Mokslinė tarpdalykinė konferencija „Mana mintis – goda žvaigždynų rašto… / Mana būtis – šalia bedugnės krašto…“

Balandžio 27 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyks mokslinė tarpdalykinė konferencija „Mana mintis – goda žvaigždynų rašto… / Mana būtis – šalia bedugnės krašto…“, skirta poeto, vertėjo, diplomato Jurgio Baltrušaičio 150-osioms metinėms paminėti.

Moderuoja literatūrologė Agnė Cesiulė


10.00–10.10 Konferencijos atidarymas

10.10–10.30 „Jurgio Baltrušaičio tekstas kognityvinės poetikos aspektu“

Doc. dr. Indrė Žakevičienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Keliais sakiniais pranešimo esmę galima nusakyti taip: Pranešime siekiama aptarti Jurgio Baltrušaičio lietuvių kalba rašytų poetinių tekstų specifiką, pasitelkus teorinį kognityvinės poetikos instrumentą. Įdomu patyrinėti, koks rašymo modelis būdingas J. Baltrušaičiui ir kiek jis kalba šiandieniniam poezijos skaitytojui.


10.30–10.50 „Tarp imperijos, poezijos ir tėvynės: Jurgio Baltrušaičio diplomatinės pasijos Maskvoje“

Dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas


10.50–11.10 „Būties išgyvenimai J. Baltrušaičio laiškuose“

Dr. Gediminas Mikelaitis, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

Pranešime aptariamas J. Baltrušaičio laiškų pobūdis, susirašinėjimas su rašytojais, aktoriais, režisieriais, mąstytojais, diplomatais. Atskleidžiamas būties dramatizmas. Analizuojami būties išgyvenimai poeto laiškuose, jų ryšys su kūryboje ir straipsniuose reiškiamomis idėjomis.


11.10–11.30  „Nežinomas dailininko Jono Steponavičiaus knygos maketas (Jurgis Baltrušaitis. Ašarų vainikas: „Sakalas“, 1944 m.)“

Nijolė Raižytė, Maironio lietuvių literatūros muziejus

Poeto Jurgio Baltrušaičio archyvas 2022 m.  Maironio lietuvių literatūros muziejuje pasipildė nauju intriguojančiu eksponatu: dail. J. Steponavičiaus sukurtu ir nepublikuotu poezijos knygos „Ašarų vainikas“ maketu („Sakalas“, 1944 m.). Tikriausiai buvo sumanyta pakartoti 1942 m. išėjusią (leido Valstybinė leidykla Kaune, iliustravo dail. V. K. Jonynas) 1-ąją J. Baltrušaičio lietuviškai rašytų eilių knygos ,,Ašarų vainikas“ dalį su Balio Sruogos įvadu. Tačiau, matyt, nespėta: „Sakalo“ leidykla 1944 m. vasaros pabaigoje rusų okupacinės valdžios buvo uždaryta, o jos veiklusis direktorius Antanas Kniūkšta ištremtas į Sibirą. Dail. J. Steponavičius tais pačiais metais pasitraukė į Vakarus. 1944 m. Paryžiuje mirė ir poetas bei diplomatas Jurgis Baltrušaitis.


11.30–11.50  „Sugrįžęs į gimtinę… Jurgis Baltrušaitis“

Giedrė Jasinskienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialas

Platų pasaulį išvažinėjęs, bemaž visą gyvenimą svetur praleidęs, į gimtinę Jurgis Baltrušaitis grįžo labai vėlai. Žmonės, kurie sugrąžino Jurgio Baltrušaičio atminimą, įamžinimą – Jurbarko kraštui didelė dovana. Nueitas ilgas sugrįžimo kelias, kuris padėjo: atrasti, pažinti, suprasti – poetą Jurgį Baltrušaitį. Svarbus J. Baltrušaičio įamžinimas gimtosios sodybos vietoje: kokie žymūs žmonės lankėsi bei „padėjo“ suprasti Jurgio Baltrušaičio svarbą ir kaip jo atminimas puoselėjamas šiandien.


11.50–12.10 Konferencijos uždarymas, diskusija


Maloniai kviečiame!

Daugiau informacijos

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- [email protected]

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą