Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘skaidrės’

Aidas Marčėnas

Mokinių parengtos skaidrės:

Marcelijus Martinaitis

Česlovas Milošas

Jonas Basanavičius

Mokinio parengtos pateiktys:

Vincas Kudirka

Moksleivio rengtos skaidrės:

Sigitas Geda

Tomas Venclova

Maironis

Mokinio rengtos skaidrės:

Myliu Lietuvą gimtinę

Medžiaga iš interneto:

V. Daujotytė apie dorą (pamokos idėja Ig kl.)

Kolegė Danguolė Gintalienė dalijasi darbo su tekstu (teksto analizės) pamokos idėja Ig kl. (tinka ir IIg):