Archyvas

Kategorijos ‘Egzaminų užduotys’ archyvas

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijai

NEC.lt informacija

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijus. Dėkojame visiems, teikusiems pasiūlymus.

MBE vertinimo kriterijai

VBE vertinimo kriterijai

 

Patvirtinta PUPP vykdymo tvarka

Patvirtinta PUPP vykdymo tvarka

2017 m. pakartotinės sesijos (VBE) užduotys

2017 m. pakartotinės sesijos (MBE) užduotys

2017 m lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo instrukcijos paaiškinimas

2017 m lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino instrukcija

2017 m. PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) pakartotinės sesijos užduotys ir vertinimo instrukcija

Kolegė Joana Gutmanienė dalijasi PUPP (2017m.) pakartotinės sesijos užduotimis ir vertinimo instrukcija: 2017 m. PUPP Lietuvių kalbos (gimtosios) RAŠYMO užduotis 2017 m. PUPP Lietuvių kalbos (gimtosios) TESTO užduotis 2017 m. PUPP lietuvių kalbos (gimtosios) pakartotinės sesijos vertinimo instrukcija      

2017 metų egzaminų (MBE ir VBE) užduotys

2017.06.05 Komentavimas išjungtas
VBE SAMPROTAVIMO RAŠINIO UŽDUOTYS 1. Kas žmogui teikia ramybę? Autoriai pasirinkti: Antanas Baranauskas, Juozas Tumas- Vaižgantas, Jonas Aistis 2. Kodėl žmogui svarbi jo kilmė? Autoriai pasirinkti: Jonas Radvanas, Šatrijos Ragana, Česlovas Milošas   LITERATŪRINIO RAŠINIO UŽDUOTYS 1. Požiūris į visuomenės paribio žmogų lietuvių literatūroje Autoriai pasirinkti: Jonas Biliūnas, Jurgis Savickis, Marcelijus Martinaitis 2. Vilnius lietuvių […]

2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys

2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys:

Lietuvių kalba (gimtoji) (rašymas) 2017

Lietuvių kalba (gimtoji) (testai) 2017

Patvirtinti 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijai

Skelbiame Nacionalinio egzaminų centro direktorės patvirtintus 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijus. Drauge su jais skelbiame ir vertinimo kriterijų projektus iki 2020 metų. Šiuose projektuose, remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa, numatytas kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos, stiliaus, logikos kriterijų griežtinimas kandidatams iš mokyklų tautinių mažumų kalbomis. Skelbiami ir aukštesniojo […]

2017 m. PUPP kalbos vertinimo instrukcija

Kolegė Elžbieta Banytė dalijasi: Lietuviu kalbos pupp vertinimo instrukcija 2017 LT_G pupp – vertinimo lapas 2017