Internetinė paskaita „KONTEKSTAI, ĮTRAUKIANTYS 11-12 kl. MOKINIUS Į LITERATŪROS ANALIZĘ: tarpdalykinių projektų temos, struktūra, žingsniai“

Renginio aprašymas: Ugdymo turinio integravimas šiandien ypač aktualus – mokinys skatinamas sieti informaciją ir matyti visumos vaizdą, o ne atskirus įvairių disciplinų fragmentus. Vieni mokomieji dalykai integruojami natūraliai, o kitiems …

Skaityti daugiau