Lietuvių k. VBE (rašinio) atmintinė 2023 m.: kaip surinkti daugiau balų?

Nors iki lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, kurio metu reikės rašyti rašinį, dar daugiau negu mėnuo, jau dabar kviečiame susipažinti su esminiais reikalavimais. Aukščiausią įvertinimą gauti padės ne tik kruopštus ruošimasis egzaminui, bet ir reikalavimų išstudijavimas. Pavyzdžiui, rašinys gali būti vertas ir 100-uko, tačiau jei nespėsite jo perrašyti į švarraštį, galutinis įvertinimas bus ženkliai mažesnis. Ir tokių niuansų – ne vienas.

Pagrindinė informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą

 • Data ir laikas: 2023 m. birželio 5 diena, 9.00 val. 
 • Egzamino trukmė – 4 val.
 • Rašinio apimtis – bent 500 žodžių. 

Prieš atlikdamas užduotis, abiturientas:

 • atvykęs į  nurodytą egzamino vietą ir atsisėdęs į jam skirtą vietą pasirašo ant vykdymo protokolo dviejų egzempliorių; 
 • gauna dalyko brandos egzamino užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą;
 • vykdytojui leidus, patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko (pastebėjęs kokių nors trūkumų, praneša vykdytojui);
 • įsitikina, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su kandidato eilės numeriu;
 • užduočių sąsiuvinius ir atsakymų lapus užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų;
 • užduotis pradeda atlikti vykdytojui paskelbus egzamino pradžią.

Rekomendacijos laikantiems egzaminą

 • Iš užduoties sąsiuvinyje pateiktų dviejų samprotavimo rašinio ir dviejų literatūrinio rašinio temų reikia pasirinkti vieną.
 • Per egzaminą prie kiekvienos temos bus pateikti du rekomenduojami autoriai. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi išlieka, tačiau mokiniai jį galės rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie pateikiami užduoties sąsiuvinyje (besimokantiems bendruoju kursiu jų yra 26, išplėstiniu – 36).
 • Kai jau išsirinksite rašinio temą, neskubėkite pradėti rašyti. Kur kas naudingiau – atlikti paruošiamuosius darbus. Jei kurį nors žodį suprantate ne visiškai ar manote, kad galite blogai jį interpretuoti, dėl visa ko geriau to žodžio reikšmę pasitikrinti žodyne. Labai rekomenduojama susidaryti nedidelį rašymo planą iš kelių punktų (atlikdami šią užduotį ilgai neužtruksite). Taip pat pagalvokite, kurie kūriniai geriausiai padėtų atskleisti temą, kokius kultūrinius kontekstus būtų verta paminėti. O jeigu prisiminėte tinkamų citatų, raktinius jų žodžius iškart pasižymėkite juodraštyje (vėliau šias citatas galite pamiršti). 
 • Kritiškai įvertinkite visas pasirinktas citatas. Reikėtų vengti temos ir konteksto neatitinkančių citatų vien tam, kad dirbtinai padidintumėte rašinio apimtį. Apskritai citatų perteklius trukdo atskleisti temą, ypač jei pateikiamos „plikos“ citatos. Argumentai greta citatų turi būti logiški: netinka nei moralizavimas, nei perdėtas jausmingumas, suprimityvinantys tekstą.

Nepraleiskite galimybės: egzamino metu bus galima naudotis žodynu ir kompiuteriu 

Egzamino metu galima naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynu (įprastu spausdintu variantu ar elektroniniu kompiuteryje), o abiturientai iš mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba gali naudotis dvikalbiais žodynais. Prireikus žodyno, laikantysis egzaminą turi pakelti ranką ir, jei reikiamu žodynu nesinaudoja kitas abiturientas, vykdytojas jį atneš. Žodyną ant suolo galima turėti iki kol jo prireiks kitiems egzamino dalyviams.

Nuo 10 val. galima naudotis kompiuteriu, kuriame yra suskaitmeninti privalomųjų programos autorių kūriniai. Iš viso kiekvienas abiturientas kompiuteriu (tiesa, atjungtu nuo interneto tinklo) gali naudotis 20 min.: visą šį laiką galima išnaudoti iškart arba naršyti du kartus po 10 min.; eilė naudotis kompiuteriu sudaroma pagal kandidatų sėdėjimo vietų numerius didėjimo tvarka. 

Kompiuteriu naudotis neprivaloma, o nusprendęs juo pasinaudoti laikantysis egzaminą turi tinkamai suplanuoti savo laiką, nes iki egzamino pabaigos likus 1,5 val., jei kompiuterio prireiks kitiems abiturientams, juo bus galima naudotis 10 min. 

Kokiais atvejais gresia neišlaikyti lietuvių kalbos VBE arba gauti labai žemą įvertinimą?

Nuliu visas rašinys vertinamas, jei neanalizuojama nė vieno iš privalomų autorių kūrinys (-iai) arba rašinys parašytas savo sugalvota tema. Kitu atveju už temos supratimo, kūrinių analizės, interpretavimo ir rėmimosi kontekstu kriterijus skyrus nulį, darbas toliau vertinamas pagal visus likusius kriterijus.

Neparašiusio 250 žodžių kandidato darbas vertinamas tik turinio aspektu. Už kitus kriterijus taškai neskiriami. Kuo daugiau apimties / žodžių trūksta, tuo daugiau taškų atimama. Jeigu kandidatas parašė mažiau nei 500 žodžių, už kiekvienus 30 trūkstamų žodžių iš bendro įvertinimo atimama po 1 tašką. Jei trūksta iki 10 žodžių (imtinai), taškai atimami nebus. Pavyzdžiui, jei trūksta 11–40 žodžių, bus skiriama 1 tašku mažiau, o jeigu trūksta 221–250 žodžių, atimami 8 taškai.  

Techniniai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino reikalavimai 

 • Pirmiausia rašinį galite rašyti pateiktame juodraštyje, tačiau būtina pasilikti pakankamai laiko darbui perrašyti į atsakymų lapą. Rekomenduojama perrašymui skirti iki 45–60 min dar ir dėl to, jog atsakymų lape prašoma rašyti aiškiai ir įskaitomai.
 • Atsakymų lape nepamirškite užrašyti ir rašinio temos.
 • Atsakymų lape taip pat reikės nurodyti minimalaus žodžių skaičiaus (500 žodžių) ribą. Kaip jau žinote, rašinio apimtis – tai pat vienas iš vertinimo kriterijų. 
 • Iš patalpos išeiti galima tik esant būtinybei ir ne ilgiau kaip 5 minutėms, lydint vykdytojui.
 • Egzamino pabaigoje, prieš atiduodant atsakymų lapą, reikėtų pasitikrinti, ar jame neliko klaidų.

Brandos egzaminų tvarkaraštį rasite paspaudę šią nuorodą.

Išsamiau su 2022–2023 m. m. lietuvių kalbos ir literatūros VBE vertinimo instrukcija galite susipažinti čia.

Pagal Nacionalinės švietimo agentūros, portalo Kurstoti.lt medžiagą, lietuvių kalbos mokytojų rekomendacijas paruošė Rūta Anusevičienė

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- [email protected]

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą