Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘skaidrės’

V. Daujotytė apie dorą (pamokos idėja Ig kl.)

Kolegė Danguolė Gintalienė dalijasi darbo su tekstu (teksto analizės) pamokos idėja Ig kl. (tinka ir IIg):

Motiejus Valančius

Mokinio rengtos skaidrės:

2019 m. paskelbti

Kolegė Genė Godliauskienė dalijasi gerąja patirtimi:

Viktorina „Šimtmečio mįslės“

Kolegė Genė Godliauskienė dalijasi gerąja patirtimi (pateiktis rengė mokiniai):

J.V. Gėtės „Faustas“

Medžiaga iš interneto:

Antanas Škėma

Dalinuosi medžiaga, rasta internete: ANTANAS ŠKĖMA

Literatūros epochų kartojimas. Apibendrinamoji pamoka (IIIg kl.)

Medžiaga iš interneto:

Bernardas Brazdžionis

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Bernardas Brazdžionis

Lietuvių tautosaka

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Tautosaka_Nr_

V. Kudirkos „Tautiška giesmė“

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Kudirkos giesmė