Archyvas

Kategorijos ‘Testai ir užduotys 11- 12 klasėms’ archyvas

Užklasinio skaitymo aptarimo užduotys

Medžiaga iš interneto:

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados (2019 m.) užduotys ir atsakymai

Kolegė Joana Gutmanienė dalijasi olimpiados užduotimis: Kolegė Vilija Urbonaitė dalijasi atsakymais:

PASKUTINIS ŠŪVIS. Privalomų literatūros kurso autorių konspektas

Abiturientės sudarytas privalomų literatūros kurso autorių konspektas. Medžiaga iš interneto.

Viktorina „Šimtmečio mįslės“

Kolegė Genė Godliauskienė dalijasi gerąja patirtimi (pateiktis rengė mokiniai):

Literatūros epochų kartojimas. Apibendrinamoji pamoka (IIIg kl.)

Medžiaga iš interneto:

A. Mickevičius, A. Baranauskas, Maironis (testas)

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: ttestas mick, bar, mair

Kalbos kultūra ir vartojimas (12 kl.)

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: KALBOS KULTŪRA IR VARTOJIMAS 12 kl.

Interpretuok ir įvertink. Įvairios užduotys 12 kl.

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: 12 kl uzduotys INTRPRETUOK IR ĮVERTINK

Antanas Škėma. Interpretuok ir įvertink

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: 12 kl. Škėma

Įvairi medžiaga pamokoms (ugdymo procesui)

Kolegė Viktorija Rusevičiūtė dalijasi gerąja patirtimi: Įsivert_lent(2) Įvertin_ raš(1) Vaižgant_kūrin(2) Minčių žemėlapis(2) Integruotos veiklos diena Vilniuje 12_įveikt-save_lent(2) (1) 13 _įž_pab(1) KALÄ–DINÄ–S Å VENTÄ–S AKIMIRKOS JUSEVIÄ__IŲ SKYRIUJE 14-užd_rasin-vertin(1) KALBOS KULTŪROS (SPECIALYBĖS KALBA) RAŠTO DARBAS 2018-03-18 kalbinukų renginys kalbu pritaikyta programa 1PATAISYTA KOLEGA-KOLEGAI-STEBÄ–JIMO-FORMA Klasicizmo atsakymai UGDYMAS KITAIP Maironis