Archyvas

Autoriaus archyvas

Mariaus Katiliškio „Miškais ateina ruduo“ (atidžiojo skaitymo užduotys)

Kolegė Renata Bakanienė dalijasi užduotimis iš M. Katiliškio:   Apie ką svajojaTilius, kirsdamas mišką? Ką planuoja veikti šeštadienio vakare po darbo? Ko tikisi? Kas sugriauna jo šeštadienio planus? Kokią savo vaikystės istoriją Tilius jau ne pirmąkart papasakoja Petrui? Už ką Tilius sėdėjo „daboklėj“? Kiek laiko? Kaip ši bausmė susijusi su jo svajone? Kaip sekėsi Doveikai […]

Vincas Kudirka

Kolegė Renata Bakanienė dalijasi mokinės parengtu pristatymu: Vincas Kudirka

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje (pirkta kalba, siūlome nemokamai)

Psichologinis vaiko paveikslas XX a. lietuvių literatūroje

Šatrijos  Ragana,  Jonas Biliūnas

   Vaikystė – labai spalvingas gyvenimo etapas, kuris yra itin tampriai susijęs su tolimesne kiekvieno žmogaus ateitimi. Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą, be grožio daigų negalima išleisti kartos į kelią. Iš tiesų būtent vaikystėje patirti išgyvenimai, tėvų ar mokytojų įskiepyti įsitikinimai ir pamokos išlieka visam gyvenimui. Nusakyti, kokio amžiaus būdamas vaikas pereina į suaugusiojo pasaulį – sudėtinga. Tikriausiai būtų teisingiausia sakyti, jog kiekvienas pereina skirtingu laiku, o gal ir apskritai nepereina, juk sakoma, kad metai tėra tik skaičiai. Tikrąjį amžių parodo protas bei darbai. Vaikystę neišvengiamai turime visi, tačiau vieniems ji būna ne tokia miela ir priverčia suaugti anksčiau laiko. Lietuvių literatūroje vaikystės motyvus ypač jaudinančiai plėtojo Jonas Biliūnas bei Šatrijos Ragana. Būtent apie šių autorių žvilgsnį į pasaulį vaiko akimis, norėčiau pakalbėti.

Vaikystės patirtis išlieka visam gyvenimui, apie tai kalba lietuvių rašytojas Jonas Biliūnas. Jo kūryboje didelis dėmesys skiriamas veikėjo vidiniams konfliktams, siekiama atskleisti žmogaus sielos tyrumą. Apsakymas ,,Kliudžiau” parašytas tuo laiku, kada  rašytojas patyrė didžiausią dvasinį išgyvenimą: Gydytojai jam diagnozavo džiovą. Tai turbūt todėl to meto novelėse tiek daug liūdesio ir mirties nuojautos (,,Brisiaus galas”, ,,Vieną rudens dieną”, ,,Liūdna pasaka”ir kt.). Kūrinyje ,,Kliudžiau“ pasakoja apie antroką berniuką, kuris iššauna strėlę į mažą, baltą  katytę. Tam tikrą emocinę prasmę J.Biliūnas tikrovei suteikia ir per spalvas. Dažniausiai sutinkama jo kūryboje balta spalva nėra atsitiktinumas. Ji apibūdinama kaip susitaikymo, taikos ir ištikimybės simbolis. Tačiau „baltai spalvai būdingas ir neigiamas aspektas, pirmiausia dėl sąsajų su „mirties blyškumu“. J. Biliūno kūryboje balta spalva dažniausiai reiškia mirtį, baimę, šaltį – tai tikriausiai rašytojo savosios gyvenimo patirties perteikimas iš vidaus. Visa J. Biliūno kūryba laikoma gana autobiografiška, todėl neretai pasakotojas – sergantis, mirtį nujaučiantis, bet mąslus, jautrus, sugebantis pajusti greta esančiam užuojautą žmogus. Blyškumas kalba apie baimę, ligą, nuovargį ir – mirtį. J. Biliūnas tarsi gilinasi į savo nuojautas, nebijodamas apsinuoginti, nes mirštantis žmogus giliau ir kitaip supranta ribą tarp jį supančio gyvenimo ir mirties. Tikriausiai ir katytė apsakyme ,,Kliudžiau” neatsitiktinai balta (,,Tat buvo nedidelė balta katytė.”) – ji jau nuo gimimo (kaip ir J. Biliūnas?) paženklinta mirtimi…  Tokio savo poelgio vaikas labai gailėjosi ir po kelių dienų sulaužo lanką bei strėles. Pasakotojas leidžia suprasti, kad toks nekalto gyvūno gyvybės atėmimas skaudus net ir suaugus: „Tai buvo vienatinis mano gyvenime šovinys. Bet laimingas: aš jį ir ligi šiolei dar tebenešioju savo krūtinėje.“ Taigi, Jonas Biliūnas savo novelėje „Kliudžiau“ akcentuoja, kad vaikystėje padarytas blogas poelgis gali persekioti dar ilgus metus ir tapti viena iš didžiausių gyvenimo pamokų.

Kita lietuvių rašytoja Šatrijos Ragana, parodo glaudų ryšį siejantį mamą ir dukrą.  Marija Pečkauskaitės vaikystė prabėgo Žemaitijos dvaruose – Labūnavoje ir Užventyje, kurių aplinka formavo pasaulėjautą ir kūrybą. Ypač buvo mylimas Užvenčio dvaras su ūksmingomis liepų alėjomis, senu malūnu. Šatrijos Raganos apysakoje „Sename dvare“ atsispindi būtent Užvenčio dvare praleistos dienos. Rašytoja tarsi norėjo sugrįžti į buvusius savo namus, į savo šeimą, į vaikystę, kai augo laiminga su seserimi ir broliais, su mylinčiu tėvu, kurio anksti neteko, ir brangia motina. Kūrinyje vaizduojama mamatė Marija be galo atsidavusi savo vaikams, ne savo pomėgius, o jų auklėjimą laiko didžiausia savo pareiga. Mamatei svarbiausia užauginti dorus žmones. Koks gi tas auklėjimas? Rašytoja, pati būdama puiki pedagogė, atskleidžia krikščioniškųjų vertybių ugdymo svarbą, auklėjimą, paremtą Biblijos mokymu. Mamatė aiškina, kad reikia daryti gerus darbus, nes tai patinka Dievuliui. Mirus Kazelei, mamatė įkalba Irusią atiduoti pačią gražiausią suknelę ir taip įrodyti, kad savo geriausiai draugei jai nieko negaila. Netgi mirtis vaikams nėra baisi – mamatė išmokė tikėti pomirtinio gyvenimo grožiu, tad išsiskyrimas bus laikinas. Be to, mamatė – lietuvybės puoselėtoja. Vaizduojamas kūrinio laikas – XIX a. pabaiga, spaudos draudimo metai. Mamatė nori, kad jos vaikai prisidėtų prie tautinio atgimimo. Ji sako, kad vaikai turi mokytis lietuvių kalbos, privalo išmanyti savo krašto istoriją. Doras žmogus, anot mamatės, turi būti patriotiškas. Apysakos veikėja Mamatė – išskirtinė dvaro asmenybė, kuri savo vaikus moko nepamiršti savo „šaknų“, lietuvių kalbos. Tai neleidžia vaikams sulenkėti tuometinėje bajoriškoje visuomenėje. Būtent šeima, kurioje yra tradicines vertybes saugojantis žmogus, vaikams neleidžia pamiršti gimtosios kalbos. Juk be gimtosios kalbos sunkiai įsivaizduojamas ir žmogaus bendravimas su tauta. Tad galima daryti prielaidą, jog šeimoje padedami pirmieji pagrindai, kurie galbūt  neleis žmogui pamiršti savo „šaknų“, kalbos. Mamatė ugdo vaikų meninį skonį, nes  meno grožį jaučiantis žmogus ir elgiasi dažniausiai dorai. Didelę reikšmę auklėjimui turi veikėjų ryšys su gamtos pasauliui. Tačiau mamatės ir jos vaikų ryšį išryškina gana šalti jos santykiai su vyru, skirtingi jų požiūriai į gyvenimą bei supančius žmones. Todėl jai tenka ieškoti supratimo savo vaikuose, auklėti ir auginti juos artimus savo sielai, derinant bajoriškas etiketo normas ir valstietišką paprastumą.

Darnioje šeimoje jaučiamės saugūs, nes mums ji yra  dvasinis ramstis. Taigi, šiame kūrinyje idealizuojamas motinos bei vaikų šiltas tarpusavio ryšys, jis  pateikiamas kaip siektino bendravimo pavyzdys.

Apibendrindamas galiu teigti, jog vaikystės tema lietuvių literatūroje vaizduojama labai įvairiai. Jonas Biliūnas parodo, jog vaikystėje galima padaryti tokių dalykų, kurie atminty išlieka visam laikui. Šatrijos Ragana parodo bene tobulos vaikystės modelį. Visgi reikėtų nepamiršti, kad  visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.

Kategorijos: Kalbėjimas Žymos:

Jauno žmogaus vertybių sistema Lietuvos literatūroje (pirkta kalba, siūlome nemokamai)

 

JAUNO ŽMOGAUS VERTYBIŲ SISTEMA LIETUVOS LITERATŪROJE

(Jonas Radvanas, Kristijonas Donelaitis, Jonas Biliūnas)

Vertybės yra kiekvieno žmogaus individualus suvokimas, kuris pradeda formuotis ankstyvoje vaikystėje. Šeima, aplinka, papročiai, tradicijos kiekvienam iš mūsų padeda susikurti unikalią ir individualią savo vertybių sistemą. Tačiau lemiamą žingsnį vertybių prioritetuose padedame kiekvienas savarankiškai, pasirenkame tai, kas mums atrodo svarbiausia, geriausia. Tam įtakos turi ir kultūrinė patirtis: perskaitytos knygos, peržiūrėti filmai, išgirsti ar sužinoti istoriniai įvykiai taip pat prisideda prie vertybių formavimo. Visų svarbiausia yra nepaminti savo įsitikinimų, vertybių, būtina jas ginti ir puoselėti. Savo kalboje pristatysiu J. Radvano,  J. Biliūno ir K. Donelaičio kūryboje vaizduojamas jauno žmogaus vertybes.

  1. Radvano epe kalbama apie Mikalojaus Radvilos Rudojo gyvenimą. Visoje poemoje minimi faktai yra tikri. Jis kūrinyje vaizduojamas kaip didikas patriotas, Tėvynės gynėjas. Istorinis „Radviliados“ fonas – tai Livonijos karas, vykęs 1558-1583 metais.Viename pirmosios dalies epizode Radvanas pasakoja kaip nuo mažens buvo ugdomas būsimojo Tėvynės gynėjo asmenybe.Šioje poemoje taip pat atsispindi baroko pasaulėjauta. Poemoje sudėliojamas tobulo herojaus gyvenimo būdas ir veiklos programa: tikrasis atlygis laukia tik danguje, taigi stengtis verta ne dėl šio pasaulio blizgučių, o dėl savo ramios sąžinės ir tyros sielos, gyventi reikia kukliai ir dorai, o veikti – nesavanaudiškai. Poetas subtiliai parodo požiūrį į kilmingumą: aukšta kilmė – tai ne gimstant gautas pranašumas prieš kitus žmones ir įvairios privilegijos, o didžiulis Apvaizdas siųstas įpareigojimas. Poemos herojaus paveikslas sukurtas kaip sektinas pavyzdys Lietuvos bajorams. ,„Radviliadoje“ nuolat kartojama, kad Lietuvos kariai kovoja tik gindami savo bendrapiliečius, kurie negali apsiginti patys. Net ir šlovindamas pergales, poetas nepamiršta paminėti, kokią baisią kainą už tai turėjo sumokėti gyvi, jaučiantys žmonės, – ne vien saviškiai, bet ir priešinga pusė. Taip pat poema yra pirmas lietuvių literatūros kūrinys, kuriame esama ne tik herojaus, bet ir jo priešingybės –  ryškaus neigiamo herojaus. Caras Ivanas IV Rūstusis poemoje nuolat vadinamas tironu; jis parodomas kaip įtūžio draskomas, žmonių kraujo ištroškęs beprotis, lygiai negailestingas ir priešams, ir savo pavaldiniams. Poemoje įspūdingai vaizduojama Lietuvos gamta. Rašoma, kad Radvanui giros yra Lietuvos didybės ženklas, pasididžiavimo šaltinis. Didžiuojantis „Radviliadoje“ kalbama ir apie sostinę Vilnių. Taigi, J. Radvano epe „Radviliada“ jauno žmogaus vertybės – herojiškumas, patriotizmas, Tėvynės gynimas ir besąlygiškas atsidavimas jai.

Kristijonas Donelaitis – pirmasis rašytojas suteikęs pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai. Jo poema ,,Metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei tėvynės meilės. Vaizduojama gamta yra amžinųjų vertybių puoselėtoja, todėl žmogus turi iš jos imti pavyzdį. Taip pat dėmesys yra atkreipiamas ir į darbo svarbą. Nors kūrinyje yra kritikuojamas baudžiavinis žmogaus išnaudojimas, būrams darbas yra vertybė, padedanti išlikti oriam, gyvenimo būdas, pasaulėžiūra, jų prigimtis. Taigi K. Donelaičio poemoje „Metai“ vaizduojamas darbas yra vertybė, kuri Mažosios Lietuvos valstiečiams padeda neprarasti orumo, jungia juos į bendruomenę, yra reikalingas šeimai aprūpinti. Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ pavaizduotas XVIII a. vidurio Mažosios Lietuvos baudžiauninkų gyvenimas, jų antagonistiniai socialiniai ir tautiniai santykiai. K. Donelaitis buvo naujos valstiečių dvasios ir kultūros dokumentas, o sykiu ir pirmasis lietuvių dailiosios literatūros kūrėjas. K. Donelaitis vaizdavo poemoje XVIII a gyvenimą, bet, žiūrėdamas į jį iš XX a, pajautė istorijos slinktį, tikėjimą ir net revoliucinius lūžius. Donelaitis sukūrė ryškių lietuvininkų būrų („viežlybų“ ir „nenaudėlių“) paveikslų, kaimo buities, baudžiauninkų darbo, papročių vaizdų, lyrinių gamtovaizdžių. Jis kėlė įgimtos žmonių lygybės idėją, smerkė baudžiavą, žadino lietuvių valstiečių tautinę savimonę. K. Donelaitis savo kūrinyje iškelia žmogaus elgesio aspektą. Žmogus gyvenimo blogybėms turi priešintis tik savo doru elgesiu, pareigingumu, pasikliauti Dievu. Kaip sako poetas, turi būti „viežlybas“. Viežlybumas K. Donelaičiui yra universali lietuvininkų elgesio kategorija. Tokios krikščioniško humaniškumo filosofijos matu ir vertinamos socialinės, moralinės, tautinės problemos. K. Donelaičio kūrybos klasicistinės formos ir švietėjiškos mintys gynė lietuvių baudžiauninkų teises. Tai atitiko laiko reikalavimą sukurti lietuvių literatūrinę kalbą ir literatūros tradiciją. Taigi, K. Donelaitis savo kūriniu nori įtvirtinti per amžius sukauptas tautos moralines vertybes, išnaikinti ydas, išugdyti dvasinį tautos atsparumą.

  1. Biliūno „Lazda“ – tai lyrinė psichologinė novelė, parašyta 1906 metais Zakopanėje. Ji pavadinta pagal daiktą, tai yra seną obelinę lazdą, kuria prievaizdas Dumbrauckas mušė tėvą. Pavadinimas kalba apie baudžiavos santvarkos esmę: santykiai su mažuoju žmogumi paremti muštro, lazdos principu. „Lazdos“ centre – žmogaus išgyvenimų visuma. Šioje ištraukoje itin plati jų tėkmė (Juozapas išgyvena dėl jam padarytos skriaudos, tačiau dėl to nesiskundžia. Jo liūdna šypsena leidžia suprasti, kad žaizda širdyje vis dar neužgijusi. Juozapas atleido, tačiau to nepamiršo). Jau pirmajame segmente atsiskleidžia buvusio dvaro prievaizdo būdo bruožai, dvasinis pasaulis, puoselėjamos vertybės. Ryškus pasakotojo vertinimas. Savo mokytoją jis vertina ne iš dabarties perspektyvos, o anų dienų požiūriu: „bet mano mokytojas buvo be pasigailėjimo: spirdavo visaip lankstyti liežuvį, bent po šimtą kartų kartoti tą patį žodį…“ Be to, Dumbraucko šiurkštų elgesį patvirtina ir tai, kad šis norėdavo „suduoti berniukui per nosį ar nutverti už ausies“, tačiau kartais nuo tokio elgesio susilaikydavo. Juozapas atlaidus, bet nepasimetęs. Jis gyvena vadovaudamasis krikščioniškomis vertybėmis (skriaudikui atleidžia), sugeba pakilti virš jam padarytos skriaudos. Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda – tai įrankis, su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba “Mano draugo pasakojimas” – pabrėžia novelės tikroviškumą.  Pasakotojo moralinė nuostata – gailėtis nelaimingojo ir atleisti netgi skriaudėjui: “ tegu šitoj lazda lieka tarp jūsų; į ją žiūrėdami, atmįsite, kad ir jūsų tėvai skaudžiai buvo baudžiami. Atsimindami tą, nepyksite, kad ir mudu su motyna jums kartais žabeliu suduodava”. Toks požiūris tiesiogiai siejasi su krikščioniškomis vertybėmis – atleisti priešui.  Tėvas, gavęs dovanų lazdą, su kuria pats buvo muštas, susigraudino, nes niekada nemanė, kad tas ponas, kuris jį baudė, kada nors jam ją padovanos. Tai tarsi abipusis susitaikymas be žodžių.  J. Biliūno kūriniuose atsiskleidžia sugebėjimas jautriai ir kartu su išmintinga rimtimi žvelgti į pasaulį. Taigi, J. Biliūno novelėje jauno žmogaus vertybė – mokėjimas atleisti tam, kuris tave įskaudino, pažvelgti giliau į sielą, pakelti akis nuo kasdienybės, mąstyti apie gyvenimo prasmę ir tikslą.

Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad turėjimas savų vertybių ir kovojimas už jas yra teigiamas stiprios asmenybės požymis. Tik turėdami už ką kovoti tampame stipresniais, labiau pasitikinčiais savimi, žinančiais, ko norime iš gyvenimo. Vertybės parodo žmogaus moralinę, dvasinę pusiausvyrą, jo požiūrį į gyvenimą. Mano manymu, tie kurie neišsižada savo vertybių, kovoja už jas,  parodo, kokie stiprūs ir atsidavę gali būti.

Kategorijos: Kalbėjimas Žymos:

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje (Pirkta kalba, siūlome nemokamai)

Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje

„Būti ar nebūti – štai mįslė.

Kas prakilniau: ar nusilenkti dvasioj

Ar strėlėms ar dūžiams atšiauraus likimo,

Ar su ginklu prie negandų marias

Į kova stot ir jais nusikratyti?“

Šios Hamleto monologo eilutės greičiausiai įstrigo kiekvieno žmogaus mintyse. Šiomis eilutėmis veikėjas išreiškia amžiną – kovos ar pralaimėjimo – dilemą. Viljamas Šekspyras – vėlyvojo Renesanso anglų rašytojas ir poetas, sonetų kūrėjas, vienas žymiausių dramaturgų pasaulyje. Jo bene garsiausias kūrinys – „Hamletas“ – amžiams įėjęs į dramaturgijos klasiką. Be to, tai yra vienas geriausių žmogaus filosofines kančias ir dvasinę kaitą atskleidžiantis kūrinys. Pagrindinis tragedijos veikėjas – princas Hamletas – nepaprasta asmenybė, apdovanota įžvalgiu protu. Šis veikėjas neskuba veikti, o pirmiausia galvoja. Jis susiduria su vidiniu konfliktu,  aplinkui visur dominuojančiu blogiu. Tačiau jis turi dvi galimybes – pasiduoti  banaliam blogiui,  pačiam virsti menkysta,  kurio negalima pavadinti žmogumi, ar mirti garbingai, nepasidavus ir iki galo kovojant už savus įsitikinimus, siekti teisybės ir kariauti prieš niekšybes. Tai yra sudėtingas ir tragiškas personažas, atskleidžiantis humanizmo idėjų krizę Renesanso laikotarpiu. Vis dėlto, hamletišką asmenybę galime sutikti ir lietuvių literatūroje. Savo kalbėjime ketinu aptarti V. Krėvės Skirgailos ir Just. Marcinkevičiaus Martyno Mažvydo paveikslus.

Pirmiausia Vincas Krėvė savo istorinėje dramoje „Skirgaila“ atskleidžia pagrindinio veikėjo, kunigaikščio Skirgailos, vidinį konfliktą, prilygstantį Hamleto kančioms. Nenuostabu, jog ši V. Krėvės drama yra laikoma artima Šekspyro kūrybai, nes istorinė drama atskleidžia žmogaus egzistencijos kančias, egzistencinius klausimus bei sukuria įtemptą ir dramatišką pagrindinio veikėjo vidinio konflikto raidą.  Dramos „Skirgaila“ kertinė ašis yra Lietuvos istorinis laikmetis. Istorinėje dramoje vaizduojama XIV a. pabaigos Lietuvos Didžioji kunigaikštystė atsidūrusi tarp  pagoniškosios ir  krikščioniškosios  kultūros. Tokiu laiku, kai valstybė pereina iš vienos kultūros ir pasaulėžiūros į kitą, reikia stipraus valdovo, kuris sugebėtų vesti šalį į priekį. Ši sudėtinga užduotis atitenka Skirgailai. Istorinių duomenų stoka dramaturgui suteikė galimybę Skirgailos paveikslą ir vidinį konfliktą kurti laisvai ir priartinti šio personažo vidinį egzistencinį konfliktą Šekspyro Hamletui.  “Skirgailos” kūrinio  pagrindas – įvykiai Vilniaus pilyje. Čia atvyksta Lenkijos pasiuntiniai, o netrukus pasirodo ir kryžiuočių ordino pasiuntiniai Vartembergas ir Keleris.  Tuo tarpu pilyje matome ir pagonis veikėjus, kurie atstovauja senosioms pagoniškosioms vertybėms. Skirgaila yra įžvalgus ir protingas valdovas, suvokiantis, jog Lietuva nebegali toliau kovoti su kryžiuočiais – šalis turi priimti krikščioniškąją pasaulėžiūrą, kad tauta  galėtų toliau formuotis ir išsaugotų savo tapatybę.  Skirgailos veiksmus dramoje didžia dalimi lemia vertybės: tėvynė, tiesa ir meilė. Krėvė dramoje naujai interpretuoja pagonybės ir krikščionybės susidūrimą. Čia pavaizduoti valstybės vyrai ne šiaip gedi senų laikų, o svarsto, kuriuo keliu vesti kryžkelėje stovinčią tautą.  Kertinė figūra, nuo kurios viskas priklauso, yra Skirgaila. Jis  yra priverstas kovoti dėl tautos išlikimo ne tik su išorės priešais, bet ir su savo aplinka – tradiciniu mąstymu ir senaisiais papročiais Daugumoje situacijų Skirgaila atsiduria ant negalimumo ribos. Jis negali eiti iš vien su kryžiuočiais, negali ir jų ignoruoti, negali atšaukti krikšto, bet negali jo viduje ir priimti –  tuomet jis meluotų pats sau, nenori atsižadėti pagonybės, bet nepajėgia jos nuosekliai laikytis. Skirgailos vidinis konfliktas yra ypač stiprus, nes tai yra protingas ir gero valstybei norintis valdovas, pasiryžęs savo asmeninius interesus paaukoti dėl tėvynės, tačiau jis yra visiškai vienas su vienam žmogui nepakeliama našta. Galiausiai veikėjas, palaužtas vidinio konflikto, nebežino, kuo tikėti.  Skirgailos tragizmas kyla iš balansavimo tarp dviejų ribų – jis nežino visos tiesos, bet negali priimdamas sprendimus abejoti, nemoka gyventi be žmonių užuojautos, bet tuo pat metu ir negali jos tikėtis, nori būti mylimas, bet nemoka mylėti. Iš dramos scenos matome, kad Skirgaila nesupranta žmonių jausmų. Pavyzdžiui, pamatęs Oną Duonutę besišypsančią, jis mano, jog ji džiaugiasi matydama jį, nors iš tikrųjų yra kitaip. Per visą dramą brėžiama herojaus dvasios žlugimo linija, rodomas jo savigarbės procesas.  Supratęs savo veiksmų beprasmybę Skirgaila nori kurti asmeninę laimę su Ona Duonute, tačiau jam tai irgi nepavyksta. Kitaip nei Hamletas, kuris patyręs sunkius egzistencinius apmąstymus pasirinko garbingai mirti, o ne pasiduoti blogiui, Skirgaila nėra toks stiprus, todėl pasiduoda blogiui ir morališkai žlunga.  V. Krėvės herojus pralaimi visais atvejais. Pirmiausia pralaimi kaip valdovas – neradęs kelio Lietuvai. Užkasęs Kelerį gyvą – pralaimi ir kaip žmogus, nes žiaurumas ir kerštas naikina žmogiškąją prigimtį. Taigi, Vinco Krėvės dramoje Skirgailą matome kaip tragišką, siekusią gero savo šaliai ir žmonėms, tačiau nesugebėjusią pakelti naštos ir morališkai žlugusią, asmenybę.

Just. Marcinkevičiaus poetinėje dramoje  „Mažvydas“  irgi vaizduoja hamletišką asmenybę. Kaip ir „Skirgailoje“, šioje dramoje dėmesys yra sutelkiamas į svarbią lietuvių tautos vystymosi stadiją – į raštijos gimtąja kalba gimimą. Pagrindinis dramos veikėjas, Martynas Mažvydas, yra istorinė asmenybė,  pirmosios lietuviškos knygos autorius.  Kaip ir Skirgailos atveju, nėra žinoma daug biografinių detalių apie Mažvydo gyvenimą, todėl Just. Marcinkevičius Mažvydo paveikslą kuria gana laisvai ir jam suteikia daug dramatiškų ir tragiškų bruožų. Justino Marcinkevičiaus tikslas buvo parodyti Martyną Mažvydą visu pirma kaip žmogų – jaučiantį, mylintį, klystantį ir kenčiantį. Pagrindinis veikėjas, Martynas Mažvydas, palieka Lietuvą ir išvyksta į Prūsiją. Taip autorius kuria pagrindinio herojaus konfliktą – Martynas Mažvydas privalo palikti Lietuvą, kad galėtų dėl jos dirbti. Kaip ir Skirgaila, Martynas Mažvydas iškelia  tėvynę aukščiau visko, jis paaukoja savo interesus ar asmeninę laimę dėl tėvynės. Tai žmogus idealistas, siekiantis savo tikslų bet kokia kaina, net ir negaudamas iš jų jokios naudos. Mažvydas tiki mokslu ir gimtąja kalba, nori, kad lietuviai gautų mokslą gimtąja kalba ir besąlygiškai tiki savo idėjų teisingumu. Iš Mažvydo dialogo su pusbroliu Vilentu matome šių dviejų žmonių skirtumus. Mažvydas yra idealistas, kovojantis dėl lietuvių, tuo tarpu Vilentui tai nerūpi. Viena vertus, toks Mažvydo brolio Vilento vaizdavimas galėtų būti Marcinkevičiaus meninė priemonė pabrėžti Mažvydo paveikslo idealistiškus bruožus. Yra žinoma, kad Vilentas taip pat buvo kultūrinis veikėjas, raštijos lietuvių kalba vienas iš pradininkų. Be to, Vilento ir Mažvydo dialoge atsiskleidžia Mažvydo vidinis konfliktas. Herojus išreiškia  baimę išgirdęs kunigaikščio žodžius, pasakytus išleidus „Katekizmą“: „tai, ko nepadarė kryžiuočiai kalaviju, tas bus padaryta per knygas ir Dievą“. Už kaltę Mažvydas baudžia save dirbdamas Sizifo darbą – moko paprastus lietuvius kiekvieną dieną visą savo gyvenimą. Kaip ir Skirgaila, Mažvydas dirba beprasmišką ir sunkų darbą, kurio niekas neįvertina.  Tačiau iš dialogo suvokiame, kad Mažvydas savo gyvenimą suvokia kaip džiaugsmą, o ne kaip kančią. Kitaip nei Skirgaila, kurį pareiga tėvynei palaužia iš vidaus, Martynas Mažvydas nepalūžta ir mato prasmę savo darbe. Vis dėlto, Mažvydo situacija yra  tam tikru požiūriu netgi tragiškesnė už Hamleto – jo tragizmas pasireiškia per šeimos konfliktą. Verta paminėti, kad Mažvydo šeima iš Lietuvos tėra autoriaus išmonė ir jokie istoriniai faktai jos egzistavimo nepatvirtina. Mažvydas atsiduria dramatiškoje situacijoje – į Prūsiją atklydo jo sūnus Kristupas. Kristupas papasakoja sunkią jo ir jo motinos dalią, kai juos paliko Mažvydas, papasakoja padarytą nusikaltimą. Mažvydas jaučia kaltę, kad likimo valiai paliko savo šeimą ir jo kančią didina tai, jog jis negali išgelbėti sūnaus. Kai sūnus yra išvedamas, Mažvydas prašo jo  atleidimo, bet jo nesulaukia. Mažvydas išgyvena tragišką situaciją, kai suvokia, jog niekaip negali išsaugoti savo kūno ir kraujo.  Sūnaus tragedija verčia veikėją susimąstyti apie paaukotą šeimą ir verčia klausti, ar verta aukoti šeimą vardan darbo gimtinei. Galima teigti, kad Just. Marcinkevičiaus poetinėje dramoje Mažvydas yra dramatiška ir vidinių prieštaravimų skaldoma asmenybė, kuri paaukoja savo šeimą, tačiau sugeba atrasti prasmę savo darbe.

Galima teigti, jog abu autoriai vaizduoja skirtingas istorines asmenybes, turinčias hamletiškų bruožų. Abu veikėjai yra atsidūrę sudėtingose ir komplikuotose situacijose, abu yra vieni ir stengiasi dėl nematomo tikslo. Vis dėlto, V. Krėvės Skirgaila yra tragiškesnis personažas nei Justino Marcinkevičiaus Mažvydas. Skirgaila nėra toks stiprus kaip Mažvydas – nors jis ir kovoja su aplink tvyrančiu blogiu, senais prietarais ir nori žmonėms gero, tačiau jį palaužia jam skirta našta. Todėl jis pasiduoda blogiui ir morališkai žlunga. Tuo tarpu Mažvydas atranda prasmę savo sizifiškame darbe ir jaučia džiaugsmą. Kita vertus, „Mažvydo“ pabaiga kuria dviprasmį jausmą: viena vertus veikėjas neša jam skirtą naštą, tačiau šeimos drama verčia jį suvokti savo padėties dviprasmiškumą ir pasirinkimo konfliktą.

Kategorijos: Kalbėjimas Žymos:

Kokias svarbiausias vertybes gina XX amžiaus literatūra? (Pirkta kalba, siūlau nemokamai)

Kokias svarbiausias vertybes gina XX amžiaus literatūra?

Šiais laikais grožinė literatūra gali būti lyg atgaiva mūsų kūnui ir sielai. Ją skaitydami atrandame daug sąsajų su savo patirtimi, suprantame, kokios puoselėjamos vertybės yra universalios ir svarbios visais laikais. Rašytojai plėtoja ir aptaria problemas, kurios aktualios jų amžiui, bet, pasirodo, tebėra svarbios ir šiandieniniame gyvenime. Todėl mes galime semtis iš grožinės literatūros išminties ir patirties bei ją pritaikyti savo gyvenime. Manau, kad Martyno Mažvydo puoselėtos  krikščioniškojo tikėjimo tiesos ir pažinimo svarba,  Vinco Kudirkos raginimas imtis veiklos ir Justino Marcinkevičiaus dramoje akcentuota gimtosios kalbos reikšmė  ir įsipareigojimas tėvynei yra tos vertybės, kurias reikia puoselėti ir plėtoti šiandien.

Pažinimo siekis ir dora – vienos iš svarbiausių vertybių, kurios akcentuojamos pirmosios lietuviškos knygos autoriaus Martyno Mažvydo raštuose. Pirmosios lietuviškos knygos pavadinimas „Katekizmo paprasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“. Pirmoji lietuviška knyga – tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminijos, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia.   Pirmosiose pratarmės eilutėse knygos vardu kreipiamasi į žmones: „Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit ir tatai skaitydami permanykit“, akcentuojama, kad mokslas sunkiai pasiekiamas, kad tėvai, nors ir norėjo mokytis, neturėjo galimybių, o dabar tokia galimybė atsirado. Todėl ir kviečia, kad ne tik patys mokytųsi, bet ir šeimyną mokytų. Dar viena vertybė, akcentuojama pirmojoje lietuviškoje knygoje, yra dorumas, susijęs su tikėjimo mokymu. Pratarmėje Martynas Mažvydas teigia, kad kiekvienas turi rasti kelią savojo tikėjimo link. „Šitą Sūnų ir Tėvą tikrai pažinsit, jei tą mokslą gerai mokėsit ir permanysit. Be šito mokslo žmones regit kliedinčias ir deivių šimtą (jei tatai nemaž) turinčias.“  Skatina atsisakyti pagoniškų stabų garbinimo, ragina priimti krikščioniškąjį tikėjimą. Ypač svarbu, kad nesistengia įbrukti savo nuomonės, o siūlo pažinti ir perprasti naująjį tikėjimą. Taigi, ,,Katekizmas“, nors yra religinio turinio knyga, vis tik labai svarbi mūsų kultūros istorijoje, nes propagavo ne tik krikščioniškąsias tiesas, bet ir rūpinosi žmonių išprusimu, skatino juos mokytis, dorai gyventi ir tuo pačiu pažinti krikščioniško gyvenimo tiesas.

Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, Lietuvos himno autorius – Vincas Kudirka jaunystėje buvo sulenkėjęs ir gėdijosi savo lietuviškos kilmės. V. Kudirkai lenkiška kultūra atrodė vienintelė mokslus einančio žmogaus verta. 1877–1879 m. studijavo Seinų kunigų seminarijoje, iš kurios buvo pašalintas ir kurioje dar ryškiau jautėsi lietuvybės nuvertinimo nuotaikos. Išėjęs pirmasis „Aušros“ numeris, sukrėtė V. Kudirką. Kaip jis pats vėliau kalbėjo, perskaitęs laikraščio pirmąjį numerį pasijuto lietuviu esąs. Supratęs savo požiūrio klaidingumą, kaip pats rašo tekste ,,Keletas žodelių iš mano atsiminimų“, vieną akimirką ,,pasijutau lietuvis esąs“. Tuomet visą savo gyvenimą ir veiklą paskyrė lietuvybės puoselėjimui ir tėvynės laisvės siekiams. Su draugais išleido laikraštį „Varpas“. Jį redagavo laikydamas medicinos gydytojo baigiamuosius egzaminus: buvo redaktorius, korektorius, bendradarbis, administratorius. Tai buvo literatūros, politikos ir mokslo laikraštis, spausdinamas Tilžėje ir Ragainėje. Vėliau greta „Varpo“ V. Kudirkos iniciatyva ėjo ir valstiečiams skirtas laikraštis „Ūkininkas“. Gyvenimo pabaigoje „Varpo“ redagavimas visiškai perėjo į jo rankas, nors tuo metu jo sveikatos būklė buvo sunkiausia. Leidžiamame nelegaliame laikraštyje ,,Varpas“ V. Kudirka spausdino ir savo literatūrinius kūrinius. Eilėraštyje ,,Labora!” kreipiamasi į jaunus žmones ir teigiama, kad būtina imtis iniciatyvos ir veiklos, nes vėliau labai lengvai išsižadama idealų ,,dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto”. Kad žmogus įprasmintų savo gyvenimą, neužtenka mylėti tėvynę, būtina imtis aktyvios veiklos, dirbti, kovoti, kad tėvynė būtų laisva. Pritrūkus jėgų, stiprybės reikia semtis iš garbingos praeities ir siekti savo idealų. Taigi, aktyvi veikla dėl tėvynės gerovės ir kova už jos laisvę yra vertybės, kurios propaguojamos XIX a. pab. – XX a. pradžios literatūroje.

Tėvynės meilė ir įsipareigojimas yra akcentuojamos ir XXa. literatūroje. Justinas Marcinkevičius trilogijoje ,,Mindaugas”, ,,Mažvydas”, ,,Katedra” pasirenka istorines asmenybes ir kalba apie svarbiausias vertybes: valstybę, raštą ir kultūrą. II-ojoje trilogijos dalyje ,,Mažvydas” kuriamas dramatiškas pagrindinio veikėjo likimas, nes jam nepavyko suderinti asmeninęs laimės ir pareigos. Pastorius Mažvydas jaučia pareigą ne tik žodžiui, bet ir žmogu. Todėl Ragainėje šalia bažnyčios įkuria špitolę, kurioje glaudžiasi visuomenės atstumtieji. Mažvydas jais rūpinasi, yra ne tik kūno žaizdų, bet ir dvasios gydytojas. Jis taip nuoširdžiai džiaugiasi ąžuoliuko iš anapus Nemuno sodinimu, kad net leidžia pagoniškus ritualus atlikti. Mažvydui svarbiausia žmogus. Jis teigia, kad žmogus daug vertesnis už knygą, todėl, kai špitolninkai prisipažįsta nusikaltę, Mažvydas ne pyksta, o džiaugiasi: širdim į dangų pasisukot. Vadinasi, pareiga tėvynei yra tokia svarbi, kad žmonės aukoja asmeninį gyvenimą tik dėl to, kad šviestų ir prusintų liaudį.

Pasak F.Nyčės, menas atlieka tarsi konservavimo funkciją, apjuosia epochas ir atgaivina jų dvasias. Taigi, lyg nujausdami ateityje gresiančių svarbių vertybių išnykimą, rašytojai  stengiasi jas įamžinti savo kūriniuose. Galbūt kūrėjai turėjo viltį, kad kūriniuose išdėstytos mintys pakeis ne tik to meto gyventojų mąstymą, bet nulems ir ateinančių kartų požiūrį į tikrąsias vertybes. Turime būti dėkingi  rašytojams, nes jų kūriniai  padeda mums atrasti vertybes ir suprasti jų svarbą mūsų šiandieniniame gyvenime. Kiekvienas gyventojas bent maža dalele turi prisidėti prie to, kad būtų išsaugotos taip ilgai tausotos ir brangintos vertybės.

Kategorijos: Kalbėjimas Žymos:

Kaip literatūra formuoja požiūrį į tautos istoriją? (Pirkta kalba, siūlau nemokamai)

Kaip literatūra formuoja požiūrį į tautos istoriją?

                      Tautos istorija yra svarbi kiekvienam žmogui. Mūsų prosenelių ir senelių praeitis duoda mums žinių, tradicijų ir vertybių pagrindą, kuris padeda suvokti savo tautą, jos kultūrą ir  istoriją. Lietuvių tautos istorija yra sudėtinga – nuo pat valstybės sukūrimo viduramžiais lietuviai turėjo kovoti dėl išlikimo ir išgyvenimo, šalį nuolat puolė kaimyninės valstybės, siaubė karai ar maras. Lietuva ne kartą buvo okupuota, patyrė daug represijų, karo nusiaubimų, trėmimų. Būtent tokie sudėtingi ir aštrūs tautos įvykiai ir išgyvenimai sukrečia žmones ir griauna, bet kartu kuria, žmogaus suvokimą ir pasaulėžiūrą. Skaudūs konfliktiški istoriniai įvykiai verčia žmones mąstyti, ieškoti klausimų į atsakymus, formuoti naują praeities ar tautos istorijos suvokimą. Literatūra yra įrankis norint perteikti ir kurti požiūrį į tautos istoriją. Literatūra, kaip žanras, yra lengvesnė nei kad istorinės knygos ir atskleidžia gyvus bei veikiančius veikėjų paveikslus, todėl ji keičia ir formuoja požiūrį į tautos istoriją. B. Sruogos „Dievų Miškas“ ir V. Krėvės „Skirgaila“ vaizduoja sudėtingas istorines situacijas ir jose atsidūrusius žmones. Savo kalbėjime ketinu aptarti, kaip literatūros tekstai, B. Sruogos „Dievų Miškas“ ir V. Krėvės „Skirgaila“, formuoja požiūrį į tautos istoriją.

Pirmiausia,  Balio Sruogos „Dievų Miškas“ formuoja tautos, atsidūrusios totalinės sistemos gniaužtuose ir naikinimo mechanizme ir bandančios išlikti, vaizdinį. Individas, apsuptas skausmo, mirties ir brutalumo, privalo atsiriboti nuo jį supančio blogio ir susikurti apsaugą, kuri jį apsaugotų nuo moralinio žlugimo ar beprotybės. B. Sruogai tai pavyko, nes jis  yra neeilinė asmenybė – vienas žymiausių lietuvių rašytojų. Jis yra poetas, prozininkas, dramaturgas, kritikas, literatūros ir tautosakos tyrėjas, kurio literatūrinis palikimas stebina ir įvairove, ir menine skvarbą. Savo biografiniame kūrinyje „Dievų miškas“ autorius vaizduoja savo gyvenimą Štuthofo koncentracijos stovykloje, kur jam teko susidurti su totalinės sistemos naikinimo mašina. Balys Sruoga buvo ne vienintelis lietuvis, atsidūręs Štuthofe – vokiečių režimas lietuvių inteligentija laikė pavojinga visuomenės dalimi, todėl ją uždarė į koncentracijos stovyklą sunaikinimui. Tai vaizduoja totalinės sistemos brutalumą ir tikslą sunaikinti mąstančią visuomenės grupę, kad nekiltų joks pasipriešinimas ar opozicija. Balio Sruogos kūrinys yra unikalus tuo, kad  jame parodyti du pasauliai – koncentracijos stovyklos realybė ir sukurtasis jos ironiškasis atvaizdas – yra skirtingi savo esme ir paskirtimi. Vienas funkcionuoja, kad griautų ir žudytų, kitas – kad kurtų ir apsaugotų. Platesne prasme – tai yra kultūros ir ne kultūros, žmonių ir ne žmonių, humanistinių vertybių ir žvėriškų instinktų sankirta. Tokiu būdu B. Sruoga norėjo išsaugoti vidinę laisvę, leidusią nepasiduoti išorės žiaurumui. Ironija, sarkazmas ir groteskas „Dievų Miške“ sukuria pasaulį, kuriame sąmojingas protas, žaisminga atjauta įveikia smurtą. Tai aiškiai matosi iš sarkastikų ir ironiškų sargybinių apibūdinimų. Pavyzdžiui, Balys Sruoga karikatūriškai ir ironiškai apibūdina Majerį:  „Majerio dūšia buvo plati kaip jūra. Visoks šlamštas joje sutilpdavo“ ar “Majerio nusistatymas buvo aiškus: pas jį koncentracijos lageris, ne vaikų darželis, –  atliekamų žindyvių jisai neturi“. Taip pat kai kurių scenų ironiški aprašymai, kad ir kokie baisūs būtų, kelia juoką: „Prie vieno numirėlio pasilikome mes dviese, aš ir mano mielas bičiulis Jonas, bambizas nuo Biržų. Jonas numirėlio pirmagalį užsivožė ant savo gaspadoriškų pečių, aš įsikinkiau į numirėlio kojas it į žagrę bulvėm arti – ir einame savo katorgininkiškas pareigas. Pakeliui mūsų numirėlis ima ir atsidūsta tokiu giliu, gailiu, uždususiu atodūsiu. Na, na, – piktinas mano mielas bičiulis Jonas, bambizas nuo Biržų, –  ko gi čia dūsauji? Kad jau kartą mirei, tai ir būk numiręs, nebedūsauk, susimildamas! Kas tai matė: numirėlis – ir dūsauja!“. Pasitelkiant ironiją, sarkazmą ar groteską smurtas ir brutalumas netenka savo griaunamosios galios, o kultūra ir žmogiškosios vertybės laimi. Balio Sruogos gyvenime koncentracijos stovykloje buvo sudėtingas – autorius dirbo sunkius darbus ir akimirksniu neteko sveikatos, ilgą laiką gulėjo ligoninėje, vėliau tapo raštinės darbuotoju. Balys Sruoga tik per stebuklą išgyveno – jį leisgyvį griovyje rado Sovietų kariuomenė. Tačiau Balio Sruogos kūrinys „Dievų miškas“ nebuvo išspausdintas sovietmečiu, nes koncentracijos stovyklos realybė mažai kuo skyrėsi nuo Sibiro tremties vietų ar sovietinės sistemos žiaurumo. Vis dėlto, „Dievų miškas“ leidžia pamatyti žmogų ar tautą, besiremiantį savos kultūros vertybėmis, krikščioniškos dorovės, atjautos, pergalingo sąmojo galia. O  tik taip asmenybė ar tauta gali atsispirti totalitarizmo, fašistinio ar komunistinio, sukeltiems košmarams. Tauta turi ieškoti stiprybės savyje, kad sugebėtų išlikti ir nugalėti brutalią totalinę sistemą. Galima teigti, kad Balio Sruogos „Dievų Miškas“ leidžia suvokti žmogaus ir tautos padėtį totalinėje sistemoje ir padeda įvertinti savo tautos istorijos galią siekiant išsaugoti žmogiškąsias vertybes.

Kita vertus, Vinco Krėvės „Skirgaila“ atskleidžia, kokie sudėtingi yra kultūriniai pokyčiai tautos istorijoje. Kultūriniai pokyčiai yra ypač svarbūs, nes jie keičia tautos raidos kelią. V. Krėvė dramoje „Skirgaila“ vaizduoja XIV amžiaus Lietuvą, kuri ką tik priėmė krikštą ir vis dar yra kryžkelėje tarp senosios ir naujosios pasaulėžiūros. Vis dėlto istorinė keturių dalių drama „Skirgaila“ – labiausiai Vakarų dramos kanonus atitinkantis Vinco Krėvės veikalas, žmogaus egzistencijos ir pasaulėžiūros problemomis, tragiškojo herojaus paveikslu bei draminio veiksmo įtampa artimas Šekspyro kūrybai. Dramoje vidinė tautos pokyčių drama yra išreiškiama per pagrindinio veikėjo, kunigaikščio Skirgailos, vidinį konfliktą ir moralinį žlugimą. Taip istorinis naujos kultūros, o senosios atmetimo, procesas susitelkia vieno veikėjo paveiksle.  Vincas Krėvė kurdamas Skirgailos paveikslą pasitelkia istorinį kontekstą: Skirgailą pavaizdavo kaip dramatišką figūrą, kuriai lemta skausmingu būdu jungti dvi epochas – pagonybę ir krikščionybę. Dramoje matome Skirgailos pastangas suderinti tautos dvasinę sanklodą su naujomis idėjomis, išsaugoti tautos kultūrinę tapatybę ir garbingai įsijungti į Europos valstybių gyvenimą. Skirgaila bendrauja tiek su krikščionių dvasininkais, tiek su pagonybę išpažįstančiu Stardu, bet Skirgaila palaiko krikščionybę, nes jis mato, jog taip Lietuvai bus geriau ateityje gintis nuo priešų. Stardas, aktyvus pagonybės propaguotojas mano, jog Lietuvai bus geriau su senaisiais dievais. Todėl Skirgaila atsiduria tarp dviejų pasaulių: krikščioniškojo ir pagoniškojo. Nė vienas jam nepatinka, bet kaip toliau elgtis – jis nežino. Senieji papročiai ir tradicijos yra netekę galios, todėl visa atsakomybė už Lietuvos ateitį tenka herojui.  Galima daryti aliuzijas su Antika ir sugretinti Prometėją su Skirgaila. Nors Prometėjas duoda ugnį žmonėms, tačiau jo niekas negelbėja. Tokia pati yra Skirgailos situacija, nes kad ir kaip jis pasielgs, jo niekas negelbės. Aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus – kunigaikštis Skirgaila – pranoksta savo aplinką, blaiviai vertina istorijos procesus, jaučia permainų būtinybę ir ieško Lietuvai tinkamiausio kelio, bet jo situacija yra tragiška. Jis yra priverstas rinktis naujas tautos gyvenimo gaires ir kovoti dėl jos išlikimo ne tik su išorės priešais, kurie prisidengdami krikščionybe kėsinasi į Lietuvos žemes ir į jos politinę galią, bet ir su savo aplinka – tradiciniu mąstymu, sena papročių bei tikėjimų sistema, kurią gina konservatyvūs kriviai, vaidilos, iš dalies – ir bajorai. Skirgaila nori žmonėms gero, tačiau nežino, kaip tai padaryti, o savo veiksmais griaudamas nusistovėjusias gyvenimo normas atneša žmonėms daug sukrėtimų. Pagrindinis veikėjas Skirgaila, palaužtas jam tekusios istorinės naštos ir paskutinės vilties sukurti laimingą gyvenimą su Ona Duonute, morališkai smunka. Tai simbolizuoja paskutinė dramos scena, kurioje Skirgaila įsako užkasti riterį Kelerį gyvą. Užkasęs savo priešą gyvą, Skirgaila žlunga kaip žmogus. Taigi, Vinco Krėvės drama „Skirgaila“ parodo sudėtingus istorinius procesus per vieno valdovo kančių prizmę, kas leidžia suprasti tautos istoriją, kaip ilgą, skaudų ir nesibaigiantį pokyčių procesą.

Apibendrinant galima teigti, kad Balio Sruogos „Dievų miškas“ ir Vinco Krėvės „Skirgaila“ atskleidžia, kaip literatūra formuoja požiūrį į tautos istoriją. Literatūra padeda suprasti tautos istoriją iš įvairių pusių. Literatūra leidžia pažvelgti į tautos istorijos procesus iš vieno ar kelių herojų perspektyvos. Literatūros tekstuose matome veikėją, gyvenantį jam skirtame istoriniame kontekste su tam laikui būdingais istoriniais bruožais. Šis veikėjas išgyvena tam tikrus istorinius įvykius taip atskleisdamas tų įvykių įtaką visu pirma individui, o po to – ir visai tautos istorijai. Pamatę veikėjo kasdienybę suvokiame to laikmečio istorijos realijas, o literatūra formuoja tautos istorijos vertinimą.  Taip, kaip autorius perteikia veikėją ar istorinius procesus, mums duoda tautos istorijos interpretavimo vaizdinį. Literatūra mums leidžia suprasti ir pajausti tautos istorijos formavimosi procesą ir svarbą kiekvienam žmogui.

Kategorijos: Kalbėjimas Žymos:

Seminaras „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

2018- 04- 06 d. 10.00 val. Gargždų Kranto pagrindinėje mokykloje  organizuojamas seminaras „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“.

Lektorius Petras Gedvilas, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas ekspertas, VBE vertintojas,  pristato ugdymo metodus, padedančius ugdyti įvairius gebėjimus (skaitymo, rašymo) mokant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokykloje (tiek žemesnėse, tiek vyresnėse klasėse), akcentuoja skaitymo (literatūros) svarbą ir įtaką gyvenime, nemažai dėmesio skiria įvairių žanrų tekstų (rašinių) kūrimo metodikai, literatūros svarbai mokinių rašto darbuose, dalijasi patirtimi, kaip mokyti samprotavimo ir literatūrinio rašinio.

 REGISTRACIJA

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Apsaugota: Seminaro „Lietuvių kalba ne tik egzaminui“ medžiaga [Seminaro dalyviams]

2018.03.16 Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį.
Ištraukos nėra, nes čia apsaugotas įrašas.

Respublikinė mokytojų konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose“

Kolegė Nijolė Černauskienė kviečia nepasididžiuoti ir atvykti į konferenciją Kybartuose:

Respublikine mokytoju konferencija

REGISTRACIJA

 

 

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos: ,