Archyvas

2018.05.07 archyvas

Jaunųjų literatūrologų akademijos sesija „Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma“

Džiaugiamės, kad pirmosios trys Jaunųjų literatūrologų akademijos sesijos sulaukė mokinių iš visos Lietuvos susidomėjimo, ir kviečiame prisijungti!

2018 m. pavasarį Vilniaus universiteto Kauno fakultetas (VU KnF) ir organizacija „Mokyklinės lituanistikos alternatyvos“ (MLA) 9–12 kl. mokinius ir mokytojus kviečia dalyvauti Jaunųjų literatūrologų akademijos sesijose. Tai literatūros mokslo populiarinimo renginys, skirtas supažindinti mokinius su įvairiomis galimybėmis analizuoti literatūrą.

Ketvirtoji sesija. Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma

Laikas: 2018 m. gegužės 10 d. 14–17 val.
Vieta: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, V. Gronsko auditorija (VU KnF II korp., Muitinės g. 8).
Anotacija. Pirmoje dalyje bus pristatyta laisvamanybės ir malonumo samprata kultūroje ir literatūroje, gilinamasi į paribio žmonių vaizdavimą literatūroje ir kine. Iš šios perspektyvos bus aptariami Šarūno Barto filmai „Septyni nereikalingi žmonės“ ir „Eurazijos aborigenas“. Filmų problematika bus siejama su laisvamanybės ir malonumo sąvokomis. Antroje dalyje remiantis aptarta medžiaga bus analizuojamas programinių lietuvių literatūros autorių (Oskaro Vaildo, Vinco Mykolaičio–Putino, Antano Škėmos, Jurgio Kunčino) kontekstai ir jų kūriniai, pateikiami patarimai, kaip paskaitoje pateiktas idėjas pritaikyti rašiniuose. Daugiausia dėmesio bus skiriama Jurgio Kunčino romanui „Tūla“. Trečioje (praktinėje) dalyje mokiniai pristatys savo darbus apie laisvamaniško maišto ženklus minėtų autorių kūryboje, vyks darbų aptarimas, diskusija.
Kviečiame registruotis! https://goo.gl/j937zn

PRELIMINARI PROGRAMA

14.00 – 15.15 val. Mindaugas Grigaitis (VU KnF). Laisvamanybė ir malonumas kaip literatūrinio maišto forma.
15.15 – 15.30 val. PERTRAUKA.
15.30 – 15.45 val. Ugnė Orinaitė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Laisvamaniško maišto ženklai literatūroje: Oskaras Vaildas ir Rimas Burokas.
15.45 – 16.00 val. Austėja Malinauskaitė (Prienų „Žiburio“ gimnazija). Paaugliško maišto galios ir ribos literatūroje.
16.00 – 16.15 val. Gabrielė Pagirytė (Pnevėžio raj. Velžio gimnazija). Prigimties maištas prieš slopinimą Vinco Mykolaičio–Putino romane „Altorių šešėly“.
16.15 – 16.30 val. Laura Rudzevičiūtė (Kauno „Saulės“ gimnazija). Išsivadavimo iš priespaudos scenarijai (post)modernioje lietuvių prozoje: Antanas Škėma ir Jurgis Kunčinas.
16.30 – 17.00 val. Interaktyvios užduotys ir diskusija.

Kategorijos: Skelbimai Žymos:

Kūrybinė patirtinė stovykla „Gamtinis ir kultūrinis paveldas- mokinių gebėjimų ugdymui“

Kviečiame Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigų pedagogus bei jų ugdytinius turiningai ir įdomiai praleisti paskutiniąsias šių mokslo metų dienas –
birželio 6-8 dienomis dalyvauti
trijų dienų kūrybinėje patirtinėje stovykloje mokytojams ir mokiniams
„GAMTINIS IR KULTŪRINIS PAVELDAS – MOKINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMUI“.

Edukacinės veiklos bus organizuojamos įvairiose erdvėse ir vietovėse:
· Panemunių regioniniame parke,
· Viešvilės pasienio užkardoje,
· Smalininkų Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre,
· Panemunės pilyje,
· Raudonės pilyje,
· Sudargo gyvenvietėje, Šakių raj.

Tikslinė renginio dalyvių grupė: bendrojo ugdymo mokytojai ir jų mokiniai – bet kurio mokomojo dalyko ir pradinio ugdymo mokytojai ir 1-12 kl. mokiniai (komandą sudaro1 mokytojas ir 1 mokinys).

Stovyklos vieta: Raudonės pilis (Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla, Pilies g. 1, LT-74452, Raudonė, Jurbarko raj.).
Renginio dalyviai apgyvendinami kaimo turizmo sodyboje, Kaštonų g. 6, Raudonė, LT-74452, Jurbarko raj.
Pedagogams išduodami Jurbarko švietimo centro 24 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Dalyvio kaina 1 pedagogui ir 1 mokiniui -75,00 Eur.

Registruotis į renginį kviečiame iki gegužės 25 d. el. paštu metodininke@jurbarkosc.lt arba telefonu 8447 72253 (kviesti metodininkę Irmantą).

Kontaktinė informacija kitais klausimais:
• turinio klausimais – Šarūnas Gerulaitis (Ugdymo plėtotės centras), darbo telefonas 8 271 1548, e-paštas Sarunas.Gerulaitis@upc.smm.lt
• organizavimo klausimais­ – Aušra Baliukynaitė, 8447 72253, direktore@jurbarkosc.lt, Irmanta Valošinienė, 8447 72253, metodininke@jurbarkosc.lt

Išsamiau apie renginį:
Kūrybinių stovyklos „Gamtinis ir kultūrinis paveldas – mokinių gebėjimų ugdymui“ tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams plėtoti profesines kompetencijas, padėsiančias ugdyti mokinių tyrinėjimo, problemų sprendimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pažįstant gamtinį ir kultūrinį paveldą.
Stovyklų programų turinys bus glaudžiai siejamas su ugdymo turinio tobulinimu: ugdymo integracija, visuminiu kompetencijų (bendrųjų ir dalykinių) ugdymu ir vertinimu. Mokytojai dalyvaus įvairiose pažintinėse ir kultūrinėse veiklose, bendraus ir bendradarbiaus ne tik su kolegomis, bet ir su įžymiais krašto žmonėmis, vietos bendruomene, atliks tiriamąsias ir kūrybines užduotis ir turės galimybę išbandyti save netradicinėse veiklose, dalytis gerąja patirtimi.
Renginio dalyviai dalinsis kūrybinėmis idėjomis, modeliuos patrauklias, įdomias, prasmingas mokiniams veiklas, kurias vėliau galės pritaikyti savo klasėje, mokykloje, bendruomenėje; įgis patirties įvairiais būdais rinkti, kaupti, tvarkyti medžiagą ir tinkamai ją pristatyti. Mokytojų parengta metodinė medžiaga bus skelbiama „Ugdymo sode“, ja galės naudotis visi Lietuvos mokytojai.

Stovyklos dalyviams rekomenduojame pasirinkti sportinio stiliaus patogią aprangą ir pėsčiųjų žygiams pritaikytą avalynę. Patartina turėti guminius batus. Prašome pagal galimybes su savimi turėti užrašų sąsiuvinius ir rašymo priemones, išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus kompiuterius, fotoaparatus, filmavimo kameras ar kitą duomenų fiksavimui ir apdorojimui tinkamą įrangą.

Pridedame stovyklos veiklų PROGRAMĄ.

Prašome su mokyklomis ir kolegomis pasidalinti informacija apie šį renginį http://jurbarkosc.lt/item/559-kvietimas-dalyvauti-vasaros-kursuose

Iki pasimatymo!

Jurbarko švietimo centras – lengviau tobulėti kartu.

Kategorijos: Skelbimai Žymos: