Archyvas

Kategorijos ‘Auklėjamoji klasė’ archyvas

Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais

VšĮ „Švietimo tinklas“ lektorė Jurgita Ablėnė paruošė nuotolinį kursą „Klasės auklėtojo veikla su mokiniais ir jų tėvais„.
Šiandien sunku sudominti vaikus per klasių valandėles ir pritraukti tėvus į klasės tėvų susirinkimus. Kodėl?
Klasės valandėlės dažniausiai – reikalų aptarimas ir „maralų“ skaitymas. O juk galima kitaip. Kodėl neatnešus pasivaišinti ir nesukūrus kitokios aplinkos klasės valandėlei. Kodėl neorganizuoti teminių valandėlių bent kartą per mėnesį, o ne tik spręsti reikalus ir problemas. Gal pabandykime į viską pažvelgti kitaip?
Dalyvio mokestis 28 eu
Baigusiems kursą išduodamas 20 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.
Kurso dalyviai gali sumokėti ir iš mokinio krepšelio kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų.
 

Penkiems ir daugiau mokytojų dalyvausiančių tame pačiame nuotoliniame kurse taikome 5 proc. nuolaidą.

Kolektyvinė ir asmeninė registracija vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.tinklas.lt
Išmanių mokytojų asociacijos Facebook paskyroje paskelbtas VISAS patvirtintas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. kvalifikacijos tobulinimo nuotolinių kursų tvarkaraštis.
Kviečiame Jus aplankyti Išmanių mokytojų asociacijos paskyrą socialiniame tinkle Facebook.
 
Pagarbiai,
Andrius Gumuliauskas
VšĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt
Akredituota institucija, pažyma Nr. EV3-28

Lavina ir žaidimas. Surask

Gal pravers klasių auklėtojams klasių valandėlėms, jei suspėsit ir Rugsėjo 1- ajai 🙂 Lavina -zaidimas Surask
Kategorijos: Auklėjamoji klasė Žymos:

Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai

Lektorė Giedrė Valaitienė rekomenduoja savo autorinį seminarą:

XXI a. kelia vis didesnius iššūkius švietimo sistemai. Šiuolaikinis pasaulis ir kintantys mokinių bei tėvų lūkesčiai skatina iš naujo įsivertinti ir mokytojo profesijos reikšmę bei įtaką vaikų gyvenimui. Šiuolaikinio švietimo siekiniai yra ne tik suteikti išsamias faktines žinias mokiniams, bet ir ugdymo turinį pritaikyti taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Labai svarbu tampa sutelkti dėmesį į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties sąmoningą mokymąsi, suteikiant jam tinkamą paramą, padedant jam išsiugdyti gyvenime reikšmingas kompetencijas (pažinti save, atrasti ir sėkmingai vykdyti veiklas, kurios sukuria geriausias galimybes tobulėti, prisitaikyti prie ekonominių, socialinių ir kitų pasaulio pokyčių, kurti ir išlaikyti aukštą motyvaciją, nuolatos visą gyvenimą mokytis, sąmoningai ir atsakingai veikti ir pan.). Norint tai pasiekti, mokykloje pamokos nepakanka. Labai svarbus vaidmuo atitenka klasių vadovams. Jiems didžiausia atsakomybe tampa prakalbinti jauną žmogų, įkvėpti, pamatyti jį įvairiapusį. Iš klasės vadovo tikimasi, kad jis bus aktyvus, išmanus, nuolat tobulėjantis, novatoriškas, gebantis dirbti su skirtingais mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais), puoselėjantis klasės bendruomenę, pastebintis kiekvieną auklėtinį, įtraukiantis dėstančius mokytojus, mokyklos administraciją, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į įvairiausias veiklas, efektyvinančias mokinių ugdymo(si) procesą ir padedančias mokiniui siekti sėkmingo savęs realizavimo ateityje. Dažnokai sėkminga įvardytų švietimo tikslų įgyvendinimo kliūtimi tampa nepakankamas dėmesys klasių vadovų kvalifikacijos tobulinimui. Šioje programoje dalyvausiantys klasių vadovai aptars klasės vadovo veiklos planavimo ir veiklos strategijas, individualaus ir grupinio darbo su auklėtiniais, kolegomis, mokinio šeima galimybes (renginiai, išvykos, informacijos pateikimo ir sklaidos būdai ir pan.), darbo su tėvais formas (susirinkimai, popietės, diskusijos ir pan.), klasės integravimo į mokyklos bendruomenę, besikeičiančią visuomenę būdus. Mokysis kurti mokymui(si) palankią aplinką, kuri didins ugdymo proceso patrauklumą, mokinių mokymosi motyvaciją, padės jiems susiprojektuoti asmenines perspektyvas, keliant asmeninius tikslus, lūkesčius ir pan.

Programa didelį dėmesį skiria:

• klasių vadovų poreikio keistis gerąja darbo patirtimi tenkinimui;

• skatinimui kūrybiškai pažvelgti į klasės bendruomenės ugdyme iškylančias problemas;

• naujų kompetencijų ir gebėjimų įgijimui;

• efektyvių bendradarbiavimo formų ir būdų tarp mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) aptarimui;

• mokinių savęs pažinimo kompetencijų ugdymui.

Seminare sukaupta informacija ir praktinės patirties pavyzdžiai gilins ir plėtos klasių vadovų profesinę kompetenciją.

Lektorė yra praktikė, todėl visa, kas numatyta programoje, yra išbandyta praktikoje per daugiau nei 20-ies metų edukologinio darbo patirtį.

Lektorės darbus galima pamatyti čia http://miltiniogimnazijaukc.lt/

Kontaktai:

 valaitiene.giedre@gmail.com

Telefonas +370 658 00 387

Nuotolinė paskaita „Paauglys elgiasi netinkamai: kaip kalbėti su juo, kad tai būtų veiksminga“.

Šiandien (2016- 11- 17 d.) nuo 15 val. kviečiame tiesiogiai stebėti nuotolinę paskaitą „Paauglys elgiasi netinkamai: kaip kalbėti su juo, kad tai būtų veiksminga“. Lektorė – Aušra Kurienė, psichologė, paramos vaikams centro direktorė. Nuotlinės transliacijos nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=tXIhNp1sBqc Pagarbiai JULIUS ADOMKUS Metodininkas Klaipėdos rajono švietimo centras Kvietinių g. 30, Gargždai julius.adomkus@krsc.lt 8 686 87298 8 46 […]

Pasaka žaidimas apie mokyklos gyvenimą (auklėjamajai klasei)

Kolegė Laima Kaupienė dalijasi idėjomis: Seniai beturėjusiam klasę… š Lapeliai išdalijami. Ištraukę pavadinimą ties paryškinimu taria reikiamus žodžius. Pažaidimui. Pasaka žaidimas apie mokyklos gyvenimą Buvo kartą mokykla.  Ji, kaip ir kitos mokyklos, turėjo direktorę, pavaduotojas, mokytojus, mylimas auklėtojas ir daug mokinių, be kurių mokyklos gyvenimas neįsivaizduojamas. Kaip ir visos mokyklos, ji turėjo lietuvių kalbos mokytojų, […]
Kategorijos: Auklėjamoji klasė Žymos:

Apsaugota: Pirmajai pamokai su auklėtiniais

2016.08.31 Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį.
Ištraukos nėra, nes čia apsaugotas įrašas.

Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą

Debatu-knyga-internet
Kategorijos: Auklėjamoji klasė Žymos:

Apsaugota: Klasės vadovo veiklos programa (XII kl.)

2015.09.03 Jei norite matyti komentarus, įveskite slaptažodį.
Ištraukos nėra, nes čia apsaugotas įrašas.

Viktorina (karjeros tema)

Kolegė Renata Kisnierienė dalijasi medžiaga klasės valandėlei: Viktorina klasės valandėlei 9-10 kl.

Protų mūšis (9- 12 kl.)

Kolegė Renata Kisnierienė dalijasi medžiaga klasės valandėlei: Protų mūšis mokiniams (9-12 kl.)Klasės valandėlei