Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘LKLMS’

Literatūros vadovėlių serija 5- 8 klasėms

Kolegė Danutė Visockienė rekomenduoja:

Literatūros vadovėliai 5- 8 klasėms

Dėl darbo švietimo bendruomenėse įtraukimo į etatinį darbo apmokėjimą

Dokumentas, leidžiantis įskaityti bendruomenei naudingą veiklą darbą asociacijos valdyboje:

Dėl darbo švietimo bendruomenėse įtraukimo į etatinį darbo apmokėjimą

Kategorijos: Kolega kolegai, Skelbimai Žymos:

Respublikinė mokytojų konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose“

Kolegė Nijolė Černauskienė kviečia nepasididžiuoti ir atvykti į konferenciją Kybartuose:

Respublikine mokytoju konferencija

REGISTRACIJA

 

 

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos: ,

Koreguojama lietuvių kalbos ir literatūros egzamino programa

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pakeitimais (netrukus jie bus pasirašyti ministrės): BE pakeitimai

Respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė) medžiaga

Dalijamės kai kurių lektorių iš respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė, vykusios Šilutės Hugo Šojaus dvare- muziejuje 2017- 10- 20 d., medžiaga: NETRUKUS BUS PASKELBTA Daugiau apie konferenciją: Respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)    

Respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)

 

Spalio 20 d. Šilutės Hugo Šojaus dvare- muziejuje vyko Klaipėdos krašto rašytojai Ievai Simonaitytei skirta respublikinė patyriminė konferencija, kurią organizavo LKLMS valdybos nariai Petras Gedvilas (Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas) ir Laima Kaupienė (Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) bei  Šilutės Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Šilutės savivaldybės tarybos narė Sandra Tamašauskienė. Įžvalgiais pranešimais apie I. Simonaitytę, Klaipėdos kraštą ir Mažąją Lietuvą, jos sudėtingą istoriją, kultūrą, religinį gyvenimą maloniai dalijosi Šilutės bei Vanagų parapijų kunigas Remigijus Šemeklis, LEU doc. dr. Žydronė Kolevinskienė, Klaipėdos universiteto profesorė Roma Bončkutė, VDU doktorantė Yrma Antanaitytė, krašotyrininkė, pedagogė, rašytoja E. Barauskienė, Krašotyros ir skaitmeninio skyriaus vedėja Jurga Bardauskienė, Kauno Palemono gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Asta Valentienė, Klaipėdos technologijų mokymo centro fizikos ir matematikos mokytoja, etnokultūros edukatorė I. Tulabienė. Turiningi, ir įvairūs buvo Kauno VDU „Rasos“ gimnazijos, Šilalės r . Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos, Telšių Žemaitės gimnazijos bei Kauno Palemono gimnazijos moksleivių parengti ir pristatyti pranešimai, visus sužavėjo įspūdinga meninė kompozicija „Dvi Karalienės“ (parengta IIIg kl. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos moksleivių Aušros Vitaitės ir Karolinos Baltrušytės), nuotaikingas tos pačios gimnazijos IIg kl. moksleivio Valdo Košio pasakojimas pagal rašytojo V. V. Landsbergio tekstus.

Kadangi konferencija skirta lietuvninkei rašytojai Ievai Simonaitytei, renginio pradžioje būtent šio regiono daina susirinkusiuosius pasveikino Regina Jokūbaitytė, folkloro ansamblių „Verdainė“ ir „Kveitys“ vadovė, Etninės kultūros globos specialistė Mažosios Lietuvos regionui. Į nuostabų patirčių pasaulį pasinerti simboliškai pakvietė liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis, kuris ne tik skaitė pranešimą, bet tarė sveikinimo žodį ir su choru pagiedojo dvi liuteroniškas giesmes. Iškilminga, šilta konferencijos pradžia tarsi „susišaukė“ su kadaise pačios rašytojos išsakytu prašymu: „Ir akmenis atitolinkite“.

Visiems dalyviams ir lektoriams buvo pasiūlyta edukacija (finansavo LKLMS)-  ekskursijos metu po Šojaus dvarą pristatyti unikalūs Rytprūsių dvaro gyvavimo fragmentai, didžiausias dėmesys kreiptas Mažosios Lietuvos kulinariniam  paveldui. Dvaro gyvenimas kitoks, jis paslaptingas… Ponia papasakojo intriguojančių istorijų ir pamokė dvaro etiketo paslapčių. Žinoma, kvietė į valgomąjį, kur siūlė vaišintis tarnaitės paruoštais šio krašto palaunagės patiekalais – tantės pyragu ir kafija. Užsiėmimas buvo vedamas senąja šišoniškių tarme.

Konferencijos dalyviams išduoti Šilalės Švietimo pagalbos tarnybos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai, visi lektoriai apdovanoti Šilalės savivaldybės Padėkos raštais (ačiū Šilalės r. savivaldybės administracijos direktoriui Raimundui Vaitiekui) bei rašytojos Nijolės Kepenienės knyga „Vėjų rožė“, moksleivius ruošusiems mokytojams ir lektoriams LKLMS padovanojo ŠVIESOS „Mokytojo darbo kalendorius“.

Ačiū visiems už patirtas ir išgyventas nuostabias akimirkas!

RĖMĖJAI:

*Šilutės rajono savivaldybė

*Šilalės rajono savivaldybė

*Šilalės švietimo pagalbos tarnyba

*Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija

*Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija

*Šilutės Vydūno gimnazija

*Hugo Šojaus muziejus Šilutėje

*„Lituanistų miestelis“

*Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga

 

Taip pat kviečiu pasigrožėti konferencijos akimirkomis:

IR AKMENIS ATITOLINKITE

____________

Respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)

Respublikinės patyriminės konferencijos „IR AKMENIS ATITOLINKITE“ (I. Simonaitytė) programa

 

Akimirkos iš konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)

Dalinuosi akimirkomis iš konferencijos, skirtos klaipėdišei rašytojai Ievai Simonaitytei: IR AKMENIS ATITOLINKITE

Respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)

 

KONFERENCIJOS NUOSTATAI

Lektoriai registruojasi e- paštu petged@gmail.com

Klausytojai (mokytojai, norintys gauti pažymėjimą), e- paštu  indre.bukauskyte@silsviet.lt 

Rėmėjai ir partneriai:

 

***

Per pertrauką muziejus pasiūlys edukacinį užsiėmimą, kurio   metu bus pristatomi unikalūs Rytprūsių dvaro gyvavimo fragmentai, didžiausias dėmesys kreipiamas Mažosios Lietuvos kulinariniam  paveldui. Dvaro gyvenimas kitoks, jis paslaptingas… Ponia papasakos intriguojančių istorijų ir pamokys dvaro etiketo paslapčių. Žinoma, kvies į valgomąjį, kur siūlys vaišintis tarnaitės paruoštais šio krašto palaunagės patiekalais – tantės pyragu ir kafija.

Užsiėmimas vedamas senąja šišoniškių tarme.

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo kaina- 1,64 eu. (gali apmokėti mokyklos).

Patvirtinti 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Informuojame, kad patvirtinti 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir kryptys. Tikimės, kad šis dokumentas padės tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir meistriškumą, drauge stiprinant ugdymo kokybę, prisidės prie pedagogo profesijos prestižo augimo.

Daugiau:

2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Prastiems rezultatams taisyti- trumpesnės atostogos?

Šilalės r. laikraštyje „Šilalės artojas“ publikuotas interviu.

Dalinuosi to interviu juodraštiniu variantu (jame tik pokalbis su manimi), taip pat buvo kalbinti dviejų rajono gimnazijų direktoriai bei moksleivė. Deja, turiu tik savojo interviu juodraštinį variantą (jis gali šiek tiek skirtis nuo laikraštyje paskelbto):

Prastiems rezultatams taisyti- trumpesnės atostogos?

„Šilalės artojo“ žurnalistė šia tema pakalbino aktyvų Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją Petrą Gedvilą. Jo nuomone, švietimui reformos reikalingos, tačiau jos tapo tokios pat dažnos, kaip ir Seimo rinkimai.

„Abejoju mokslo metų ilginimo nauda. Pirmiausia reikėtų peržiūrėti ugdymo programas – jos grandiozinės ir perkrautos, bent lietuvių kalbos programos nuolat atnaujinamos. Nesakau, kad nereikia žinoti literatūros istorijos, tačiau galbūt didesnį dėmesį derėtų skirti jaunuolio pasauliui artimesniems kūriniams. Teigiama, jog reikia ieškoti įvairesnių metodų, organizuoti netradicines pamokas (išvykos, ekskursijos ir pan.). Bet ar vienu metu mes, kaimo gimnazijos, gebėsime išvykti? Kaip suderinsime autobusus? Be to, dvi savaitės – vos kelios vieno dalyko pamokos papildomai. Juoką kelia, jog per tas kelias pamokas pasieksime kokybiškesnių rezultatų.

Kas ves egzaminų vykdymo komisijose esančių mokytojų pamokas egzaminų sesijos metu?

Kol kas tie dalykai neapsvarstyti. Tiesa, yra nuogirdų, jog egzaminų sesija gali būti organizuojama mokslo metų viduryje, o po to vėl vyktų pamokos. Bet irgi kažkoks chaosas. Manau, reikia kuo skubiau peržiūrėti ugdymo programų turinį, nusileisti ant žemės, sugrįžti į realybę“, – aiškino Lietuvių kalbos ir lieteratūros mokytojų sąjungos valdybos narys P. Gedvilas.

Pedagogo teigimu, moksleivių raštingumą kur kas labiau pagerintų mažesnis mokinių skaičius klasėse. Jo teigimu, mokytojai turi idėjų bei noro, jiems trūksta tik daugiau laisvės, kad dėstomą dalyką galėtų atskleisti kūrybiškiau. Be to, ypatingą dėmesį reikėtų skirti knygų skaitymo skatinimui (plečiasi ne tik akiratis, turtėja žodynas…)

„Siūlyčiau valdininkams pabandyti vesti keliolika pamokų šiuolaikiniams paaugliams. Ne į svečius atvykti ir pasikalbėti, o rimtai padirbėti. Tada akivaizdžiau visi trūkumai bus matyti. Be to, kaltinti pedagogus nenoru dirbti lengviausia. O švietimo reformos nuolatinės, praktiškai sutampa su Seimo kadencijomis. Kiek galima bandyti taikytis prie kiekvienos valdančiosios daugumos? Suprantu, reformos būtinos, skauduliai akivaizdūs, bet jas, reformas, turi siūlyti mokytojai praktikai. Ir ne tik dirbantys licėjuose ar išgrynintose gimnazijose. Eilinėse gimnazijose yra visai kitos problemos, taip pat ir finansinės“, – atskleidė pedagogas.

Pasiteiravome P. Gedvilo ir apie siūlomą projektinę veiklą per papildomas mokslo metų savaites. Tačiau ir čia pašnekovas įžvelgė kitų pražiūrėtas detales: o kas finansuos?

„Kodėl projektus turėčiau vykdyti būtent vasarą, o ne tada, kada matau, jog mokiniams įdomu? Vėl atsiremiame į mokytojo laisvės ir kūrybiškumo žlugdymą. Projektinė veikla naudinga ugdyti kritinį moksleivių mąstymą, kultūrinį išprusimą, kūrybiškumą, yra galimybė organizuoti integruotas pamokas. Bet ar tokiai veiklai ugdyti būtina ilginti mokslo metus? Juk tai mūsų kasdienybė, mes taip galime dirbti per visus mokslo metus. Labiausiai imponuoja netradicinės pamokos, išėjimas iš klasės erdvės. Labai mėgstame teatrus, išvykas, bet iškyla ir daugybė problemų – finansinės, tvarkaraščių suderinamumas ir kt. Kad ir tokia, iš pirmo žvilgsnio neryški, problemėlė – geltonajame autobusiuke telpa tik 19 žmonių, o klasėje moksleivių 25 ir daugiau. Samdyti? Bet juk Lietuvoje mokslas nemokamas“, – konstatavo akivaizdų faktą Petras Gedvilas.

Fotografuotas straipsnis yra čia:

Prastiems rezultatams taisyti- trumpesnės atostogos?

Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos: ,