Abiturientai laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą 

Birželio 5 d. 9 val. Lietuvos abiturientai pradeda laikyti privalomą valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Per 4 egzamino valandas abiturientai turi parašyti samprotavimo arba literatūrinį rašinį pagal vieną iš keturių pateiktų temų.

Atvykdami į brandos egzaminą, abiturientai privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą. Egzaminui prasidėjus, iš užduoties sąsiuvinyje pateiktų dviejų samprotavimo rašinio ir dviejų literatūrinio rašinio temų abiturientai pasirenka vieną temą.

Pasirinkus temą, abiturientai taip pat pasirenka vieną autorių iš prie temos rekomenduojamųjų arba visų privalomų programos autorių sąrašo (rašydamas literatūrinį rašinį, antrą autorių renkasi savo nuožiūra). Egzamino metu, nuo 10 val., kandidatams leidžiama naudotis skaitmeninėmis privalomų programos autorių kūrinių versijomis. Kompiuteriai, kuriais abiturientams leidžiama naudotis, atjungti nuo interneto tinklo.

Kaip nurodo Nacionalinė švietimo agentūra, iš viso per šį egzaminą kompiuteriu galima naudotis 20 minučių (vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių). Iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 minučių, jei laukia kiti mokiniai. Privalomi literatūros kurso autoriai – M. Mažvydas, M. Daukša, J. Radvanas, M. K. Sarbievijus, K. Donelaitis, A. Mickevičius, A. Baranauskas, V. Kudirka, Maironis, J. Biliūnas, J. Tumas-Vaižgantas, V. Krėvė, V. Mykolaitis-Putinas, J.Savickis, J. Aistis, H. Radauskas, S. Nėris, B. Sruoga, A. Škėma, Just. Marcinkevičius, M. Katiliškis, J. Aputis, S. Geda. Privalomi konteksto autoriai – Šatrijos Ragana, Vyt. Mačernis, Br. Krivickas, M. Martinaitis, Č. Milošas, J. Vaičiūnaitė, A. Marčėnas, J. Kunčinas, M. Ivaškevičius, V. Šekspyras, J. V. Getė, F. Kafka, A. Kamiu.

Rašinio apimtis turi būti ne mažiau kaip 500 žodžių.

Valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikyti pasirinko 17364 abiturientai, mokyklinį – 8852.

Informacija iš NŠA

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- [email protected]

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

2 Comments on “Abiturientai laiko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą ”

 1. Pirminiais LRT duomenimis, valstybinio egzamino temos buvo tokios:

  Samprotavimo rašinys

  *Nuo ko priklauso asmens savivertė? (Balys Sruoga, Jurgis Kunčinas)
  *Ar žemdirbiškoji kultūra aktuali šiuolaikiniam žmogui? (Kristijonas Donelaitis, Marius Katiliškis)

  Literatūrinis rašinys

  *Moters vaizdavimas literatūros kūriniuose (Šatrijos Ragana, Antanas Škėma)
  *Visuomenės tobulinimo siekiai literatūroje (Martynas Mažvydas, Marius Ivaškevičius)

  Straipsnio nuoroda:

  Pirmieji iš egzamino išėję abiturientai: teko rašyti apie asmens savivertę, moters vaizdavimą ir žemdirbiškąją kultūrą

  Mokyklinio egzamino rašinių temos

  SAMPROTAVIMO RAŠINIO TEMOS

  1. Kada prireikia drąsos?
  Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jurgis Savickis, Bronius Krivickas

  2. Kuo žmogui svarbi šeima?
  Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Juozas Tumas-Vaižgantas, Juozas Aputis

  LITERATŪRINIO RAŠINIO TEMOS

  1. Seno žmogaus vaizdavimas lietuvių literatūroje
  Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Jonas Biliūnas, Vincas Krėvė

  2. Svajonės reikšmė literatūroje
  Rekomenduojami pasirinkti autoriai: Maironis, Marius Katiliškis

 2. Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išvakarėse kilo šurmulys socialiniuose tinkluose. Viešojoje erdvėje išplito tariamos valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino temos. Už egzamino užduočių rengimą ir egzamino vykdymą atsakinga Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kreipėsi į policiją. Anot NŠA, temos išgalvotos, netikros.

  Plačiau:

  Egzaminų rengėjams teko kreiptis į policiją – savaitgalį išplito tariamos valstybinio egzamino temos

Parašykite komentarą