Archyvas

2018.09.12 archyvas

Vytauto Mačernio laiškas Bronei Vildžiūnaitei, 1942 m. (teksto suvokimas)

Kolegė Andželika Vitkūnienė dalijasi testu, kurį sudarė jos mokinė: Mačernio laiško testas

Vytautas Mačernis mokinys ir studentas

Kolegė Dalia Pabrėžienė dalijasi gerąja patirtimi: Macernis mokinys ir studentas