Archyvas

2020.10 archyvas

Vėlinės

Lapkritis – vėlių mėnuo. Ilgais rudens vakarais mirusiojo siela sugrįžta į namus susitikti su artimaisiais ir tarsi primena: mirtis yra mūsų kasdienybėje, tik jos nepastebime. Mirusieji glūdi mumyse, nors gyvename skirtingose erdvėse.
Anas pasaulis ir bendravimas su juo – paslaptingas. Jis lydi žmones nuo žilos senovės. Tačiau jaučiame, kad gyvųjų ir mirusiųjų bendravimas mums reikalingas.
Gūdus ir šaltas lapkritis primena, kad reikia eiti nusilenkti mirusiesiems, o vėjas medžiuose ūžauja irgi ne šiaip sau – jis padeda vėlėms judėti ir žvarbų rudenį surasti kelią į namus pas artimus žmones. Tie ilgi rudens vakarai ir jaudinanti tyla padeda susitikti gyviesiems ir mirusiesiems. Vėlinių laikas primena: gyvieji ir išėjusieji turi gyventi ramiai viename laike, bet skirtingose erdvėse…

Kategorijos: Kolega kolegai Žymos:

10 negirdėtų faktų apie rašytoją E. M. Remarque’ą

1. Erichas Paulas Remarque’as nusprendė savo vardą pakeisti motinos garbei – tapdamas Erichu Maria Remarque’u. Vis dėlto Paulo vardą jis panaudojo savo kūrinyje „Vakarų fronte nieko naujo“, kurio vienas iš veikėjų – Paulas Baumeris, išgyvenęs karo siaubą, alkį, ligas, ilgesį bei neviltį, patirtą fronte.

2. Rašytojas šeima nebuvo turtinga, vaikystėje dažnai kraustėsi iš vienos vietos į kitą. Paauglystėje autorius rašė poemas, esė ir netgi sukūrė savo pirmąjį romaną „Svajonių kambarys“.

3. Būsimasis vokiečių klasikas buvo talentingas pianistas, todėl mokė groti mergaites, kad galėtų užsidirbti knygoms ir dailesnei aprangai. Jis buvo įsitikinęs, kad tvarkinga išvaizda gali padėti visuomenėje tapti gerbiamam ir užimti gerą vietą. Tiesa, jo mokinėms labiau nei vedamos pamokos patiko mokytojo „arijiška“ išvaizda.

4. E. M. Remarque’as studijavo Miunsterio universitete ir planavo tapti pradinių klasių mokytoju. Po sėkmingo dalyvavimo esė konkurse laimėjo 30 markių prizą. Tačiau Pirmojo pasaulinio karo metais, vos sulaukęs 18 metų, buvo pakviestas į vokiečių kariuomenę. Tuomet fronte pradėjo statyti bunkerius, ruošti karo lauką, apkasus. Daugiausia dirbdamas naktimis, kad išvengtų priešų puolimo.

5. Karo laukas išsklaidė autoriaus jaunatvišką idealizmą. Po to kai turėjo iš apkasų nešti sužeistą draugą ir kovoti dėl savo bičiulio, kuris nukentėjo nuo priešų. Jis mirė taip kaip veikėjas Ketas romane „Vakarų fronte nieko naujo“, kai buvo sužeistas skeveldrų. Tačiau mirė vėliau dėl žaizdos galvoje, vežamas pas gydytojus. Karo metu E. M. Remarque’as pats yra nukentėjęs nuo granatos skeveldrų, jam buvo sužalotos kojos, kaklas ir rankos.

6. Po Pirmojo pasaulinio karo metus dirbo mokytoju, vėliau kelerius metus laikraščių redaktoriumi. Taip pat kūrė reklaminius tekstus, komiksus laikraščiams ir žurnalams, pasirašydamas E. M. R.

7. E. M. Remarque’as turėjo nemažai hobių. Laisvalaikiu kolekcionavo drugelius, akmenėlius ir pašto ženklus, lankė gimnastiką. Taip pat mėgo žvejoti, mokėjo ne vieną magijos triuką, kūrė poemas ir esė.

8. 1938 m. iš E. M. Remarque’o buvo atimta Vokietijos pilietybė, o jis pats nacių apšauktas žydu. Po šių įvykių vokiečių klasikas emigravo į JAV ir apsigyveno Niujorke. 1947 m. gavo JAV pilietybę. Protestuodamas prieš Hitlerio diktatūrą ir Antrąjį pasaulinį karą parašė romanus „Mylėk savo artimą“, „Triumfo arka“ ir Gyvenimo kibirkštis“ (lietuviškai juos išleido leidykla „Jotema“).

9. Kaip ir daugelio autorių, taip ir E. M. Remarque’o knygos nacių valdymo laikotarpiu Vokietijoje buvo uždraustos. Tiek „Vakarų fronte nieko naujo“, tiek „Kelias atgal“, nors pastaroji knyga nebuvo politiškai šališka. Knygos pakliuvo į viešam sudeginimui skirtų kūrinių sąrašą. O filmo „Vakarų fronte nieko naujo“ premjera buvo uždrausta nacių.

10. Vis dėlto sėkmingai išgyvenęs abu Pasaulinius karus rašytojas sulaukė kito skaudaus likimo smūgio – 1943 m. jo sesuo buvo nužudyta už tai, kad buvo susijusi su pasaulinio garso rašytoju.

Visas straipsnis:

10 negirdėtų faktų apie rašytoją E. M. Remarque’ą

Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos:

Subartonyse duris po atnaujinimo atvėrė V. Krėvės-Mickevičiaus gimtosios sodybos namas-memorialinis muziejus

Subartonyse duris lankytojams atvėrė atnaujintas Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtosios sodybos namas-memorialinis muziejus.

„Terpu girelių, terpu žaliųjų stovi dvareliai. Terpu raistelių, terpu ežerėlių Subartonių kaimelis“, – rašė kadaise nedidelį gimtąjį kaimelį ir visą Dzūkiją išgarsinęs Vincas Krėvė-Mickevičius. Jis dabar neabejotinai didžiuotųsi savo atnaujinta sodyba-muziejumi, kuris yra ne tik vienas reikšmingiausių Varėnos rajono lankytinų objektų, bet ir svarbus visai Lietuvai. Jo atnaujinimas – prasminga simbolinė dovana prieš 138 metus spalio 19-ąją gimusiam rašytojui.

Pabirusių šimtamečių klevų lapų auksu pasipuošusioje rašytojo gimtojoje sodyboje į atnaujinto muziejaus atidarymo renginį „Aitvaro prisijaukinimas“ susirinkę svečiai turėjo galimybę pamatyti, kaip per pusantrų metų Varėnos rajono savivaldybės administracijos įgyvendinto projekto „Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas“ metu pasikeitė namo ir visos sodybos vaizdas. Labai svarbu, kad remonto metu XIX a. antrojoje pusėje statytame name išsaugota nemažai autentikos. Buvo suremontuoti ir restauruoti memorialinio muziejaus langai, langinės, durys, lubos, krosnys, kaminai, metaliniai vyriai ir rankenos, įėjimo prieangis, fasadai apkalti lentelėmis, pakeista elektros instaliacija, įrengtos gaisro ir saugos signalizacijos.

Visas straipsnis:

Subartonyse duris po atnaujinimo atvėrė V. Krėvės-Mickevičiaus gimtosios sodybos namas-memorialinis muziejus

Kategorijos: Laisvalaikiui Žymos:

Seminaras „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“

Spalio 28 d. 14 val. kviečiame į virtualų mokslinį seminarą „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Dr. Aistė Kučinskienė skaitys pranešimą tema „Literatūros užkulisiai lietuvių rašytojų laiškuose (XIX a. pab. –XX a. pr.)“.

XIX a. pab.–XX a. pr. dalis lietuvių literatūrinio gyvenimo procesų vyko epistolinėje terpėje: laiškais siųsta kritika, juose aptarti spaudos leidiniai, planuoti tekstai, derėtasi dėl atlygio, klostėsi autorinės ambicijos ir pan. Kodėl atakuotas įtakingas literatūros tarpininkas Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas, kokias alternatyvas tautai ir jos literatūrai siūlė Juozapas Albinas Herbačiauskas, dėl ko nuogąstavo Jonas Biliūnas, ką apie literato kasdienybę pasakojo Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, kaip laiškai charakterizuoja tuo metu populiarius, o dabar primirštus Motiejų Gustaitį, Mykolą Vaitkų, Kazį Puidą ir kt.? Pranešime bandoma punktyriškai aptarti XIX a. pab.–XX a. pr. literatūros užkulisius, kurių duris šiek tiek praveria rašytojų ir kritikų korespondencija.

Seminaras vyks adresu https://zoom.us/j/91639030728…, įėjimo slaptažodis: 850282.

Kategorijos: Seminarai Žymos:

Nuotolinis pleneras ir tarptautinė praktinė konferencija „Baltų ir kitų tautų ženklai etnokultūroje“

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Konferencija „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“

Spalio 23 d. LR Seime vyks Lietuvių literatūros instituto su partneriais (ŠMSM, NŠA, Seimo Švietimo ir mokslo komitetu) organizuota konferencija „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“. Konferencija skirta Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojams. Bus diskutuojama ir apie literatūrinį kanoną mokykloje.Antroji konferencijos diena – spalio 24 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Daugiau informacijos:

Konferencijoje bus svarstoma, kaip būtų galima naujai skaityti sovietmečio ir išeivijos literatūrą mokyklose

Kategorijos: Skelbimai Žymos: ,

Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas

Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo taikymo metodinės rekomendacijos:

Kategorijos: Kolega kolegai, Vertinimas Žymos:

Nuotolinis kursas „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas“

Kviečiame registruotis į NAUJĄ nuotolinį kursą „Mokinių kūrybingumo ir saviraiškos ugdymas„, programos akreditacijos kodas 211000893
Nuotolinis kursas skirtas bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams, nes dauguma pavyzdžių pateikiama iš gerosios patirties, vedant pamokas ir derinant įvairius metodus: tiek tradicinius, tiek modernius, aptariant pamokas netradicinėje aplinkoje ar integruojant kelis dėstomuosius dalykus. Taip pat tinka ir pradinių klasių bei ikimokyklinių įstaigų pedagogams, nes metodus galima labai kūrybiškai pritaikyti prie savo dėstomo dalyko arba veiklos. Pateikiama pavyzdžių, kaip ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikų rišliąją kalbą.
Mokytojams bus pasiūlyta įvairių pamokų pavyzdžių.
Iki spalio 23 d. (penktadienio) registracija internetu http://www.tinklas.lt/kursas/naujas-nuotolinis-kursas-mokiniu-kurybingumo-ir-saviraiskos-ugdymas-programos-trukme-40-valandu/

Dalyvio mokestis 32 Eur.Baigusiems kursą išduodamas 40 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.Siunčiamas el.paštu automatinis pranešimas su sąskaita – faktūra.Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt
Paskaičiuokime. VšĮ „Švietimo tinklas“ akredituotų nuotolinių kursų kaina 32 EUR už 40 val. (0,8 EUR/val.)


Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. IVP-10

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Judita Vaičiūnaitė

PO ARKOMIS: rašytojų selekcijų serija ARTI TOLI apie Juditą Vaičiūnaitę.

Kategorijos: Kolega kolegai Žymos: ,

Jurgis Kunčinas

PO ARKOMIS: rašytojų selekcijų serija ARTI TOLI apie Jurgį Kunčiną.

Kategorijos: Kolega kolegai Žymos: ,