI dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo nuotoliniuose kursuose.
Žaidimo pradžia rugsėjo 25 d. 18:00 (penktadienis). Žaidimas stabdomas rugsėjo 26 d. 18:00 (šeštadienis). ŽAIDIMAS vyks 24 val. paskyroje https://www.facebook.com/Tinklas.lt/
Kvalifikacijos tobulinimo nuotolinius kursus organizuoja VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Plačiau apie visus nuotolinius kursus rasite tinklalapyje http://www.tinklas.lt/nuotoliniu-kursu-kalendorius


Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ 
www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Respublikinis moksleivių skaitovų konkursas Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Maironio lietuvių literatūros muziejus (Rotušės a. 13, Kaunas)
2020 m. spalio 17 d., šeštadienį, 10 val. rengia tradicinį

Respublikinį moksleivių skaitovų konkursą.
 

Norinčius dalyvauti moksleivius prašome pasirinkti du kūrinius:
vieną iš Maironio „Pavasario balsų“, kurių ypatingą datą šiemet minime – pirmasis leidimas pasirodė prieš 125 m., arba iš kitų šių metų jubiliatų kūrybos:  H. Nagio, P. Širvio, V. Šlaito, J. Kaupo, S. Šaltenio, A. Marčėno, S. Parulskio, V. Žilinskaitės, G. Morkūno, R. Šerelytės;
antrą – kito autoriaus arba savos kūrybos.

Prašytume nesirinkti ilgų ištraukų arba kūrinių. Pageidaujama vieno skaitovo pasirodymo trukmė – iki 6 min. Neregistruosime kompozicijų.

Registruotis prašome iki spalio 7 d. Registracija į konkursą vyksta tik internetu, užpildant šią formą:
REGISTRACIJA Į KONKURSĄ.
Jei kyla klausimų ar nepavyksta užsiregistruoti, nedvejodami susisiekite tel. nr. 8 618 26887 arba 8 37 206 842!

Daugiau apie konkursą:

RESPUBLIKINIS MOKSLEIVIŲ KONKURSAS

Kategorijos: Konkursai Žymos: