Martynas Mažvydas

REIKŠMĖ LIETUVIŲ LITERATŪRAI:

 • Pirmoji lietuviška knyga davė pagrindą lietuviškajai raštijai;
 • Knygoje paskelbta pirmoji lietuviška abėcėlė;
 • „Katekizmo“ eiliuotoji ptakalba – pirmasis lietuviškas eilėraštis;
 • Pirmoji lietuviška knyga yra svarbus šaltinis lietuvių kalbos istoriniam vystymuisi pažinti.

BIOGRAFIJA: Martynas Mažvydas (1510–1563) – lietuviškosios raštijos pradininkas, gyvenęs reformacijos laikotarpiu (XVI a.), pirmosios lietuviškos knygos autorius.

Dalyvavo draudžiamame reformacijos judėjime ir laikėsi evangeliškų (protestantiškų) pažiūrų.

1546 m. rugpjūtį Mažvydas įstojo į liuteronišką Karaliaučiaus universitetą ir jau 1548 m. balandį jam buvo suteiktas bakalauro laipsnis. Įdomu tai, kad vos tik pradėjęs studijuoti, 1547 m. pradžioje, jis pateikė spausdinti savo parengtą „Katekizmą“.

1549 m. Mažvydas gavo paskyrimą kunigauti Ragainės parapijoje. Ten ir mirė.

KŪRINIAI: 

 • „Katekizmas“ („Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos”). 1547 m.
 • „Giesmė Š. Ambroziejaus bei Š. Augustina, kurią vadino Te Deum laudamus“ – 1549 m.
 • „Forma chrikštima“ – 1559 m.

Kitos knygos publikuotos jau po M. Mažvydo mirties:

 • „Giesmės krikščioniškos“, d. I – 1566 m.
 • „Giesmės krikščioniškos“, d. II – 1570 m.

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA: Martyno Mažvydo katekizmas, išleistas 1547 m. Karaliaučiuje.

Pirmosios lietuviškos knygos pavadinimas — „Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės dėl krikščionystės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos”. Knygelė 79 puslapių. 

Ją sudaro:

 • lotyniškas ketureilis„Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei”,
 • lotyniška pratarmė „Bažnyčių Lietuvoje ganytojams ir tarnams malonė ir ramybė”,
 • eiliuota lietuviška pratarmė „Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump”,
 • nedidelis elementorius „Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti”,
 • katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai),
 • giesmynėlis su gaidomis.

Eiliuota lietuviškoji prakalba yra pirmas originalus lietuviškas eilėraštis. Prakalba atskleidžia autoriaus pažiūras ir siekimus – jo pastangas šviesti bei kultūrinti žmones, kovoti su pagonybės liekanomis, įtvirtinti protestantų tikėjimą.

Pirmosios lietuviškos knygos išliko du egzemplioriai.Vienas saugomas Vilniaus universitete, kitas – 

Torunės universitete Lenkijoje. Manoma, kad katekizmo tiražas buvo 200–300 egzempliorių.

Pirmoji lietuviška knyga — tai ne tik lietuvių raštijos, bet ir lietuvių kalbos gramatikos, terminų, taip pat pasaulietinės poezijos, muzikos istorijos pradžia.

Autorius Vytautas Staugas

Dirbu Klaipėdos Baltijos gimnazijoje. Prašom į svečius:)

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Vytautas Staugas →

Parašykite komentarą