Archyvas

Kategorijos ‘Skelbimai’ archyvas

Jaunųjų literatūrologų akademijos sesija „Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma“

Džiaugiamės, kad pirmosios trys Jaunųjų literatūrologų akademijos sesijos sulaukė mokinių iš visos Lietuvos susidomėjimo, ir kviečiame prisijungti!

2018 m. pavasarį Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (VU KnF) ir organizacija „Mokyklinės lituanistikos alternatyvos“ (MLA) 9–12 kl. mokinius ir mokytojus kviečia dalyvauti Jaunųjų literatūrologų akademijos sesijose. Tai literatūros mokslo populiarinimo renginys, skirtas supažindinti mokinius su įvairiomis galimybėmis analizuoti literatūrą.

Ketvirtoji sesija. Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma

Laikas: 2018 m. gegužės 10 d. 14–17 val.
Vieta: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, V. Gronsko auditorija (VU KnF II korp., Muitinės g. 8).
Anotacija. Pirmoje dalyje bus pristatyta laisvamanybės ir malonumo samprata kultūroje ir literatūroje, gilinamasi į paribio žmonių vaizdavimą literatūroje ir kine. Iš šios perspektyvos bus aptariami Šarūno Barto filmai „Septyni nereikalingi žmonės“ ir „Eurazijos aborigenas“. Filmų problematika bus siejama su laisvamanybės ir malonumo sąvokomis. Antroje dalyje remiantis aptarta medžiaga bus analizuojamas programinių lietuvių literatūros autorių (Oskaro Vaildo, Vinco Mykolaičio–Putino, Antano Škėmos, Jurgio Kunčino) kontekstai ir jų kūriniai, pateikiami patarimai, kaip paskaitoje pateiktas idėjas pritaikyti rašiniuose. Daugiausia dėmesio bus skiriama Jurgio Kunčino romanui „Tūla“. Trečioje (praktinėje) dalyje mokiniai pristatys savo darbus apie laisvamaniško maišto ženklus minėtų autorių kūryboje, vyks darbų aptarimas, diskusija.
Kviečiame registruotis! https://goo.gl/j937zn

PRELIMINARI PROGRAMA

14.00 – 15.15 val. Mindaugas Grigaitis (VU KnF). Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma.
15.15 – 15.30 val. PERTRAUKA.
15.30 – 15.45 val. Ugnė Orinaitė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Laisvamaniško maišto ženklai literatūroje: Oskaras Vaildas ir Rimas Burokas.
15.45 – 16.00 val. Austėja Malinauskaitė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Paaugliško maišto galios ir ribos literatūroje.
16.00 – 16.15 val. Gabrielė Pagirytė (Pnevėžio raj. Velžio gimnazija). Prigimties maištas prieš slopinimą Vinco Mykolaičio–Putino romane „Altorių šešėly“.
16.15 – 16.30 val. Laura Rudzevičiūtė (Kauno „Saulės“ gimnazija). Išsivadavimo iš priespaudos scenarijai (post)modernioje lietuvių prozoje: Antanas Škėma ir Jurgis Kunčinas.
16.30 – 17.00 val. Interaktyvios užduotys ir diskusija.

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Kūrybinė patirtinė stovykla „Gamtinis ir kultūrinis paveldas- mokinių gebėjimų ugdymui“

Kviečiame Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų pedagogus bei jų ugdytinius turiningai ir įdomiai praleisti paskutiniąsias šių mokslo metų dienas –
birželio 6-8 dienomis dalyvauti
trijų dienų kūrybinėje patirtinėje stovykloje mokytojams ir mokiniams
„GAMTINIS IR KULTŪRINIS PAVELDAS – MOKINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMUI“.

Edukacinės veiklos bus organizuojamos įvairiose erdvėse ir vietovėse:
· Panemunių regioniniame parke,
· Viešvilės pasienio užkardoje,
· Smalininkų Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre,
· Panemunės pilyje,
· Raudonės pilyje,
· Sudargo gyvenvietėje, Šakių raj.

Tikslinė renginio dalyvių grupė: bendrojo ugdymo mokytojai ir jų mokiniai – bet kurio mokomojo dalyko ir pradinio ugdymo mokytojai ir 1-12 kl. mokiniai (komandą sudaro1 mokytojas ir 1 mokinys).

Stovyklos vieta: Raudonės pilis (Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla, Pilies g. 1, LT-74452, Raudonė, Jurbarko raj.).
Renginio dalyviai apgyvendinami kaimo turizmo sodyboje, Kaštonų g. 6, Raudonė, LT-74452, Jurbarko raj.
Pedagogams išduodami Jurbarko švietimo centro 24 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio kaina 1 pedagogui ir 1 mokiniui -75,00 Eur.

Registruotis į renginį kviečiame iki gegužės 25 d. el. paštu metodininke@jurbarkosc.lt arba telefonu 8447 72253 (kviesti metodininkę Irmantą).

Kontaktinė informacija kitais klausimais:
• turinio klausimais – Šarūnas Gerulaitis (Ugdymo plėtotės centras), darbo telefonas 8 271 1548, e-paštas Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt
• organizavimo klausimais­ – Aušra Baliukynaitė, 8447 72253, direktore@jurbarkosc.lt, Irmanta Valošinienė, 8447 72253, metodininke@jurbarkosc.lt

Išsamiau apie renginį:
Kūrybinių stovyklos „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.
Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su įžymiais krašto žmonėmis, vietos bendruomene, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.
Renginio dalyviai dalinsis kūrybinėmis idėjomis, modeliuos patrauklias, įdomias, prasmingas mokiniams veiklas, kurias vėliau galės pritaikyti savo klasėje, mokykloje, bendruomenėje; įgis patirties įvairiais būdais rinkti, kaupti, tvarkyti medžiagą ir tinkamai ją pristatyti. Mokytojų parengta metodinė medžiaga bus skelbiama „Ugdymo sode“, ja galės naudotis visi Lietuvos mokytojai.

Stovyklos dalyviams rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę. Patartina turėti guminius batus. Prašome pagal galimybes su savimi turėti užrašų sąsiuvinius ir rašymo priemones, išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.

Pridedame stovyklos veiklų PROGRAMĄ.

Prašome su mokyklomis ir kolegomis pasidalinti informacija apie šį renginį http://jurbarkosc.lt/item/559-kvietimas-dalyvauti-vasaros-kursuose

Iki pasimatymo!

Jurbarko švietimo centras – lengviau tobulėti kartu.

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Pirmoji virtuali lietuvių kalbos viktorina

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šia proga Lietuvių kalbos draugija kviečia visus dalyvauti pirmojoje visuotinėje virtualioje lietuvių kalbos viktorinoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Viktorinos tikslas – skatinti visuomenę labiau domėtis lietuvių kalba.

Joje galės dalyvauti ir Lietuvoje, ir užsienyje gyvenantys kalbos įdomybių mėgėjai. Viktorinos dalyviams reikės atsakyti į 25 nestandartinius klausimus, parinktus iš įvairių kalbos sričių. Ypač nuotaikingų akimirkų dalyviai patirs, ieškodami atsakymų į žaismingus frazeologijos, dialektologijos ir kt. klausimus. Prie viktorinos kūrimo prisidėjo didelis būrys kalbininkų ir kalbos mylėtojų. Klausimus ir užduotis rengė LKD valdybos ir tarybos nariai, LKD skyrių ir grupių pirmininkai, kruopštų techninį darbą atliko lituanistinei veiklai ir įvairioms LKD iniciatyvoms pritarianti Indrė Skramtai.

Viktorinos užduotys bus prieinamos visą parą – nuo gegužės 7 d. 00:00 val. iki 23:59 val. Lietuvos laiku Lietuvių kalbos draugijos, Pasaulio lietuvių bendruomenės, „Metų žodžio“, Kalbos ir kultūros instituto „Lingua Lituanica“ paskyrose socialiniame tinkle „Facebook“, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos svetainėse.
Ten pat 2018 m. gegužės 14 d. bus paskelbti ir viktorinos nugalėtojai. Gegužės 7 d. viktorinos rengėjai lauks Jūsų. Aktyviai dalyvaukite patys ir pakvieskite savo draugus ir artimuosius. Viktorinos taisyklės labai paprastos ir aiškios, jas rasite atsidarę viktorinos nuorodą. Atsakyti bus nesunku – reikės iš kelių teikiamų atsakymų pažymėti vieną tinkamiausią variantą.

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Poezijos ir muzikos valanda „Dainuojame gyvenimą“

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Jaunųjų literatūrologų akademijos sesija „Mimikrijos problema lietuvių literatūroje“

Džiaugiamės, kad antroji Jaunųjų literatūrologų akademijos sesija „Krikščioniškos pasaulėjautos ženklai literatūroje“ sulaukė dar didesnio mokinių iš visos Lietuvos susidomėjimo, ir kviečiame prisijunti!

2018 m. pavasarį Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (VU KnF) ir organizacija „Mokyklinės lituanistikos alternatyvos“ (MLA) 9–12 kl. mokinius ir mokytojus kviečia dalyvauti Jaunųjų literatūrologų akademijos sesijose. Tai literatūros mokslo populiarinimo renginys, skirtas supažindinti mokinius su įvairiomis galimybėmis analizuoti literatūrą.

Trečioji sesija. Mimikrijos problema lietuvių literatūroje

Laikas: 2018 m. gegužės 3 d. 12–15 val.

Vieta: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Muitinės g. 8, V. Gronsko auditorija (VU KnF II korp., Muitinės g. 8).

Anotacija. Sesijos tikslas – atskleisti, kaip lietuvių literatūroje kritikuojama socialinė mimikrija (įsivaizduojamai pranašesnių kultūrų imitacija).

Šįkart gilinsimės į socialines problemas: tautinės tapatybės išsižadėjimo, vyriškumo ir moteriškumo stereiptipų, prisitaikymo prie aplinkos klausimus.  Pirmoje dalyje bus pristatyta mimikrijos sąvoka, iš kultūrologinės perspektyvos aptariamas filmas „Mimikrijos sindromas“, filmo problematika siejama su Lietuvos sociokultūrine aplinka. Antroje dalyje remiantis aptarta medžiaga bus analizuojami programinių lietuvių literatūros autorių (Kristijono Donelaičio, Vinco Kudirkos, Juozo Apučio) kontekstai ir jų kūriniai, pateikiami patarimai, kaip mimikrijos teoriją pritaikyti rašiniuose. Trečioje (praktinėje) dalyje mokiniai pristatys savo darbus apie mimikrijos ženklus minėtų autorių kūryboje, vyks darbų analizė, diskusija.

PROGRAMA

12.00 – 13.30 val. Mindaugas Grigaitis (Vu KnF). Kas yra mimikrija?

13.30 – 13.40 val. PERTRAUKA.

13.40 – 14.00 val. Roberta Danieliūtė (Kauno jėzuitų gimnazija). Moteris – silpnoji lytis?

14.00 – 14.20 val. Kotryna Andriuškevičiūtė (Kauno jėzuitų gimnazija). Vyriškumo formų įvairovė.

14.20 – 14.40 val. Miglė Damijonaitytė (Kauno VDU „Rasos“ gimnazija). Individo ir visuomenės santykis literatūroje (Alberas Kamiu, Antanas Škėma, Juozas Aputis).

14.40 – 15.00 val. Interaktyvios užduotys ir diskusija.

Kviečiame registruotis: https://goo.gl/x3dBUZ

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Literatūros vizualizacijų pagal Algirdo Landsbergio kūrinius konkursas

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS LITERATŪROS VIZUALIZACIJŲ

PAGAL RAŠYTOJO ALGIRDO LANDSBERGIO KŪRINIUS KONKURSO

NUOSTATAI

 

 I. KONKURSO TIKSLAI

 1. Skatinti mokinius domėtis literatūra.
 2. Ugdyti mokinių gebėjimus jungti šiuolaikines medijas su literatūra.
 3. Raginti mokinius susipažinti su lietuvių literatūros kūrėjo Algirdo Landsbergio literatūriniu palikimu.

 II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Konkursui kviečiama teikti įvairios rūšies Algirdo Lansbergio kūrybos vizualizacijas (filmukus, plakatus, Power Point prezentacijas, fotomontažus ir pan.).
 2. Vizualizacijose turi būti pateikta savita vieno iš Algirdo Landsbergio kūrinių interpretacija. Kūrinio referavimas nėra interpretacija.
 3. Darbuose privalo būti jungiamos kelios medijos (raštas, vaizdas, garsas, simbolių kalba).
 4. Priimami tik nauji, originalūs darbai. Filmukų trukmė negali viršyti 8 min.
 5. Darbai gali būti atliekami ir grupėmis. Viena grupė arba tas pats autorius gali teikti tik vieną vizualizaciją.
 6. Kūrinys elektroninėje laikmenoje (arba ant atskiro lapo, jei nėra skaitmeninės formos) arba e. pašto adresui mindaugui.grigaiciui@gmail.com turi būti pateiktas iki 2018 metų gegužės 14 d.
 7.  Kartu su kūriniu ant atskiro lapo pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, mokyklos pavadinimas, kūrinio pavadinimas; elektroninis paštas, telefono numeris. Ant kompaktinės plokštelės su įrašytu kūriniu didžiosiomis raidėmis užrašomas vardas, pavardė ir kūrinio pavadinimas.
 8.  Konkursui pateikti darbai (išskyrus iliustracijų originalus, jeigu jie pateikiami) negrąžinami.
 9.  Konkurso darbų komisija visus dalyvius pakvies į viešą darbų aptarimą. Apie susitikimo datą dalyviai bus informuojami kiekvienas individualiai.
 10.   Papildoma informacija: e. pašto adresu mindaugui.grigaiciui@gmail.com arba tel. nr. +37067495218.

III.             VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

 1.  Konkursui pateiktus darbus vertina ir laureatus išrenka konkurso organizatorių sudaryta komisija (Maironio muziejaus darbuotojai, Kauno jėzuitų gimnazijos menų ir medijos mokytojai).
 2.  Konkurso laureatai apdovanojami:

15.1.  Kauno jėzuitų gimnazijos diplomais, suvenyrais.

15.2. A. Landsbergio giminaičių įsteigtomis piniginėmis premijomis.

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Konferencija „SKAITAU, RAŠAU, KALBU: kaip ugdome raštingą kartą“

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Stasio Šalkauskio išminties šventė

Stasio Šalkauskio išminties šventės programa

Renginio globėjai
Šiaulių miesto meras Artūras Visockas
Šiaulių vyskupas J.E. Eugenijus Bartulis
Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius
Renginio organizatoriai
Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros fondas, Stasio Šalkauskio paveldo puoselėjimo asociacija, Šiaulių universitetas, Rimanto Kaukėno paramos grupė, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
Renginio partneriai
Koncertinė įstaiga „Saulė“, Bilietai.lt
Informaciniai partneriai
Portalas Bernadinai.lt, Portalas LRT.lt, Katalikų Medijų Centras
Renginio rėmėjai
UAB „Rūta“, Rotary klubas „Harmonija“, Šiaulių LIONS klubas

Gegužės 11 d.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
S. Šalkauskio g. 3

10.30 val. rytmetys „Gurkšnis tiesos, gėrio ir grožio…“ Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje
Susitikimas su Šiaulių miesto gimnazistais ir kitais miesto bendruomenės nariais, interaktyvus pristatymas „Mūsų Šalkauskis“
11.15–12.00 val. diskusija „Profesoriaus Stasio Šalkauskio idėjos šiandien“
Diskusijos dalyviai:
dr. Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas
dr. Mantas Adomėnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys

12.15–13.00 val. pietūs svečiams
Konferencija
„Kultūros filosofija ir prigimtinė teisė“, I dalis
Šiaulių universiteto biblioteka
Vytauto g. 84

13.30–14.15 val. sveikinimo kalbos
Sveikina:
Kauno arkivyskupijos arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius
Šiaulių vyskupas, Šiaulių miesto garbės pilietis J.E. Eugenijus Bartulis
Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas
Šiaulių universiteto rektorius dr. Donatas Jurgaitis

14.15–15.00 val. debatai „Europos Sąjunga – krikščionybės išlikimui palankus ar žalingas projektas?“
Debatų dalyviai:
dr. Vytautas Radžvilas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius
dr. Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas

15.00–15.15 val. kavos pertrauka
15.15–16.30 val. diskusija „Mūsų prigimtinė teisė priešintis egzistencinėms grėsmėms“
Diskusijos dalyviai:
dr. Žygimantas Pavilionis, Lietuvos Respublikos Seimo narys
dr. Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys

Diskusijos moderatorius Eduardas Eigirdas, žurnalo „Valstybė“ vyriausiasis redaktorius

16.30–17.30 val. pirmoji paskaita iš serijos „Žmonių giminė: saitai ir ribos“
Paskaitą skaito:
dr. Jose`as Colen`as, Navaros universiteto ir Prinstono universiteto profesorius

17.45–18.45 val. vakarienė svečiams

Stasio Šalkauskio premijos įteikimo vakaras
„Saulės“ koncertų salė, Tilžės g. 140

19.15–20.30 val.
Renginio vedėja Virginija Kochanskytė

Atlikėjai:
Andrius Bartkus (tenoras)
Milda Baronaitė (sopranas)
Greta Staponkutė (altas)
Augustinas Rakauskas (akordeonas)
berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis)
Šiaulių kamerinis orkestras (meno vadovas Ričardas Šumila)

Gegužės 12 d.
Konferencija
„Kultūros filosofija ir prigimtinė teisė“, II dalis

Šiaulių universiteto biblioteka
Vytauto g. 84

9.30–10.30 val. antroji paskaita iš serijos „Žmonių giminė: saitai ir ribos“
Paskaitą skaito dr. Jose`as Colen`as, Navaros universiteto ir Prinstono universiteto profesorius

10.30–10.40 val. pertrauka
10.40–11.40 val. trečioji paskaita iš ciklo „Žmonių giminė: saitai ir ribos“
Paskaitą skaito dr. Jose`as Colen`as, Navaros universiteto ir Prinstono universiteto profesorius

11.40–12.40. val. paskaita „Universiteto idėja šiandien“
Paskaitą skaito dr. Andrew`s Hegarty`as, Tomo Moro instituto (Londonas) prezidentas

13.00–14.00 val. pietūs

Konferencijos tęsinys sekcijose, III dalis
1. Ekonomika, moralė ir visuomenė

14.15–15.15 val. diskusija „Sėkmingos visuomenės principai: profesorius“
Diskusijos dalyviai:
hab. dr. Egidijus Aleksandravičius, Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorius
Vygantas Malinauskas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys
dr. Vincentas Vobolevičius, ISM universiteto docentas

Diskusijos moderatorius Donatas Puslys, portalo „Bernardinai.lt“ vyriausiasis redaktorius

15.15–15.30 val. pertrauka
15.30–16.30 val. diskusija „Moralios rinkos ekonomika – misija įmanoma?“
Diskusijos dalyviai:
dr. Gitanas Nausėda, SEB banko prezidento patarėjas
Mindaugas Kubilius, filosofas, strateginių konsultacijų įmonės „Cezaris / Glade“ partneris

Diskusijos moderatorius Eduardas Eigirdas, žurnalo „Valstybė“ vyriausiasis redaktorius

16.30–17.00 val. paskaita „Laisvos rinkos šaltiniai ir tikslai“

Paskaitą skaito Telšių vyskupas J.E. Kęstutis Kėvalas

2. Klasikinė politinė mintis šiandien

14.15–14.45 val. paskaita „Prigimtinė teisė ir pilietinė laisvė“
Paskaitą skaito dr. Albinas Plėšnys, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius

14.45–15.15 val. paskaita „Prigimtinė teisė kaip klasikinis atsakas konformizmui“
Paskaitą skaito Vladimiras Laučius, portalo LRT.lt vyriausiasis redaktorius

15.15–15.30 val. pertrauka

15.30–16.00 val. paskaita „Stasys Šalkauskis „Tarp dviejų pasaulių“ ir šiuolaikinės tapatybės problemos“
Paskaitą skaito dr. Povilas Aleksandravičius, Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto docentas

16.00–16.30 val. paskaita „Kodėl tautos balsas nėra Dievo balsas?“
Paskaitą skaito dr. Alvydas Jokubaitis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius

16.30–17.00 val. disputas „Stasio Šalkauskio pilnutinės demokratijos idėja“
Disputo dalyviai:
Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos nacionalinės bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro valdovas
dr. Algimantas Jankauskas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas

17.15–18.30 val. vakarienė

Labdaringas intelektualaus humoro vakaras
koncertų salė „Saulė“, Tilžės g. 140
Renginio pradžia 19 val.

Vakaro organizatorius Lpf „Rimanto Kaukėno paramos grupė“

Renginio režisierė Marija Simona Šimulynaitė

Vaidina:
Algirdas Dainavičius
Giedrius Arbačiauskas
Aušra Štukytė
Ramūnas Cicėnas

Gegužės 13 d.

11.00 val. šv. Mišios Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje
Gieda Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“

12.00 val. profesoriaus Stasio Šalkauskio kapo Šiaulių kapinėse aplankymas

Programa dar gali keistis

 

Nuoroda į informaciją apie šventę internete:

Stasio Šalkauskio išminties šventė

Nuoroda į labdaringą intelektualaus humoro vakarą. Lėšos už jį atiteks Kaukėno fondui, kuris rūpinasi vaikais, sergančiais vėžiu:

HUMORO VAKARAS

 

 

Kategorijos: Skelbimai, Seminarai Žymos:

Kviečiame dalyvauti projekte – „Profesionalu būti verta!“

 
Kviečiame dalyvauti projekte „Profesionalu būti verta!“ – kuris, skirtas 7-12 klasių mokiniams, siekiant skatinti jų profesionalumą ir pilietinę savimonę.
Moksleiviai kviečiami pasirinktomis išraiškos priemonėmis atskleisti savo mokyklos „Vyčio geną” ir laimėti susitikimą-diskusiją su lenktynininku Benediktu Vanagu, kuris vyktų su Jumis suderintu metu prieš arba po vasaros!
Daugiau apie projektą: www.profesionalubutiverta.lt

SVARBU!

Mokyklos,  norinčios dalyvauti projekte, turi užpildyti registracijos anketą ir el. paštu media@pitlane.lt atsiųsti savo mokyklos „Vyčio geno“ pristatymą pasirinkta išraiškos priemone (fotografija, video, piešinys, tekstas ar kt.).

Pagarbiai/Kind Regards,

Vytautė Seinauskaitė

Komunikacijos ir marketingo vadovė / Head of Communication & Marketing 

Baltupio g. 14

LT-08304 Vilnius

mob: +370 653 26817

tel: +370 5 276 28 28

 e-mail: vytaute.seinauskaite@pitlane.lt

web: www.pitlane.lt

Kategorijos: Skelbimai, Konkursai Žymos:

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertinimas (patikslinimas)

2018 metais Rašinys bus vertinamas ne 50, o 100 taškų. Tai padės tiksliau įvertinti mokinių kalbos Vertinant temos supratimą, argumentavimą ir interpretavimą, struktūrą, atsisakyta sąvokos „išskirtiniai gebėjimai“, originalumo reikalavimo, patikslinti daugiausia taškų vertinamų minėtų gebėjimų aprašymai, nes buvę minėtų aspektų aprašai vertintojams ir kandidatams kėlė problemų dėl neapibrėžtumo. Vienas taškas iš gramatikos ir leksikos kriterijaus […]