Internetinė paskaita „KONTEKSTAI, ĮTRAUKIANTYS 11-12 kl. MOKINIUS Į LITERATŪROS ANALIZĘ: tarpdalykinių projektų temos, struktūra, žingsniai“

Renginio aprašymas:

Ugdymo turinio integravimas šiandien ypač aktualus – mokinys skatinamas sieti informaciją ir matyti visumos vaizdą, o ne atskirus įvairių disciplinų fragmentus. Vieni mokomieji dalykai integruojami natūraliai, o kitiems reikia itin kruopščiai pasirengti, kad jų integracija būtų organiška. Lietuvių kalba ir literatūra glaudžiai susijusi su istorija, įvairiomis meno sritimis, filosofija, doriniu ugdymu. Ugdydami vertybines nuostatas mokytojai neišvengiamai remiasi šiomis sritimis.

Matyti ir atskleisti temą ir (arba) problemą platesniame kultūriniame kontekste – mūsų dienų siekiamybė. Mokinys raginamas kritiškai mąstyti, remtis pažangia pasaulio patirtimi, jos išraiškomis: daile, kinu, gamtos mokslais, psichologija, sociologija ir kt. Tad šįkart ir mėginame atskleisti literatūros ir kitų mokslo sričių – geografijos, istorijos, dailės, biologijos, socialinių mokslų ir kt. – tarpdalykinius ryšius.

Bus pristatomas naujas šių autorių leidinys „LITERATŪRA. Integruoti tarpdalykiniai projektai 11-12 klasei.“ Tai struktūruotai parengtas praktinių įrankių rinkinys, kaip sisteminti sukauptą medžiagą, ją taikyti praktiškai rengiant rašinį, kūrybinį tiriamąjį ar brandos darbus, kuriant pristatymus. Atidžiai ir nuosekliai atlikdami numatytas užduotis, įgyvendindami siūlomus projektus mokiniai kaups reikiamas žinias, lavinsis gebėjimus ir ugdysis kompetencijas.

Lektoriai: 

Aušra Smaleckienė, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, vadovėlio ir metodinių priemonių bendraautorė.

Alius Avčininkas, Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, vadovėlių ir metodinių priemonių bendraautoris.

Internetinė paskaita bus transliuojama prisijungus šia nuoroda: https://youtu.be/Sestm6Z-QVg 

Renginys nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas.

Po renginio bus išduodami mokytojo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai (pažymėjimai bus išsiųsti per 2 savaites po renginio).

R E G I S T R A C I J A

Autorius Petras Gedvilas

Svetainės administratorius, el. paštas- petged@gmail.com

Peržiūrėti visus įrašus, kuriuos parašė Petras Gedvilas →

Parašykite komentarą