Archyvas

Kategorijos ‘Skelbimai’ archyvas

Konferencija „Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“

Respublikinė gimtosios kalbos ir literatūros konferencija

PATVIRTINTA

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. V-308

 

RESPUBLIKINĖS GIMTOSIOS KALBOS KONFERENCIJOS

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Respublikinės gimtosios kalbos ir literatūros konferencijos nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą.
 3. Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
 4. Konferencijai teikiami kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai.

 

 1. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gimtąja kalba, literatūra, etnokultūra.
 3. Konferencijos uždaviniai:
  • Ugdyti mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, humanitarinę kultūrą.
  • Sudaryti sąlygas nekonkursinėje aplinkoje keistis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

 

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

 1. Konferencija vyks 2018 m. kovo 22 d. 10.00 val. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje (Tilžės g. 137, Šiauliai).

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI IR REGISTRACIJA

 1. Dalyviai 9–10 (I–II) ir 11–12 (III–IV) klasių mokiniai.
 2. Kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai siunčiami el. paštu nordaiv@gmail.com iki 2018 m. kovo 2 d. (penktadienio).
 3. Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 523 375 (ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė).

 

 1. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
 2. Konferenciją organizuoja ir vykdo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.
 3. Konferencija vyksta kas dveji metai kovo mėnesį.
 4. Reikalavimai mokinių darbams:
  • Darbe turi būti nurodytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, savivaldybė, mokyklos pavadinimas, klasė, konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė.
  • Tekstas rašomas A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių. Antraštiniame puslapyje autoriaus pavardė ir darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas.
  • Teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “).
  • Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo numeris nerašomas) ir baigiant priedais. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios paraštės dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.
 5. Darbui pristatyti skiriama iki 15 min.

 

 1. KONFERENCIJOS FINANSAVIMAS
 2. Dalyviai į renginį atvyksta savo lėšomis.
 3. Mokytojams, konsultavusiems mokinius, bus išduodamos metodinės veiklos pažymos.

Nuotolinis kursas „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“

ŠMM akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“organizuoja nuotolinį kursą „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“, kurį paruošė lektorius Laimonas Tamošiūnas.

Kursų medžiaga skirta ikimokyklinio ugdymo, spec. pedagogams ir logopedams, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams.

Nuotolinio kurso temos:

* Interaktyvus žaidimas viktorina
* Interaktyvios kortelės
* Interaktyvios vaizdo pamokos
* Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai

Programos nemokamos internete, jų nereikės diegti.

Šios programos puikiai tinka naudojant: multimediją, kompiuterių klasę, interaktyvias lentas arba asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Registracija internetu http://www.tinklas.lt/kursas/aktyvus-mokymosi-metodai-pamokoje/

Dalyvio mokestis 28 Eur
Baigusiems kursą išduodamas 20 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.

Dėmesio!
Jeigu įstaiga už Jūsų dalyvavimą nuotoliniame kurse vėluoja su apmokėjimu, tai el.paštu atsiųskite Jūsų mokymo įstaigos vadovo garantinį raštą apmokėti už dalyvavimą nuotoliniame kurse. Kai gausime garantinį raštą tuomet mokytojai galės dalyvauti nuotoliniame kurse.

Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.
Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt

Kviečiame Jus aplankyti Išmanių mokytojų asociacijos paskyrą socialiniame tinkle Facebook.

Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. EV3-28

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Šimtmečio eilės non-stop: Naktis. Tėvynė. Poezija. Uogienė

Kviečia Šilutės kamerinis dramos teatras.

Lapkričio 7 d. nuo 20 iki 01 val. Šilutės H. Šojaus muziejaus palėpėje, pagardinti žolelių arbata, paskaninti uogieniuotais skrebučiais, sklęs lietuvių poetų eilėraščiai, skirti tėvynei.

Visi, turintys mėgstamą lietuvių poetą, širdį suvirpinantį eilėraštį tėvynei, mylintys sparnuotą žodį, dainuojantys, deklamuojantys, grojantys ir kitaip save dalinantys, kviečiami registruotis dalyvavimui el. paštu silute@teatras.info iki 2017 m. spalio 20 d.

Nedelskime ir apkabinkime tėvynę žodžiais, pamyluokime posmais, išpažinkime meilę eilėmis.

Vienintelė sąlyga – tik lietuvių poetų eilėraščiai, skirti tėvynei.

Jūsų pasirinkimo laukia gausybė lietuvių autorių kūrinių!

O jei tau tiesiog patinka žodžių čiurlenimas, vakaro sutemos, arbatos kvapnumas, uogienės saldumas ir širdies šiluma – esi labai laukiamas pabūti kartu.

Informacijos nuoroda:

Šimtmečio eilės non-stop

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė) programa

Skelbiame respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė), vyksiančios Šilutės H. Šojaus muziejuje, programą:

Konferencijos IR AKMENIS ATITOLINKITE programa

Kita reikalinga informacija dėl konferencijos:

Konferencija IR AKMENIS ATITOLINKITE

Keli žvilgsniai į Ievos Simonaitytės kūrybą

Minint Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dieną Šilutės Hugo Šojaus muziejaus kolektyvas ir Klaipėdos universiteto dėstytojai kviečia į renginį

Keli žvilgsniai į Ievos Simonaitytės kūrybą,

skirtą Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti.

2017 m. spalio 16 d., 17.15 val.

Renginio programoje:

paskaita „Iš praeities į šiandieną: tapatumo problema Ievos Simonaitytės

kūryboje“ – Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Yrma Antanaitytė;

rašytojos kūryba ir lietuvių poetų eilės – lekt. Romualdas Skunčikas

 

Pamario krašto giesmės – doc. Giedrė Zeicaitė; akompanimentas-

Irmantas Mikalonis (birbynė), Viktorija Narmontė (kanklės),

vakaro vedėja prof. Roma Bončkutė

Informacija iš Šilutės muziejaus.

Kategorijos: Skelbimai, Laisvalaikiui Žymos:

Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas

2017 m. spalio 18 d. (trečiadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“.

Per transliaciją klausimus bus galima užduoti tiesiogiai. Be to, klausimus iš anksto galite siųsti Zitai Nauckūnaitei el. paštu zita.nauckunaite@upc.smm.lt .

Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinių klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, ypač  dirbantys 10 (II gimnazijų) klasėse, savivaldybių, mokyklų atstovai, kurie yra atsakingi už 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).

Transliacijos tikslas – aptarti lietuvių kalbos ir literatūros PUPP struktūrą, pristatyti PUPP dalies žodžiu vertinimo normų projektą bei PUPP dalies žodžiu vykdymo instrukcijos projektą, atsakyti į rūpimus klausimus.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

 • Saulė Vingelienė, Nacionalinio egzaminų centro direktorė
 • Gitana Notrimaitė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė
 • Zita Nauckūnaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

Transliacijos pradžia 14.00 val. Jungtis kviečiame nuo 13.45 val.

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite, vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Prisijungimo instrukcija

Kategorijos: Skelbimai Žymos: ,

Kazio Bradūno 100-metis

Minėdami poeto Kazio Bradūno 100-metį, kviečiame į susitikimą su Poeto dukra JAV etnologe, JAV lietuvių bendruomenės veikėja Elena Bradūnaite – Aglinskiene. Skambės eilės, vakarą papildys autentiški vaizdo fragmentai.
Renginys organizuojamas drauge su Telšių „Džiugo“ gimnazijos bendruomene.
Vieta: Žemaičių muziejus „Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai.
Renginys nemokamas.

Kategorijos: Skelbimai, Laisvalaikiui Žymos:

Pėsčiųjų žygis „Evės takais“

,,Šitą lieptą įveikti tai jau nebeįmanoma. Jis linguoja ir stačiai siūbuoja į visas šalis.
Bet pereiti reikia, o jau ramentus atremti nebėra kur. … Ir ji ėjo, ir perėjo per lieptą, pralindo pro visas barikadas ir atsistojo kitoje pusėje. O iš rytų taip gražiai taip skaisčiai patekėjusi saulė.
– Tuo keliu eik! – kažkas tarė…
– Kas tai buvo ? Sapnas? Kodėl sapnas?
– 0 gal tik mintis? Taip, mintis.‘‘

KVIEČIAME REGISTRUOTIS DALYVAUTI PĖSČIŲJŲ ŽYGYJE

EVĖS TAKAIS ARBA DINGĘS AUKŠTUJŲ ŠIMONIŲ
PASAULIS

Žygio pradžia: Priekulė, miestelio senosios bažnyčios pamatai
Aplankysime: Priekulės istorinį senamiestį, Stragnus, Voveriškius, Vanagus, Agluonėnų etnografinę sodybą ir grįšime į Priekulę.

2017 – 10 – 07 ( šeštadienis)
Renkamės 10:00 val.

Registracijos mokestis 5 Eur
(taikomos nuolaidos)

Žygio metu turėsite galimybę pamatyti ar sužinoti vietas, apie kurias Ieva Simonaitytė rašė savo kūriniuose ,,Aukštujų Šimonių likimas‘‘, ,,…O buvo taip‘‘, ,,Ne ta pastogė‘‘, ,,Nebaigta knyga‘‘.
Kad kelionėje būtų įdomiau pagal gautus žemėlapius orientuotis, galite paskaityti originalius kūrėjos tekstus…

Žemėlapiai su maršruto aprašymais bus išdalinti žygio dieną
Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje
Vingio g. 11, Priekulė,
Klaipėdos r. savivaldybė.

Registracija el.paštu priekulekulturossostine@gmail.com

Tel. Nr. pasiteiravimui
8 46 45 42 47
Mob. + 370 678 16329

Kategorijos: Skelbimai, Laisvalaikiui Žymos:

500 dūžių

500 DŪŽIŲ: vaizdo ir muzikos kelionė per 500 Reformacijos metų – tai tarptautinis Lietuvos, Vokietijos ir Baltarusijos menininkų ir atlikėjų projektas, skirtas pasaulinei Reformacijos sukakčiai ir Reformacijos metams Lietuvoje paminėti.

 

Spalio 6 d. 20:00–21:30 val.  Tauragės M. Mažvydo ev. liuteronų bažnyčioje žiūrovus kviesime keliauti 500 DŪŽIŲ vaizdo ir muzikos kelionę per svarbiausius istorinius ir kultūrinius įvykius nuo Reformacijos judėjimo pradžios 1517 m. iki šių dienų.

Vaizdo ir šviesos pasakojimas skirtas Reformacijos istorijai, kurioje atsispindi svarbiausi Reformacijos įvykiai ir asmenybės, įtakoję lietuvių raštijos ir kultūros raidą: Martynas Mažvydas ir pirmoji lietuviška knyga, Danielius Kleinas ir pirmoji lietuvių kalbos gramatika, Kristijonas Donelaitis ir pirmasis grožinės literatūros kūrinys – poema „Metai“, Evos Simonaitytės kūryba, Jono Kristupo Glaubico sukurtos baroko architektūros simboliai.

Istorinį vaizdo pasakojimą sustiprins muzikos koncertas, kuriame choro, solistų ir džiazo grupės atliekama muzika klausytojus lydės nuo viduramžių choralų ir senųjų liaudies giesmių iki J. S. Bacho kūrybos ir šiuolaikinių džiazo muzikos improvizacijų.

Atlikėjai: džiazo grupė KLANGPROJEKT (Vokietija), Vilniaus ev. liuteronų bažnyčios ansamblis ADOREMUS, kamerinis choras AIDIJA ir solistė Rita Naujokaitytė.

Įėjimas nemokamas.

Renginio partneriai ir rėmėjai:
Lietuvos kultūros taryba
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
VšĮ „Vox Organum“
LRT Kultūra

Rengėjai ir organizatoriai:
Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios jaunimo centras,
R. Naujokaitytė, T. Pavilanskas-Kalvanas, R. Kreimerė
VšĮ „Ad libitum“

Kategorijos: Skelbimai, Laisvalaikiui Žymos: