Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘pateiktys’

Realizmas

Mokinio rengtos pateiktys:

Justino Marcinkevičiaus „Mažvydas“

Mokinių poreikių ugdymo veiksmingumas ir vertinimas

Medžiaga iš interneto:

Justinas Marcinkevičius

Aidas Marčėnas

Mokinių parengtos skaidrės:

Marcelijus Martinaitis

Česlovas Milošas

Jonas Basanavičius

Mokinio parengtos pateiktys:

Vincas Kudirka

Moksleivio rengtos skaidrės:

Sigitas Geda