Archyvas

Įrašai, pažymėti ‘Donelaitis’

Kristijonas Donelaitis nebuvo paprastas kaimo kunigas, braidantis purvynuose

Poemos „Metai“ autorius Kristijonas Donelaitis nebuvo paprastas kaimo kunigas, braidantis purvynuose, besirūpinantis vien bažnyčia ir buitimi, jis – didžiai išsilavinęs ir talentingas žmogus. Taip LRT Radijui sakė Lietuvos mokslų premijos laureatė humanitarinių mokslų daktarė Dalia Dilytė.

Jau vaikystėje K.Donelaitis mokėsi lotynų kalbos, vėliau baigė lotynišką mokyklą, vadinasi, jau tada skaitė Cezarį, Saliustijų ir kitus autorius.
„Visada sakau, kad labai prasminga „Vasaros darbų“ pradžia: „Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs“, – paklausta, ar turi mėgstamų citatų iš K.Donelaičio kūrybos, sakė D.Dilytė. Anot jos, K.Donelaitis, prašydamas Dievo, kad duotų daug pavasarių sulaukti, turi galvoje būrus, kad, eidami baudžiavą, jie sulauktų tų pavasarių kalbėdami lietuviškai.

Literatūros tyrinėtoja K.Donelaičio kūryba susidomėjo atsitiktinai, kai gavo pasiūlymą konferencijoje skaityti pranešimą apie jo kūrybos ryšį su antika. „Susikroviau visas knygas ir pradėjau žiūrėti, kas jau padaryta, ir pamačiau, kad klausimų daug, o atsakymų nėra. Tada mano pranešimas buvo vien tezės, kad jo kūryboje labai daug neaiškumų. Paskui parūpo į tuos klausimus atsakyti“, – prisiminė D.Dilytė.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkės darbuose atskleidžiamas neįprastas rašytojo portretas. Pasak jos, K.Donelaitis nėra paprastas kaimo kunigas, braidantis purvynuose, besirūpinantis vien bažnyčia ir buitimi, jis – didžiai išsilavinęs ir talentingas žmogus.

Vaikystėje rašytojas mokėsi lotynų kalbos, vėliau baigė lotynišką mokyklą, vadinasi, jau tada skaitė Cezarį, Saliustijų ir kitus autorius, todėl jo išsilavinimo pagrindą sudarė Biblija ir antika.

Skaitykite daugiau: 

Kristijonas Donelaitis nebuvo paprastas kaimo kunigas, braidantis purvynuose

Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos: ,

Vargas dėl Donelaičio

Kolegė Elžbieta Banytė dalijasi: Vargas dėl Donelaičio

K. Donelaitis (įrašyti praleistas frazes)

Kolegė Elžbieta Banytė dalijasi: Donelaitis įrašyti

Mindaugas Stasiulis šnekučiuojasi su gimnazistais apie K. Donelaitį

LEU absolvento Mindaugo Stasiulio pokalbis apie Kristijoną Donelaitį su LEU Jaunojo pedagogo akademijos mokiniais (2017 02 23). Kviečiame žiūrėti. Nuoroda dalijasi kolega Dainius Vaitiekūnas.    

Integruota pamoka: KRISTIJONO DONELAIČIO „METAI“ KITAIP

2017-01-17 Kolegė Violeta Puzarienė dalijasi informacija: *** Kristijonas Donelaitis ir jo didaktinė poema „Metai“ sunkiai įkandamas literatūros klasikos kūrinys šiuolaikiniam jaunimui. Beje, lietuvių tautos poetas Justinas Marcinkevičius teigė, kad Donelaitį prisijaukino  tik universitete. Šiandienos jaunuoliui skaityti ir suprasti tekstą, kuris parašytas daugiau kaip prieš du šimtus metų, yra labai sudėtinga, o kur dar turinio prasmė. […]
Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos: ,

Vertybės K. Donelaičio epinėje poemoje ,,Metai”

Kolegė Skaidra Čepelienė dalijasi mokinių darbais: Vertybės K. Donelaičio epinėje poemoje ,,Metai”

Dočys K. Donelaičio poemoje „Metai”

Kolegė Skaidra Čepelienė dalijasi mokinių darbais: Dočys iš METŲ  

Apsaugota: Ko žmogų moko gamta?

2017.01.17 Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį.

Šis turinys yra apsaugotas slaptažodžiu. Norėdami jį peržiūrėti, įveskite slaptažodį:

Išleista knyga apie K. Donelaičio reikšmes

donelaitis

Kristijono Donelaičio reikšmės: Straipsnių rinkinys, sudarė Mikas Vaicekauskas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 548 p., iliustr. ISBN 978-609-425-176-4.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido mokslinių straipsnių rinkinį Kristijono Donelaičio reikšmės, sudarytą dr. Miko Vaicekausko. Straipsnių rinkinį sudaro Romos Bončkutės, Carmen Caro Dugo, Adriano Cerri, Liucijos Citavičiūtės, Rūtos Eidukevičienės, Jolantos Gelumbeckaitės, Vladimiro Gilmanovo, Rolando Kregždžio, Almos Lapinskienės, Rimvydo Laužiko, Ingės Lukšaitės, Kęstučio Nastopkos, Rimos Palijanskaitės, Dariaus Petkūno, Nerijos Putinaitės, Dainiaus Razausko, Žavintos Sidabraitės, Viktorijos Šeinos, Vaido Šeferio, Marijaus Šidlausko, Axelio Ernsto Walterio, Jekaterinos Zykovos ir Vilmos Zubaitienės straipsniai. Knyga pradedama Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio konferencijoje pasakyta sveikinimo kalba. Didžiąją dalį straipsnių rinkinio sudaro 2014 m. gruodžio 9–10 d. vykusioje to paties pavadinimo konferencijoje perskaitytų pranešimų pagrindu parengti, išplėsti ir atnaujinti straipsniai

Straipsnių rinkinyje pristatoma itin marga Kristijono Donelaičio tyrimų problematika – istorinis, kultūrinis ir literatūrinis kontekstas, šiuolaikinė jo kūrinių analizė, atminimo recepcija ir įamžinimas, kūrybos įvaizdinimas, vertimo į užsienio kalbas istorija ir problematika, kalbos ypatybių tyrimai, mitiniai vaizdiniai ir kt., apibendrinami jau atlikti lietuvių literatūros klasiko aplinkos, kūrybos tyrimai ir brėžiamos gairės tolesnėms studijoms. Dalis straipsnių yra analitiniai tyrimai, dalis pristato naujausius tyrimus, atspindi naujausias metodologines prieigas prie Donelaičio kūrybos, dalis yra diskusinius klausimus keliantys probleminiai tekstai, esama itin netikėtų atradimų, reikšmingai papildančių donelaitianą, kuri lietuvių literatūrologijoje turi jau susiformavusias tradicijas. Čia iškyla Donelaičio kaip lietuvių pasaulietinės literatūros pradininko, kurio kūryba priklauso pasaulinės raštijos aukso fondui, įtaka besiformuojančiai lietuvių kultūrai, aukštojo literatūrinio stiliaus tapsmo procesas, Apšvietos idėjų sklaida lietuviškai kalbančioje bendruomenėje, taip pat Donelaičio veiklos įvairiapusiškumas: greta visiems žinomos jo poemos Metai tiriami iki šiol į klasikos kanoną pakankamai neintegruoti jo tekstai – įrašai metrikų knygose ir kt.

Kristijonas Donelaitis – ypatingo regiono rašytojas, susijęs su Rytų Prūsijos kultūrine aplinka, pažįstama vien iš archyvinės medžiagos. Šio regiono etnografinės ypatybės, socialinės ir etninės problemos yra rekonstruojamos ir iš Donelaičio raštų. Svarbūs Donelaičio kūrybos vertinimų, jo kritinės recepcijos raidos įvairiais laikotarpiais tyrinėjimai. Interpretuojant Metus, pasakėčias ir kitus kūrinius, atsižvelgiama į tekstologų, lingvistų, etnologų ir kultūrinio-istorinio konteksto tyrinėtojų pasiekimus. Taip pat reikšmingos problemos, su kuriomis susiduria vertėjas, verčiantis Donelaitį į užsienio kalbas, pristatantis lietuvių raštijos istoriją pasauliniame kontekste (Donelaičio Metai – vienas dažniausiai verčiamų ir į daugiausia kalbų išverstas lietuvių literatūros tekstas).

Kristijonui Donelaičiui tiesiamas tiltas į Prancūziją

2016 m. liepos 25–30 d. prof. Nijolė Kašelionienė kartu su Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ vertėja į prancūzų kalbą Karolina Masiulis-Paliulis buvo išvykusi į Prancūziją, kur dalyvavo Charroux vykusiame žymaus komparatyvistikos profesoriaus Alaine‘o Montandono organizuotame seminare „Metų laikai“. Seminaro metu prof. N. Kašelionienė pristatė K. Donelaičio kūrybą, jos vertimus, recepcijos ypatumus ir perskaitė poemos ištrauką lietuviškai, o K. Masiulis-Paliulis – prancūziškai. Seminare dalyvavę literatūrologai, muzikologai, klimatologai, menų sintezės tyrinėtojai gyvai domėjosi Donelaičio kūriniu, žavėjosi originalia lietuvių kalbos melodika, diskutavo apie poemos vertimo į prancūzų kalbą kokybę. Po seminaro iki šiol plaukia dalyvių atsiliepimai ir vertingos pastabos, padėsiančios tobulinti vertimą, N. Kašelionienės rašomą įžanginę dalį ir komentarus.
Prof. Alaine‘o Montandono iniciatyva sudaryta K. Donelaičio poemos „Metai“ vertimo sutartis su prestižine „Grasset“ leidykla. Knyga turėtų pasirodyti 2017 m. pabaigoje.
Tai bus pirmas Donelaičio poemos „Metai“ vertimas į prancūzų kalbą.

„2016 m. liepos mėnesį Charroux (Prancūzijoje) vyko žymaus komparatyvistikos profesoriaus Alaine‘o Montandono surengtas seminaras „Metų laikai“. Įvairių sričių specialistai diskutavo apie Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ vertimo į prancūzų kalbą kokybę. 
Donelaičio „Metus“ prancūzų kalba turėtų išleisti prestižinė leidykla  „Grasset“ 2017 m. pabaigoje. Tai bus pirmas poemos „Metai“ vertimas į prancūzų kalbą.“
LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedra nuotrauka.
Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos: ,