Paskaita „Mirštu, kad gyvenčiau: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Baroko literatūra“

Paskaitos pranešėja dr. Viktorija Vaitkevičiūtė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

Baroko epocha Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje apima laikotarpį nuo XVII a. pradžios iki XVIII a. vidurio. Jos pradžia žymi lūžio momentą. XVI–XVII a. astronominiai, geografiniai tyrinėjimai ir atradimai, praplėtę pasaulio vaizdą, išryškinę jo neaprėpiamybę, taip pat protestantiškoji reformacija bei katalikiškoji kontrreformacija, veikusios to meto žmogaus savimonę ir apsisprendimą, aštriau atskleidė žmogaus prigimties sudėtingumą, dvilypumą. Baroko kūrėjai intensyviau ėmė svarstyti žmogaus gyvenimo prasmės, jo vietos pasaulyje ir visatos problemas. Tad Renesanso literatūroje „šaunumo“ (virtus) sampratą Baroko literatūroje keičia „pamaldumas“ (pietas), „šaunaus ir veiklaus“ žmogaus vietoje atsiranda „atgailaujantysis“. Šiuo laikotarpiu tarsi iš naujo atgimsta Viduramžiais populiari ir aktuali mirties tematika – renesansišką nuostatą „gyvenk šia diena“ (carpe diem) keičia raginimas „atmink, kad mirsi“ (memento mori), į gyvenimą žvelgiama per amžinybės prizmę.

Baroko literatūra Lietuvoje kurta lotynų, lietuvių, lenkų, rusėnų kalbomis, plėtoti įvairūs literatūros žanrai, iš kurių populiariausia buvo proginė literatūra. Vieni svarbiausių literatūros šaltinių buvo Biblija ir antikinė literatūra, kurios vaizdiniai buvo krikščioninami, interpretuojami alegoriškai. Paskaitoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Baroko literatūros specifika ir ypatumai bus atskleidžiami pasitelkiant žinomiausius kūrėjus: garsų Europos poetą, literatūros teoretiką, jėzuitą Motiejų Kazimierą Sarbievijų, originalaus pamokslų rinkinio lietuvių kalba pradininką jėzuitą Konstantiną Sirvydą, istoriką, teologą, jėzuitą Albertą Kojalavičių-Vijūką, taip pat vieną iš vėlyvojo Baroko autorių, pamokslininką Mykolą Olševskį.

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- petged@gmail.com

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą