19 Comments on “Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikis planas 12 (A)”

  1. Ačiū, šaunus variantas.
    Tik 11-12 klasėje dalykas vadinamas lietuvių kalba ir literatūra, o pagrindinio ugdymo – lietuvių kalba (gimtoji).

  2. Šaunuolė Sandra. Pirmą kartą radau planą, kurį realiai galima įgyvendinti. Ačiū

  3. O gal galima tokį tobulą planą gauti ir vienuoliktai klasei? Koreguoti lengviau nei kurti naują 🙂

  4. Ačiū. Tai reliai įgyvendinamas planas, pagal tas valandas, kurias ir gaunam. Gal kai kuriose mokyklose ir duoda lituanistams jų iš pasirenkamų valandų , bet pas mus tai tikrai jų tiek niekas neturi. Šiemet mums dar ir pamokų pasiruošimui skritų visų nedavė , ir už papildomus darbus, vadovavimą klasei gerokai “ apkarpė“…

  5. Ačiū. Aiškus planas.

    o kodėl UPC plane planas parengtas 11 kl. 7 pamokom, 12 kl. – 6 pam.(Planas parengtas, numatant pamokoms skirti 204 val. per mokslo metus (6 val. per savaitę, iš jų viena valanda skiriama privalomam Kalbos vartojimo, rašybos ir skyrybos įtvirtinimo moduliui, kuriam planas parengtas atskirai – žr. Priedas Nr. 2)

Parašykite komentarą