Archyvas

Kategorijos ‘Seminarai’ archyvas

Respublikinė gimtosios kalbos ir literatūros konferencija

PATVIRTINTA

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos

direktoriaus 2017 m. spalio 3 d.

įsakymu Nr. V-308

 

RESPUBLIKINĖS GIMTOSIOS KALBOS KONFERENCIJOS

NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Respublikinės gimtosios kalbos ir literatūros konferencijos nuostatai reglamentuoja tikslą, uždavinius, dalyvius, organizavimą.
 3. Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.
 4. Konferencijai teikiami kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai.

 

 1. KONFERENCIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis gimtąja kalba, literatūra, etnokultūra.
 3. Konferencijos uždaviniai:
  • Ugdyti mokinių tiriamojo darbo įgūdžius, humanitarinę kultūrą.
  • Sudaryti sąlygas nekonkursinėje aplinkoje keistis patirtimi, ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

 

III. KONFERENCIJOS LAIKAS IR VIETA

 1. Konferencija vyks 2018 m. kovo 22 d. 10.00 val. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje (Tilžės g. 137, Šiauliai).

 

IV. KONFERENCIJOS DALYVIAI IR REGISTRACIJA

 1. Dalyviai 9–10 (I–II) ir 11–12 (III–IV) klasių mokiniai.
 2. Kalbos, literatūros, etnokultūros tiriamieji darbai siunčiami el. paštu nordaiv@gmail.com iki 2018 m. kovo 2 d. (penktadienio).
 3. Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 41) 523 375 (ugdymo skyriaus vedėja Daiva Rindzevičienė).

 

 1. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS
 2. Konferenciją organizuoja ir vykdo Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.
 3. Konferencija vyksta kas dveji metai kovo mėnesį.
 4. Reikalavimai mokinių darbams:
  • Darbe turi būti nurodytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, savivaldybė, mokyklos pavadinimas, klasė, konsultavusio mokytojo vardas ir pavardė.
  • Tekstas rašomas A4 formato lapuose Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių. Antraštiniame puslapyje autoriaus pavardė ir darbo pavadinimas rašomas Times New Roman 14 pt šriftu, pavadinimas paryškinamas.
  • Teksto puslapyje iš kraštų paliekamos tuščios paraštės: kairėje pusėje – 30 mm, dešinėje – 10 mm, viršuje – 20 mm, apačioje – 20 mm. Naudojamos lietuviškos kabutės („ … “).
  • Teksto lapai numeruojami ištisai, pradedant antraštiniu (antraštinio lapo numeris nerašomas) ir baigiant priedais. Puslapio numeris rašomas teksto apačioje tuščios paraštės dešinėje pusėje arabiškais skaitmenimis, nededant nei taško, nei brūkšnelių.
 5. Darbui pristatyti skiriama iki 15 min.

 

 1. KONFERENCIJOS FINANSAVIMAS
 2. Dalyviai į renginį atvyksta savo lėšomis.
 3. Mokytojams, konsultavusiems mokinius, bus išduodamos metodinės veiklos pažymos.

Nuotolinis kursas „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“

ŠMM akredituota institucija VšĮ „Švietimo tinklas“organizuoja nuotolinį kursą „Aktyvūs mokymo(si) metodai pamokoje“, kurį paruošė lektorius Laimonas Tamošiūnas.

Kursų medžiaga skirta ikimokyklinio ugdymo, spec. pedagogams ir logopedams, pradinio ir pagrindinio ugdymo įvairių dalykų mokytojams.

Nuotolinio kurso temos:

* Interaktyvus žaidimas viktorina
* Interaktyvios kortelės
* Interaktyvios vaizdo pamokos
* Interaktyvios mįslės, klausimai ir testai

Programos nemokamos internete, jų nereikės diegti.

Šios programos puikiai tinka naudojant: multimediją, kompiuterių klasę, interaktyvias lentas arba asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.

Registracija internetu http://www.tinklas.lt/kursas/aktyvus-mokymosi-metodai-pamokoje/

Dalyvio mokestis 28 Eur
Baigusiems kursą išduodamas 20 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.

Dėmesio!
Jeigu įstaiga už Jūsų dalyvavimą nuotoliniame kurse vėluoja su apmokėjimu, tai el.paštu atsiųskite Jūsų mokymo įstaigos vadovo garantinį raštą apmokėti už dalyvavimą nuotoliniame kurse. Kai gausime garantinį raštą tuomet mokytojai galės dalyvauti nuotoliniame kurse.

Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.
Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt

Kviečiame Jus aplankyti Išmanių mokytojų asociacijos paskyrą socialiniame tinkle Facebook.

Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. EV3-28

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė) programa

Skelbiame respublikinės patyriminės konferencijos „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė), vyksiančios Šilutės H. Šojaus muziejuje, programą:

Konferencijos IR AKMENIS ATITOLINKITE programa

Kita reikalinga informacija dėl konferencijos:

Konferencija IR AKMENIS ATITOLINKITE

Konferencija „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“

Maloniai kviečiame Jus 2017 m. rugsėjo 29 d. dalyvauti Lietuvių kalbos institute vyksiančioje 24-oje tarptautinėje mokslinėje JONO JABLONSKIO konferencijoje „SKAITMENINIAI KALBOS IŠTEKLIAI, JŲ PLĖTROS KRYPTYS IR PANAUDOS GALIMYBĖS“, kuri atvers kalbos kelio į skaitmeninių technologijų pasaulį problemas ir perspektyvas.

Ar galėsime kalbėtis su kompiuteriais lietuviškai? Kokios naujausios balso sinteze grįstos paslaugos puikiai naudojamos kasdien ir kokios galėtų atsirasti artimiausioje ateityje? Kokie dar likę neišspręstiuždaviniai ir kaip filologai galėtų padėti informatikams juos spręsti? Kaip elgtis mums, keliems milijonams lietuvių, kad neišnyktume daugiau kaip 7 milijardų rašančiųjų ir šnekančiųjų žmonių bei ateinančių išmaniųjų mašinų okeane? Kokias numatoma sukurti naujas lietuvių šneka valdomas paslaugas mobiliajai elektroninei terpei – išmaniesiems mobiliesiems telefonams, planšetėms, išmaniesiems laikrodžiams, robotams? O ar jau girdėjote apie neuronines mašininio vertimo sistemas, kurios kartais verčia geriau už vidutinišką vertėją? Visa tai ir daugiau – 2017 m. rugsėjo 29 d.

Konferencija kviečia drąsiai įsitraukti į diskusijas tiek įvairių sričių tyrėjus, tiek informacinių technologijų kūrėjus, tiek visus kalbos vartotojus, kuriems rūpi kitoks požiūris į kalbą, svarbi kalbos ateitis, plėtra ir sąsajų su informacinių technologijų pasauliu galimybės bei problemos, įdomus skaitmeninės rinkos kūrimas.

 Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra.

Jablonskio-konferencija_programa

 

Konferencija „Kinestetinio mokymo(si) stilius“

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla kviečia visų lygmenų švietimo darbuotojus, pedagogus į tarptautinę metodinę- praktinę konferenciją:

Kvietimas i konferencija 2017_10_04

Konferencijos programa 2017_10_04

Konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“

2017 m. spalio 2–3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į nemokamą tradicinę Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferenciją„Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirtą į UNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo  100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2017Konferencijos programa_Greimas

Respublikinė patyriminė konferencija „Ir akmenis atitolinkite“ (I. Simonaitytė)

 

KONFERENCIJOS NUOSTATAI

Lektoriai registruojasi e- paštu petged@gmail.com

Klausytojai (mokytojai, norintys gauti pažymėjimą), e- paštu  indre.bukauskyte@silsviet.lt 

Rėmėjai ir partneriai:

 

***

Per pertrauką muziejus pasiūlys edukacinį užsiėmimą, kurio   metu bus pristatomi unikalūs Rytprūsių dvaro gyvavimo fragmentai, didžiausias dėmesys kreipiamas Mažosios Lietuvos kulinariniam  paveldui. Dvaro gyvenimas kitoks, jis paslaptingas… Ponia papasakos intriguojančių istorijų ir pamokys dvaro etiketo paslapčių. Žinoma, kvies į valgomąjį, kur siūlys vaišintis tarnaitės paruoštais šio krašto palaunagės patiekalais – tantės pyragu ir kafija.

Užsiėmimas vedamas senąja šišoniškių tarme.

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo kaina- 1,64 eu. (gali apmokėti mokyklos).

Seminaras „Kritinis mąstymas ugdomas skaitant“

2017 m. rugsėjo 25 d., 13.00 val. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje (S. Daukanto g. 71), vyks kvalifikacijos tobulinimo seminaras  „Kritinis mąstymas ugdomas skaitant“.

Lektorės: Lolita Narbutienė, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

                 Irena Vitauskienė, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

     Šiaulių S. Daukanto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė L. Narbutienė supažindins seminaro dalyvius su praktinio ir analitinio mąstymo modeliais. Seminaro dalyviai suvoks paviršutiniško ir giluminio (kritinio) mąstymo skirtumus bei ugdymo būdus, tinkamus lietuvių kalbos pamokoms. Per seminarą bus gvildenamos galimybės praktiškai ugdyti giluminį mąstymą skaitant bei analizuojant skirtingų stilių tekstus, kalbama apie atidųjį skaitymą, kaip šiuolaikišką konstruktyvistinį metodą. Per seminarą bus pristatomos literatūros pratybos III gimnazijos klasei „Taiklios plunksnos strategija“ bei aptariami galimi darbo su šiuo leidiniu būdai. Seminaro dalyviai gaus galimus užduočių atsakymus bei galės įsigyti pratybas.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė I. Vitauskienė seminaro dalyvius supažindins su skaitymo strategijomis, skaitymo strategijų kortelėmis ir jų taikymu lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, aptars siejamąsias, sisteminamąsias, savikontrolės ir savireguliacijos korteles ir supažindins, kaip jas taikyti lietuvių kalbos ir literatūros pamokose. Mokytoja pasidalys praktinio darbo patirtimi bei autorine medžiaga.

Seminaro trukmė – 6 akad. valandos. Seminare galima dalyvauti nuotoliniu būdu (naudojant Adobe Connect programą). Klausytojai, ketinantys seminare dalyvauti nuotoliniu būdu, iki rugsėjo 20 d. informuoja apie tai adresu  lolitanarbutien@gmail.com arba telefonu +37067509886.

Registracija. Švietimo centro renginių dalyvių registracija vyksta internetinėje registravimo sistemoje „Semi+“. Prisijungti prie sistemos galima centro internetinėje svetainėje www.svcentras.lt skyrelyje „Registracija“ arba tiesiogiai internete, adresu http://www.semiplius.lt/.

Daugiau informacijos teirautis Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro telefonu (8  41) 524 495, mob. tel. 8 656 15445.

Dalyvio mokestis –7 Eur.

Kviečiame dalyvauti.

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais

VšĮ „Švietimo tinklas“ lektorė Jurgita Ablėnė paruošė nuotolinį kursą „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais„.
Šiandien sunku sudominti vaikus per klasių valandėles ir pritraukti tėvus į klasės tėvų susirinkimus. Kodėl?
Klasės valandėlės dažniausiai – reikalų aptarimas ir „maralų“ skaitymas. O juk galima kitaip. Kodėl neatnešus pasivaišinti ir nesukūrus kitokios aplinkos klasės valandėlei. Kodėl neorganizuoti teminių valandėlių bent kartą per mėnesį, o ne tik spręsti reikalus ir problemas. Gal pabandykime į viską pažvelgti kitaip?
Dalyvio mokestis 28 eu
Baigusiems kursą išduodamas 20 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
 

Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt
Išmanių mokytojų asociacijos Facebook paskyroje paskelbtas VISAS patvirtintas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių kursų tvarkaraštis.
Kviečiame Jus aplankyti Išmanių mokytojų asociacijos paskyrą socialiniame tinkle Facebook.
 
Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. EV3-28

Seminaras Šalčininkuose „Ugdymo metodų įvairovė lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

  Lektorius Petras Gedvilas, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, VBE vertintojas, LKLMS valdybos narys, pristato ugdymo metodus, padedančius ugdyti įvairius gebėjimus (skaitymo, rašymo) mokant lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokykloje (tiek žemesnėse, tiek vyresnėse klasėse), akcentuoja skaitymo (literatūros) svarbą ir įtaką gyvenime, nemažai dėmesio skiria įvairių žanrų tekstų (rašinių) kūrimo […]
Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos: