Nuotolinis seminaras „Mokymo mokytis kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose“

Kviečiame gruodžio 2 ir 3 d. nuo 14 iki 17 val. pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus dalyvauti nuotoliniame 6 akad. val. seminare „Mokymo mokytis kompetencijos ugdymas lietuvių kalbos pamokose“ per https://zoom.us/.  

Seminare bus nagrinėjamos temos:

      –  kompetencijos sąvoka, mokėjimo mokytis aktualumas;

 –  mokėjimas mokytis – svarbiausia savivaldaus mokymosi sąlyga;

 –  mokymas sisteminti ir klasifikuoti žinias (grafinės tvarkyklės, minčių žemėlapiai);

 – įgytų žinių, gebėjimų ir įgūdžių siejimas su nauja mokymo medžiaga;

 –  indukcinio ir  dedukcinio mokymo praktika;

 –  mokymas(is) planuoti tolimesnį mokymąsi naudojantis įsivertinimo duomenimis;

 –  grupinio darbo organizavimo strategijos;

 –  mokinių aktyvumą skatinančios ugdymo strategijos, metodai.

Lektorė – Audronė Šarskuvienė, NŠA mokyklų veiklos išorės vertintoja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Registruotis arba atšaukti registraciją iki lapkričio 25 d.

Nesusidarius klausytojų grupei, seminaras bus atšaukiamas, o užsiregistravusieji informuojami el. paštu iki lapkričio 26 d.  Prisijungimą prie  Zoom platformos atsiųsime prieš 1 dieną, kurioje prašome pasivadinti savo vardu ir pavarde.

     Seminaro kaina vienam klausytojui – 14,00 Eur.

Dalyviams bus išduoti Trakų švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai bei išrašytos sąskaitos mokykloms ar asmeniškai. Smulkesnė informacija teikiama  el. p. centras.trakai@gmail.comarba tel. Nr.  8528 55413

Registracijos nuoroda https://bit.ly/3njJD0u

Seminaro organizatoriai: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Violeta Greičiūnienė ir Irmanta Valošinienė, 

Smulkesnė informacija teikiama el.p. irmanta.valosiniene@gmail.com

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- petged@gmail.com

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą